Banka ve Finans Sektörü İçin Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Banka Güvenliği Nasıl Sağlanır?

özel güvenlik şirketleri banka güvenliği

Özel Güvenlik şirketleri özel güvenlik hizmetleri kapsamında risk haritasında en üst sıralarda bulundurduğu bankaların güvenliği konusunda fiziki önlemlere azami önem verilmektedir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, risk faktörünün en yoğun olduğu ve en fazla güvenlik kurallarının uygulanması gereken tesislerden birisinin bankalar ve finansal şirketler olduğunun bilincinde bir güvenlik firması olarak, banka ve finans sektörü güvenliğinin sağlanması için üstün bir çaba ve çalışma gerçekleştirmektedir.

Ekonomi sektörünün can damarlarından olan bankacılık ve finans sektörü, konumu itibariyle bünyesinde birçok çalışan barındırır ve yoğun bir müşteri portföyü vardır. Paranın akış kaynaklarından olan banka ve bankacılık sektöründe, güvenlik zafiyetinin oluşmuş olması büyük bir çöküşe sebep olabilmektedir. Bu sebeple hem yönetici ve çalışanlar için hem de müşterilerin ekonomik anlamda kendilerini güvende hissedebilmeleri için banka güvenliğinin önemi yadsınamaz. Ekonomi sektöründe olan bankaların materyali olan ‘para’ sebebiyle, banka şubeleri ve bankaların teknolojik altyapıları büyük risk altındadır. Banka iç faaliyetlerine olduğu kadar bankacılık nakil işlemleri ve finans şirketlerinin hesaplarına ve binalarına da sürekli bir tehdit, çökertme ve hırsızlık girişimleri yapılmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, risk haritasında olan banka ve finans merkezlerinin güvenliği için en etkin korumayı sağlamayı amaçlayan ve etkili banka ve finans şirketlerinin güvenliğini gerçekleştirme konusunda deneyimli ve uzman özel güvenlik şirketleri arasındadır. Firmamız banka şubelerinde ve finans şirketlerinde alınması gereken tüm fiziki güvenlik önlemlerinin üzerinde hassasiyetle çalışarak, gerekli danışmanlık hizmetini sunmaktadır. Banka ve finans sektörü için alanında yetkin ve tecrübeli, sertifikalı güvenlik görevlileri ile bu güvenlik hizmetini sunmaktadır.

Bankacılığın kesintiye uğramadan günlük olarak faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Özel güvenlik firmaları bu önemli ayrıntı üzerinde durarak, banka ve finans sektöründe bir anlık kesintinin dahi büyük maddi problemlere sebep olacağını bilerek hareket etmektedir. Gün içinde güvenlik görevlileri bu banka ve finans kurumlarındaki mevcut güvenlik sisteminin incelenmesini, risk varsa minimize edilmesini sağlamaktadır. Bu işlemleri yapan lisanslı güvenlik personelleri son derece disiplinli ve dikkatli davranmaktadır.

Banka ve finans kurumları kapsamında özel güvenlik hizmetini, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik maddesinin 4-4 gereğince; 5188 Sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, özel güvenlik şirketleri tarafından bankalara ve finans kuruluşlarına sağlanan her türlü para, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden gibi kıymetli malların güvenlikli şekilde toplanması, sayılması, dağıtıma hazır hale getirilmesi ve güvenli teslimatının yapılması, gerekli olduğunda muhafaza edilmesi, otomatik vezne makineleri olan ATMlerin açılması, kapatılması ve tekrar hizmete sunulması, kapalı mühürlü para çantalarının teslimatının yapılması veya tesellüm işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi benzer hizmetlerin, bankacılık destek hizmeti niteliğinde yapılmaktadır. 5188 Sayılı yasaya göre, elemanlı güvenlik, güvenlik prodesürlerinin yerine getirildiği kıymetli mal taşımacılığı, alarm izleme ve yakın koruma faaliyetleri ile özel güvenlik hizmetleri verilmektedir.

Tüm bu faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek hizmetler için, Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak alanında yetkin, mesleki bilgi ve tecrübesi yüksek olan, fiziken çevik ve dinamik, iletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti olan, bankayı ve müşteriyi korumayı misyon edinmiş kişilerden oluşan profesyonel güvenlik görevlileri ile bu tesislerin güvenliğini sağlamaktayız. Banka ve finans kurumlarına olan tehditlere karşı silahlı veya silahsız eğitilen özel güvenlik şirketleri personeli çalıştırmaktayız. Banka güvenliği kapsamında görevlendirilecek özel güvenlik personelinin meslek içi eğitim oryantasyonu, tarafımızca denetimli olarak güncel tutulmaktadır. Bankayı ve bankadaki müşterilerin maddi teminatlarını kendi parasıymış gibi korumayı ilke edinmiş güvenlik personellerini işbaşı yaptırmaktayız.

Banka özel güvenlik kapsamında sağladığımız silahlı/silahsız özel güvenlik personellerinin, banka güvenliği dahilinde ATM güvenliği, müşteri seçimi, uygunsuz müşteriyi kurumdan uzaklaştırma faaliyeti, olası tehlikeye karşı yerinde tedbirler alınması gerektiğinin bilincinde olması, soygun ve gasp gibi hırsızlık durumlarında soyguncuya karşı son derece karşı koyucu özellikte olması, şubeler veya bankalar arası güvenli para taşıyıcılığının yerine getirilmesi gibi pek çok konuda dikkat edilmektedir.

Güvenli banka, daha çok müşteri portföyü oluşturmaktır diyerek, uzman yönetim kadromuz ve uzman özel güvenlik personelimiz ile banka ve finans kurumlarının güvenliği ve müşterinin nakdinin korunmasından ziyade hem bankanın çalışanlarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz hem de bankanın prestijini korumayı hedefliyoruz.

Banka ve finans kurumlarının güvenlik hizmetlerinde çalışacak güvenlik personelimizin, mesleki eğitimlerinin yanında banka ve finans güvenliği ile özel güvenlik mevzuatı eğitimleri de vermekteyiz. Mesleki anlamda yetki ve sorumluluklarını bilen, sadece bankanın fiziki güvenliğini koruyan değil kurumun saygınlığını da koruyan profesyonel özel güvenlik şirketleri personelimizle, tam teşekküllü bir koruma sağlamaktayız.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, banka güvenliği hizmeti kapsamında, banka ve finans şirketi çalışanlarının, müşteri ve ziyaretçilerinin kendini rahat ve güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Bireylerin huzurlarına, canlarına ve mallarına gelebilecek her türlü tehlike ve tehditlerin, yasalar çerçevesinde ve insan odaklı hizmet anlayışımız ile önüne geçiyoruz.

Bankalar ve finans şirketleri, genellikle silahlı özel güvenlik görevlisi, bankaların ve şirketlerin kasası ve acil durumlar için panik butonları gibi fiziksel anlamda temel güvenlik önlemleri ile yüksek korumaya sahip birimlerdir. Bir yandan özel güvenlik hizmet personelini tahsis eden bankalar, personelin, müşterilerin ve varlıklarının güvenliğini sağlamak için en son güvenlik teknolojilerinden yararlanmaktadır. Bankaların yüksek derecede risk taşıyan değerli eşyaların olduğu alanlarına, kolay ve güvenli erişim sağlamak için erişim kontrol sistemleri kurulmaktadır. Bu kontrol sistemi ile birlikte, gün boyu güvenlik kameraları ile video gözetiminde banka güvenliği sağlanmaktadır.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya gibi şehirlerde faaliyet gösteren banka ve finans kurumlarının yoğun bir güvenlik talebi vardır. Nüfusun fazla olması ve iş dünyasının kalbinin bu şehirlerde atmasından dolayı, bu şehirlerde özel güvenlik ihtiyacı diğer şehirlere nazaran daha fazla olmaktadır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, İstanbul, Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, Ankara, Antalya, İzmir, Gebze gibi pek çok şehir ve lokasyon da özel güvenlik şirketleri alanında taleplere cevap vermekteyiz.

İstanbul özel güvenlik şirketleri alanında gösterdiğimiz faaliyetler ile banka güvenliğinde video gözetimin son derece caydırıcı bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Banka içinde gelebilecek iç ve dış tehditlerin önüne geçerek tüm olanları kayıt altına alan bir sistem ile hem güvenlik personelinin daha kapsamlı incelemeler yapması sağlanmaktadır hem de kamera ile gözetim daha esnek ve kapsamlı olmaktadır.

Alanında deneyimli özel güvenlik personelimiz ile birlikte banka kapı ve çıkışlarına, bankadaki tüm bekleme ve çalışma odalarına kameralar yerleştirerek kapsamlı bir koruma sağlanmaktadır. Kameraları belirgin şekilde yerleştirmek yerine, kurcalama riskine karşı daha gizli ve yüksek yerlere yerleştirmek gerekmektedir.

Banka ve finans kuruluşlarında, gün içindeki olağan akışı video kaydı ile canlı olarak izlemek hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple bankanın ve finansal şirketin, herhangi bir kuşkulu, çelişkili davranış ve olaylar için kameraları izleyen ve gerçek zamanlı olarak müdahaleye hazır olarak bekleyen kurum içi özel güvenlik personeli bulunmaktadır. Daha küçük bankalar, uzak mesafelerden de video kayıtlarını görebilecek ve insan gücünü ve güvenliğini bir arada sunacak bir izleme olanağı oluşturulabilir.

Özel güvenlik şirketleri ve oluşturdukları güvenlik sistemleri ile, bütçe ve lojistik imkanları kadar video analizleri ile de banka güvenlik operasyonlarında şüpheli durumları ve riskleri izleme ve belirleme imkanı bulmaktadırlar. Bankalar ve finansal kuruluşlar, acil durumlarda kullandığı bu güvenlik kameralarının kapsamlı kayıtlarını saklayabilmektedir. BDDK tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, kamera kayıtlarını saklama süresi ATM’ler için en az 6 ay(180 gün)’dır. Ancak pek çok banka iç güvenliği açısından bu süreyi aşabilmektedir. Bankaların ve finans şirketlerinin veri merkezleri ve sistem odalarına yapılan erişim talepleri ve onayları ile bu erişimlerde yapılan işlemler için giriş çıkış kayıtları tutulmaktadır. Bankalarda kör nokta barındırmayacak bir noktaya kameralar kurulmaktadır ve en az 1 yıl süre ile kayıtlar saklanacak şekilde kamera kayıt sistemleri kullanılmaktadır.

Bankalarda güvenlik faaliyetleri kapsamında mesai kavramı yoktur. Mesai saati bitse de, bankalar ve finansal kuruluşlar için güvenlik uygulamaları başlamaktadır. 7/24 güvenlik sağlama ve gelecek tehditleri önleme, bir bankanın müşteri potansiyelini ve varlığını koruması adına önemle dikkat etmesi gereken bir konudur. Güvenlik görevlilerinin hizmetlerinin yanı sıra, güvenlik kamerası ile izleme ve alarm sistemi ile tam koruma sağlanmaktadır. Banka güvenlik kamerası sistemini bina, kapı, pencere, arka giriş, kasa yanı, koridor ve ana lobiyi kapsayacak şekilde kurmak gerekmektedir. Kırılmaları önlemek için, kapı ve pencere kontaklarını ve cam kırılma dedektörlerini içeren, hava geçirmez özelliği olan, kapsamlı alarm sistemi kurulmalıdır. Fiziksel hasar ve felaketlerden de korumak için duman ve yangın dedektörleri de kurulmalıdır. Banka erişim kontrol sistemlerinde özel güvenlik görevlisinin kapsamlı düşünebilmesi gerekmektedir. Kamera sistemleri, alarm ve güvenlik görevlisi hizmetine karşılık, girişte kullanılan erişim kartları ile ve biyometrik kimlik ile banka güvenliği daha iyi sağlanmaktadır. Erişim kartları ile çalışanların kolayca giriş çıkışları sağlanırken, biyometrik kimlik bilgileri ile de ekstra korunması gereken alanlar için güvenlik arttırılır. Erişim kartları ile mesai bitiminden sonra çalışan girişi engellenir ve gece geç saatlerde oluşabilecek güvenlik ihlalleri önlenmiş olur.
Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak banka ve finans kuruluşlarının özel güvenlik ihtiyacını uzman personellerle sağlamaktayız. Siz de banka ve finans kuruluşları hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilir ve firmamızın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım