Eğitim Kurumları ve Okullarda Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketlerinin Okullarda Aldığı Güvenlik Tedbirleri

özel güvenlik şirketleri tarafından okullarda sunulan hizmetler

Özel güvenlik şirketleri tarafından sunulan eğitim sektörüne dair güvenlik hizmetleri kapsamında eğitim kurumları özel güvenliğini, Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirerek, uzun yıllardır faaliyette olduğumuz güvenlik sektöründeki tecrübelerimiz sayesinde benimsediğimiz Okul Güvenlik Modeli ile tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin aksamadan, huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz.
Firmamız tarafından Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul Güvenlik Modeli uygulamaları profesyonel olarak sağlanmakta ve okullarda, dershanelerde, Üniversite kampüslerinde oluşabilecek her türlü tehdit ve saldırılara karşı eğitim ve öğretim huzurunu bozmadan işletme ve okul yönetiminin istekleri doğrultusunda Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak özel güvenlik ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Özel güvenlik şirketleri arasında eğitim konusundaki güncel stratejilerle hem öğrencilerin can sağlığı hem de toplumsal huzur için çeşitli güvenlik ve tedbir modeli geliştiren şirketimiz, bu eğitim ve okul modellerini uzman güvenlik saha personelleri ve yönetim kadromuz ile yerine getirmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak; Öğrencilerin eğitim ve öğretim akışının bozulmaması, öğrencilerin şiddetten ve saldırıdan korunması, suç teşkil edecek ve işlemeye zemin hazırlayacak ortamın ortadan kaldırılması için fiziki tedbirleri gözden geçirerek, alarm ve kamera sistemlerini de kullanmak suretiyle özel güvenlik hizmeti sunmaktayız.

Eğitim kurumları güvenliği ve okul güvenlik modeli konusunda uzman olan bir şirket olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, uyguladığı yenilikçi okul güvenlik metotları ile okullar ve eğitim kurumları ile ilgili fiziki güvenliği arttırıcı önlemler saptanarak eğitim kurumların güvenliğinin sağlanması için, eğitim kurumu giriş ve çıkış kontrolü, eğitim kurumları kat güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın sonucu tahliye güvenliği, okullara saldırı ve terör eylemleri gibi konularda tedbirler alan ve eğitim kurumu özel güvenliği hizmetlerinde tecrübeli bir özel güvenlik firmasıdır.

Özel güvenlik şirketleri tarafından üniversite kampüslerinde, dershanelerde ve okullarda yapılan risk analizleri ile okul çevre duvarları, kamera sistemleri, alarm sistemleri, yangın tahliye çıkışı gibi etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, gerekli fizibilite çalışmaları eşliğinde belge ve raporların eğitim kurumu yönetimine sunulması ve rehber niteliğinde önerilerde bulunulması ile daha etkin bir eğitim kurumu özel güvenlik hizmeti vermeyi sağlamaktadır. Bu hizmetler gerçekleştirilirken okul yönetimine ek olarak gerektiği durumlarda Emniyet Müdürlükleri ile koordinasyon kurulmaktadır.

Eğitim kurumları ve okullarda özel güvenlik hizmeti sunan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, eğitim kurumu özel güvenliğini, alanında deneyimli saha güvenlik personelleri ile sağlamaktadır. Güvenlik sektörünün uygulama metotlarından olan güvenlik risk analizi ve fizibilite raporu çalışması gibi teknik ve gözlemsel analizler ile de sektörde en iyi güvenlik hizmetini sunma yolunda hız kesmeden devam etmektedir.

Kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan firmamız güvenlik ekipleri ile okullarda ve özel ya da resmi eğitim kurumlarında tehlikeyi önleyici ve engelleyici pek çok yöntem ile öğrenciler ve aileleri için daha güvenli bir ortam yaratılmaktadır. Okul ve eğitim kurumuna girişlerdeki güvenlik önlemleri en başta arttırılarak saldırı ve tehlike oranı çok yüksek oranda kontrol altına alınmaktadır. Öğrenci, personel ve ziyaretçi girişleri tedbirler kapsamında ayrı tutulması gereken ve önemli bir husustur. Mevcut öğrenci ve personelin kartlı giriş sistemini kullanarak binaya alınması, turnike sisteminde fotoğraflı teyit sisteminin kullanımı, güvenlik kameralarının anlık görüntü alması, güvenli kilit yöntemleri ile kapıların korunması, okul çevresinin tel örgüler ile örülmesi, mesai saatleri dışında sürekli özel güvenlik görevlileri eşliğinde devriye hizmetinin sunulması, gelen kargo ve paketlerin özel güvenlik noktasından hassasiyetle kontrol edilerek binaya alınması, mesai bitiminden başlayıncaya kadar tüm kapıların kilitli tutulması gibi pek çok tedbir ve kurallarla en iyi, eğitim kurumu güvenliği sağlanabilmektedir. Bu önlem ve tedbirlerle Okul Güvenlik Modeli inşa edilerek, alanında deneyimli, sertifikalı ve yetkin özel güvenlik şirketleri görevlileri ve idare yöneticileri tarafından uygulanmalıdır.

Okullarda ve eğitim kurumlarında alınan tedbirlerin önemi; okuldaki suç ve şiddet olayları okulun bulunduğu lokasyondaki çevrenin yansımasıdır. Bu sebepten dolayı eğitim kurumları güvenliği hassas bir konudur. Okulun büyüklüğü ve şiddet olaylarının sıklığı doğru orantılı olan bir olgudur. Yapılan bir araştırmaya göre, her 100 okuldan 10’u şiddet olaylarına şahit olduklarını ve öğrencilerinin fiziksel olarak da saldırıya maruz kaldıklarını, fiziksel zarar gördüklerini raporla belirtmişlerdir.

Okul ve eğitim kurumunun bulunduğu lokasyon da pek çok önemli ayrıntı doğurmaktadır. Örneğin İstanbul açısından bakıldığında semt semt dahi farklılıklar gösterilmektedir. Okulların güvenliğini sağlama görevini üstlenen özel güvenlik şirketleri de dolayısıyla risk analizlerini ve fizibilite çalışmalarını bu doğrultuda okulun bulunduğu bölgeye göre yapmaktadır. İstanbul Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası gibi iki farklı lokasyonda eğitim veren iki okul arasındaki güvenlik fizibilite raporları da okul büyüklüğü ve şiddet olayının görülme risklerine göre farklılık arz edecektir. Mesela İstanbul Avrupa Yakası özel güvenlik şirketleri ile Anadolu Yakası özel güvenlik şirketleri farklı özelliklerdeki eğitim kurumları ile çalışacak ve farklı senaryolar ile özel güvenlik planlaması yapacaktır.

Okul ve eğitim kurumları güvenliği bölge olarak ele alındığında;
1. Okul ve ev arasındaki güvenlik
2. Okul içindeki güvenlik
olmak üzere iki bölümde ele alınır.

Okul ve çevresinde yaşanabilecek bir sorun veya okul dışında ev yolunda rastlanabilecek güvenlik zafiyetleri ayrı ayrı değerlendirilmeli; bu konuda okul yönetimi, aileler ile bağlantı kurarak daha koordine bir planlama ile bilinçli şekilde güvenlik ihtiyacını karşılamalıdır. Okul içinde ve çevresindeki herhangi bir güvenlik zafiyeti ise büyük özel güvenlik şirketleri arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hassasiyetle ilgilenilen ve en iyi güvenlik hizmeti olarak sağlanan bir hizmettir.

Öğretmen ve öğrencilerin kendisini güvende hissetmediği bir ortamın oluşması durumunda etkili bir eğitim ve öğretim sisteminin gerçekleşmesi çok zordur.

Okulların devlet ve özel kurumlar olması durumunda personel sayısı olarak belirli bir strateji dahilindeki planlamalar ile eğitim tesisine en uygun güvenlik hizmetleri sağlanmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak okulların ve eğitim kurumlarının daha güvenli yerler olmaları için gerekli önlemler ve tedbirler alınmakta ve okullar, üniversite kampüsleri, fakülteler, fakülte idare binaları ve tüm eğitim kurumlarında görevlendirilen özel güvenlik personellerimize Eğitim Kurumları Riskleri ve Önlemleri hakkında periyodik olarak meslek içi eğitim verilmek suretiyle devlet ve özel okul güvenlik hizmetlerini profesyonel olarak sürdürmekteyiz.

Eğitim kurumları ve okullarda alınan ve uygulanan en iyi güvenlik modellerini bünyesinde üreten Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, kurumsal özel güvenlik firmaları arasında yer aldığı günden bu yana alanında en iyi koruma ve güvenlik hizmetini sunmaya devam etmektedir. Sektör tecrübesi ile başarısını kanıtladığı alanlardan biri olan eğitim kurumları güvenliği ve okul güvenlik modeli konusunda Türkiye’nin birçok noktasında uluslararası standartlarda özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Sizde eğitim kurumları güvenliği ve okul güvenlik modeli hakkında özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamız tarafından size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım