Havaalanları İçin Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri

Havaalanlarında Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

havaalanlarında özel güvenlik şirketleri hizmetleri

Her gün binlerce yolcuya ev sahipliği yapan ve risk faktörünün üst seviyelerde bulunması sebebiyle koruma hizmetlerine son derece önem verilen havaalanlarında, özel güvenlik şirketlerine duyulan ihtiyaç oldukça yüksektir. Yerli ve yabancı turist sayısının yanında çalışan ve işletme sayısının da yüksek olduğu havaalanlarında oluşabilecek herhangi bir güvenlik zafiyeti, hem can ve mal kaybına neden olabilecek hem de uluslararası itibarı zedeleyebilecek bir etkiye sahiptir. Özellikle yüzölçümü genişliği ve kalabalık insan kitlelerinin varlığı sebebiyle koruma hizmetlerini sağlamanın zorlaştığı havaalanlarında hizmet veren özel güvenlik şirketlerinin, mevcut alanın güvenliğini üst düzeyde sağlayabilecek güce ve sektörel tecrübeye sahip olması aynı zamanda teknolojiyi yakından takip eden firmalar arasından seçilmesi oldukça önemli bir husustur. Bu kapsamda Ro Group Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi, risk faktörünün en yoğun olduğu ve en fazla güvenlik kurallarının uygulanması gereken alanlardan birinin havaalanları olduğunun bilincinde olan bir güvenlik firması olarak, havaalanlarında güvenlik hizmetlerini sağlamak için üstün bir çaba ve çalışma gerçekleştirmektedir.

Havaalanlarında can ve mal güvenliğinin üst düzeyde sağlanabilmesi için önem teşkil eden birçok kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin başlıcaları; kontrol noktalarından güvenli geçiş, otopark güvenliği tedbirleri, pist güvenliği tedbirleri, kapı güvenliği tedbirleri, havaalanı çevre güvenliğinin sağlanması, akıllı kontrol noktalarıyla CCTV odaları oluşturma ve izleme, hızlı duman ve alev algılayan üst düzey teknolojiye sahip alarm sistemleri, vücut sıcaklığı algılayan kişi sayımı yapan ve şüpheli etkinlikleri tespit eden kamera sistemi kullanımı ve ulaşımın zor olduğu alanların kontrolü için dron kullanımıdır. Bu ve benzeri tedbirlerin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için özel güvenlik şirketleri tarafından izlenmesi gereken öncelikli yol, uzman ekipler tarafından risk analizi ve fizibilite çalışması neticesinde hazırlanan rapor eşliğinde koruma ve güvenlik planı oluşturmak ve bu plan dahilinde genel kolluk kuvvetleriyle ortak çalışma yürütmektir.

Havaalanlarında güvenlik tedbirlerinin özel güvenlik şirketleri tarafından gerektiği şekilde alınmasının yanında, yolculuk yapmak ve ziyaretçi karşılamak için gelen kişilerin de güvenlik konusunda hassas davranmaları son derece önem teşkil etmektedir. Özellikle kontrol noktalarında güvenlik personelleri tarafından yapılan uyarılara riayet etmek, güvenlik personellerinin aldıkları tedbirler konusunda zorluk çıkarmamak ve beraberinde herhangi şüpheli bir durumla karşılaştıkları takdirde derhal özel güvenlik personelleri ile iletişime geçmek, havaalanlarında bulunan ziyaretçilerin alabileceği güvenlik tedbirlerinden birkaçıdır. Bu neticede havaalanlarında güvenlik konusu, güvenlik şirketleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar ve yolcular tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar olarak iki ana başlıkta ele alınmalıdır.

Özel Güvenlik Şirketlerinin Havaalanlarında Alması Gereken Tedbirler

Özel güvenlik şirketleri tarafından havaalanlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri oldukça detaylı ve önem teşkil eden bir konudur. Hem can ve mal güvenliğinin sağlanması hem de uluslararası prestijin korunması sebebi ile alınan tedbirlerin sıklaştırılması ve güvenlik açığına fırsat verilmemesi gereken bu alanda, koruma hizmeti sağlamak oldukça zahmetli bir iştir. Özel güvenlik şirketleri için havaalanlarında alınan tedbirler fiziki güvenliği sağlayacak tedbirler ve ilgili alana tahsis edilen personellerin oryantasyon eğitimini sağlamak olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu tedbirleri kısaca aşağıda yer verdiğimiz şekilde incelemek mümkündür.

Kontrol Noktalarında Güvenliği Sağlamak

Havaalanlarında kontrol noktaları başlıca yedi kısma ayrılır:

• Ana Giriş Yolu Kontrol Noktası
• Terminal Giriş Noktası Kontrolü
• Arındırılmış Salon Giriş Noktası Kontrolü
• Personel Giriş Noktası Kontrolü
• Apron Giriş Noktası Kontrolü
• Kargo Kontrol Noktası
• İkram Tesisleri Hava Tarafına Kontrol Noktası

Terminal ve Arındırılmış Salon Giriş Noktası bagajların taramadan geçirildiği tek yerdir ve bu nedenle Sivil Havacılık Güvenliği yönünden çok önemli bir kontrol noktasıdır. Arındırılmış Salon Giriş Noktasında ise uçak yolcu kabininde bulunması istenmeyen hiçbir malzemenin geçişine izin verilmediği gibi bu noktadan sonra yolcu, mürettebat ve çalışanların dışında kalan insan ve eşyalar ile temas kesin olarak engellenmektedir.

Terminal Giriş Noktalarında; kapı tipi metal arama dedektörü, el tipi metal arama dedektörü, X-Ray Bagaj tarama cihazı, ,küçük nesneleri koymak için plastik kap gibi güvenlik ekipmanları kullanılır. Kontrol noktalarında en az 4 personel bulunmalı ve bu personeller x-ray, kapı dedektörü, el dedektörü kullanma prosedürlerini çok iyi bilinmeli, gördüklerini iyi yorumlamalıdırlar.

Personel Giriş Noktası Kontrolünde yolcu ve çalışan personel arasında meydana gelebilecek olumsuzluklar önlediği gibi personelin ilgili alana kolay geçişi de sağlanır. Bu kontrol noktasını kullanan tüm özel güvenlik şirketleri personel ve eşyaları yolcular gibi standart bir aramaya tabi tutulur.

Apron Giriş Noktası; polis, özel güvenlik ve gümrük personellerinin ortak çalışma yaptığı bir kontrol noktasıdır. Uçakların kullandığı geniş bir alan olan Apron da çevre güvenliği ve alan güvenliği çok önemli bir unsurdur.

Kargo ve İkram Kontrol Noktasında diğer kontrol noktalarında yapılan uygulamalar esas alınmaktadır. Kargo ,kurye , paket , mektup , ikram malzemeleri bagajlarda olduğu gibi güvenlik kontrolüne tabi tutulur. Bu görev ilgili kuruluşlar tarafından yapılmakta olup gerekli cihaz ve sistemler bu kuruluşlar tarafından temin edilir. Diplomatik kuryeler, mütekabiliyet esasına göre izin kartı verilen elçilik ve konsolosluk görevlilerince alınır. VIP ve CIP lerde diğer yolcular gibi güvenlik kontrolüne tabidir. VIP salonlarına listede olmayan kişilerin geçişine izin verilmez.

Havaalanında Kapı Güvenliğini Sağlamak

Havaalanlarında uçakların kapı güvenliğini sağlamak için son teknoloji kamera sistemleri kullanılmakta ve kapı üzerine takılan akıllı kameraların varlığı ile kapı körüğüne yanaşma ve ayrılma işlemleri izlenebilmeke, aynı zamanda uçak doluluk oranı görüntülenebilmektedir. Böylece uçağa izinsiz giriş yapan ya da seyahat hakkı kısıtlanan kişilerin tanımlanması ve tespiti basitleşmekte ve bu konuda uygulanacak işlem kolaylaştırılmaktadır.

Havaalanı Otopark Güvenliğini Sağlamak

Havaalanlarında otopark, yolcuların ilk temas ettikleri nokta olarak ele alınmakta ve yolcuların özel araçlarını bırakmaları sebebi ile koruma hizmetlerinde önem teşkil etmektedir. Bu alanda alınan güvenlik tedbirlerinin hem mal güvenliğini sağlama hem de şüpheli durumlarda özel güvenlik personelini uyarma konusuna hizmet etmesi gerekmektedir. Bu nedenle havaalanlarında otopark içerisine konumlandırılan video analizli algoritmalar ile donatılmış üst düzey kamera sistemleri ile gezinme, araba hırsızlığı, arkada bırakılan eşyalar, yanlış yönde ilerleme ve tıkanma gibi tüm istenmeyen olayları algılayan ve bu konuda CCTV odasına uyarı veren kameralar kullanılmaktadır. Böylece herhangi bir güvenlik zaafiyetinde özel güvenlik personellerinin kontrolde öncelik vereceği nokta derhal tespit edilmekte ve personel bu doğrultuda hareket etmektedir.

Pist Güvenliğini Sağlamak

Özel güvenlik şirketlerince alınan tedbirlerin en çok sıklaştırıldığı noktalardan biri kuşkusuz ki pist güvenliğidir. Hem pistin yüzölçümü genişliği sebebi ile korunacak alanın büyük olması hem de sürekli olarak uçakların kalkış ve iniş yapması ile alan içerisinde yolcuların yer alması özel güvenlik personellerinin işini zorlaştıran unsurlar arasında yer almaktadır. Pist güvenliğinde koruma hizmetleri hem akıllı kameralar hem de özel güvenlik personellerince sağlanmaktadır. Kamera açısına yakalanan ve güvenlik ihlali teşkil eden her türlü hareket unsuru, CCTV izleme noktasındaki güvenlik personellerince sahada fiziki güvenliği sağlamakla sorumlu olan özel güvenlik personeline iletilmekte ve saha personeli tarafından ilgili alan derhal kontrol edilmektedir. Böylece pist güvenliğinde oluşabilecek her türlü tehlikeye ve güvenlik ihlaline anında müdahalede bulunmak mümkün olmaktadır.

Havaalanlarında Kuyruk Oluşumunu Engellemek

Havaalanı içerisinde yer alan güvenlik kontrol noktaları ve bilet kontrol noktalarında oluşan uzun kuyruklar yolcuların kafasını karıştırabilmekte ve yolcular arasında istenmeyen tartışmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle uzun kuyrukların oluşumunu engelleme ve özellikle kontrol noktalarından geçişi hızlandırarak kalabalık oluşumuna fırsat vermeme oldukça önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Özellikle kaçak giriş yapmaya çalışan yolcular ya da sansasyonel eylem gerçekleştirme niyetinde olan kişiler için avantaj yaratan kalabalıkların oluşumunu engellemek, özel güvenlik personellerinin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yolcuların kontrol noktalarında düzenli olarak ilerlemesini sağlamak ve arama noktalarında zorluk çıkaran yolculara gerekli ikazda bulunarak durumun normalleşmesini sağlamak, özel güvenlik personellerinin güvenlik tedbirlerini gerçekleştirme kapsamındaki görevleri arasında yer almaktadır.

Kalabalık Tahliye Etmek

Havaalanları, içerisinde bulunan küçük işletmeler ve ziyaretçi sayısı ile büyük kalabalıklara ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum herhangi bir güvenlik ihlalinde, kişileri ve kitleleri kontrol etmekte zorluk yaşanmasına sebep olmakta ve panik yaratmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir güvenlik ihlali ya da yangın gibi istenmeyen durumların oluşumunda, hem alarm sistemi hem de özel güvenlik personellerinin çalışmaları ile havaalanlarında kontrol sağlanmalı ve tahliye işlemi gerçekleştirilmelidir. Özellikle hızlı duman ve alev algılayan sensörlere sahip alarm sistemlerinin devreye girmesi ve büyük yangınların oluşumunun engellenmesi, özel güvenlik personellerine fiziki güvenliği gerçekleştirme konusunda kolaylık sağlamaktadır. Bu kapsamda kalabalık yönetimi, kriz yönetimi, ilk yardım gibi branş eğitimleri almış ve donanım sahibi personellerle çalışmak, özel güvenlik şirketlerinin en önemli avantajları arasında yer almaktadır.

Yolcu ve Ziyaretçilerin Havaalanlarında Alması Gereken Tedbirler

Yolcu ve ziyaretçilerin, havaalanlarında güvenlik tedbirlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve güvenlik hizmetlerinin kontrollü şekilde yerine getirilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir.

• Yolcuların üstünde bulunan kemer, saat, bozuk para, çakmak, cep telefonu gibi tüm metal eşyaları palto, manto, ceket ile beraber kontrol noktasındaki plastik kapların içine koyması ve X-Ray cihazından geçmesini sağlaması.
• Yolcuların el bagajlarını, varsa notebook, taşınabilir bilgisayar, tablet gibi elektrikli ve elektronik cihazlarını çantasından ve kabından çıkararak X -Ray bandına bırakması.
• Yolcuların kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisinin uyarmasını beklemeksizin sıraya girmesi ve yukarıda anlatılan konuları hızlı bir biçimde yerine getirmek için sırada beklemesi.
• Yolcuların, sırada önünde bulunan kişi işlemlerini bitmeden yerde bulunan kırmızı çizgiyi geçmemeleri.
• Yolcuların dedektörden geçişi esnasında X-Ray sinyal verirse, üzerinizde metal madde olup olmadığını kontrol edip, tekrar metal kapı dedektöründen geçmeleri. Tekrar sinyal gelmesi halinde özel güvenlik görevlilerinin yönergelerine uygun bir şekilde üstlerini aramalarına müsade etmeleri ve bu konuda sorun çıkarmamaları.
• Yolcunun mücevher, altın, ziynet eşyası ve para gibi değerli maddeler taşıması halinde bunu güvenlik personeline önceden belirterek, özel arama kabinlerinde arama yapılmasını istemeleri.
• Yolcuların güvenlik hizmeti uygulamalarında, türlü nedenlerle ayrıcalık istememeleri ve özel güvenlik personellerinin iş akışını zorlaştırmamaları.
• Havaalanına silah, patlayıcı madde, taklit silahlar, silaha benzer oyuncaklar gibi kanun dışı eylemlerde kullanılabilecek eşyalarla girilmemesi ve üzerinde bunları taşımak zorunda olan yolcuların kontrol noktalarında bulunan özel güvenlik personellerine bu konuda bilgi vermesi.
• Yolcuların bekleme salonlarında ya da kontrol noktalarında herhangi bir güvenlik tehdidi algıladıkları takdirde derhal özel güvenlik personelleri ile iletişime geçmeleri ve panik yaratmamaları.

Ro Group Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi Hizmetleri

Kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan ve 25 yılı aşkın süredir var olan sektör tecrübesiyle başarısını kanıtlamış özel güvenlik firmaları arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında hizmet ağımızı genişletmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin dijitalleşen ilk güvenlik şirketi olarak, kurmuş olduğumuz dijital operasyon birimimiz sayesinde saha personellerimiz ve merkezi uzman ekibimiz arasında kesintisiz ve sürekli iletişimi mümkün kılmaktayız. Özel güvenlik hizmetlerini gerçekleştirme konusunda denetim faaliyetlerinin öneminin bilincinde olarak, merkez ekibimiz aracılığı ile 7/24 sesli ve görüntülü denetim hizmetleri gerçekleştirmekte ve iş ortaklarımıza denetim raporlarımızı yılın 365 günü olacak şekilde sunarak iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaya önem vermekteyiz. Bölgesel olmaktan çıkarak tüm coğrafyaya yayılan ve tek bir sektöre bağlı kalmaktan ziyade tüm sektörlere hizmet vermeyi prensip edinen bir özel güvenlik firması olarak, ulaşım hizmetleri konusundaki çalışmalarımızı eğitim, sağlık, üretim, hizmet sektörü gibi tüm alanlara yaymayı başardık ve özel güvenlik sektöründeki marka farkımızı ortaya koyduk. Bu uğurda kurumsallıktan ödün vermeyerek başta 5188 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlara bağlı kalarak hizmet vermeyi ve personel seçim kriterlerimize uygun olan kişilerle çalışmayı öncelik olarak belirledik. Başarının daima çalışmakla mümkün olacağı düşüncesiyle çıkmış olduğumuz bu yolda, hedeflerimizi tek tek gerçekleştirdik ve Türkiye’nin en iyi güvenlik şirketleri arasında yer almayı başardık. Başından beri vaad ettiğimiz gibi; dün, bugün ve daima; şeffaf, güvenilir ve kaliteli hizmet. Siz de dijitalleşme yolunda yapmış olduğumuz çalışmaları daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilir, özel güvenlik hizmetleri konusunda fiyat teklifi almak ve Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ailesine katılmak için ise teklif formumuzu doldurabilirsiniz.

0
Paylaşım