İnşaat ve Şantiyeler İçin Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri İnşaat ve Şantiyelerde Ne Tür Önlemler Uygulayabilir?

özel güvenlik şirketleri şantiye güvenliği

Özel güvenlik şirketleri faaliyet alanlarından İnşaat özel güvenliği ve şantiye özel güvenliği konusunda profesyonel hizmet anlayışına sahip olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, inşaat sektörünün faaliyet alanlarında olan yol, köprü, baraj, liman, petrol tesisleri, toplu konut, alışveriş merkezi, okul, hastane ve fabrika gibi endüstriyel tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye özel güvenlik hizmetini başarıyla gerçekleştiren bir özel güvenlik firmasıdır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, uzun yıllardır güvenlik ihtiyacı olan tüm sektörlerde verdiği özel güvenlik hizmetlerini, yapı ve inşaat sektöründe de başarıyla uygulamaktadır. Özel güvenlik şirketleri arasında güvenlik ve koruma hizmeti veren firmamız, gerek özel inşaat sektöründe gerekse kamu inşaat sektöründe yer aldığı özel güvenlik faaliyetlerinde inşası gerçekleştirilecek olan yapının etüt ve proje aşamalarından sonra inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli olan özel güvenlik risk analizi ve özel güvenlik fizibilite çalışması yaparak durum tespiti yapmakta ve tesis ve yapı için gerekli olan özel güvenlik stratejilerini oluşturmayı ilke edinmiştir.

Özel güvenlik şirketleri faaliyetleri alanında yer alan inşaat ve şantiye özel güvenliği hizmetlerinde hem gece şantiye bölgesinde kalan işçilerin can güvenliği ve olası yangın durumlarından hem de inşaat malzeme ve ekipmanlarına karşı gelebilecek hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi risklerden ve suç teşkil eden hareketlerden koruma amacı ile Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından verilen inşaat ve şantiye özel güvenliği hizmetlerinde dikkat edilmesine azami özen gösterdiğimiz birkaç husus şunlardır;

 • İnşaat yapı sahasının rölevesi temin edilerek, inşaat çalışma sahası ve şantiye sınırları tespit edilmekte böylelikle sahaya giriş – çıkış noktaları kontrol altında tutulmaktadır. İnşaat alanı ve şantiyenin çevre güvenliğini sağlayacak spesifik önlemler alınmaktadır.
 • Mekanda giriş ve çıkış noktaları dışında kalan kısımlara uygun olduğu takdirde çit çekilmektedir.
 • İnşaat ve şantiye bölgesinde kör nokta ve güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde aydınlatma yapılmaktadır.
 • İnşaat çevresinde bulunan çitlerin tipi ve güzergahı tespit edilerek bu alanlarda özel güvenlik şirketleri görevlilerimiz tarafından rutin hale getirilen devriye hizmetleri verilmektedir.
 • Şantiye alanı enerji hattı, elektrik ile çalışacak özel güvenlik sistemleri de dikkate alınarak düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yağışlı havalar ile yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak herhangi bir tehdit unsurunun oluşmasına müsaade edilmemektedir.
 • İnşaat saha alanının altyapı hatları araştırılmakta ve su, telefon ve güvenlik açısından gerekli görülürse internet bağlantıları dahil olmak üzere mutlaka kontrol edilmektedir.
 • İş makinesi parkı, depolar, ziyaretçi ve personel araç otoparkı ve benzeri bölgeler önceden tespit edilmekte ve sürekli takip edilmektedir.
 • İnşaata ait araçlar için otopark, tamirhane, yedek parça deposu gibi ayrılan yerler ve şantiye alanı içi yollar ile şantiyede kullanılacak iş makineleri sürekli olarak kontrol edilmektedir.
 • Şantiye çalışma sahasında ortalama kaç inşaat işçisi ve teknik elemanın çalışacağı, bu işçilerden kaçının şantiyede konaklayacağı öğrenilmekte ve işçilerin dinlenme tesisleri, kantin, yemekhane, soyunma odası, yatakhane, tuvalet bölümü ve varsa lojmanlar belirlenmektedir. Bu yerler için gerekli olan özel güvenlik şirketleri kontrolleri uygulanmaktadır.
 • İnşaat ve şantiye alanındaki tüm tesisatlar, kanalizasyon yerleri ve foseptik çukurları belirlenerek periyodik kontrolleri yapılmaktadır.
 • Kule, vinç, kantar binası, beton santralı vb. gibi sabit tesislerin yerleri, çöp ve atık malzeme toplama noktaları tespit edilmekte ve özel güvenlik hizmetleri kapsamında güvenlik altında tutulmaktadır.
 • İnşaat ve şantiye alanında can ve mal kaybına neden olabilecek yangın tehlikesine karşı gereken tüm tedbirler eksiksiz alınmaktadır. Özel güvenlik görevlisinin duman ve duman kokusuna karşı bir hassasiyet taşısa dahi şartlar elverişli ise geceleri işçilerin kaldıkları alanlara duman dedektörleri yerleştirilmektedir.
 • İnşaat ve şantiye bölgesinde çalışan taşeron firma personeli sürekli kontrol altında tutulmakta, alana giriş ve çıkışlarında araç ve malzeme kontrolü yapılmakta ve şantiye sınırları içerisinde farklı firmalara ait personeller arasında herhangi bir gerginlik, huzursuzluk çıkması önlenmektedir.
 • İnşaat ve şantiyelerde sıklıkla yaşanan iş kazalarında ve acil durumlarda müracaat edilecek en yakın sağlık tesisleri ve eczaneler tespit edilmektedir. Bu kazalara karşı alınacak tutum ve gösterilecek davranış şekilleri belirlenmektedir.

İnşaat ve şantiye güvenliği özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde çalışacak özel güvenlik personelinde bulunması gereken özellikler ise şunlardır; genç ve dinamik olmak, inşaat ve şantiye güvenliği konusunda uzman yetkinliklere sahip olmak, mesai yoğunluğuna sahip olan bir iş alanında çalışılacağı için işin niteliklerine uygun fiziki görünüş ve dayanıklılığa sahip olmak, gece vardiyasında çalışabilecek fiziki yapıya sahip olmak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, sertifikalı ve mesleki donanıma sahip olmak, görev, yetki ve sorumluluklarını bilmek bir inşaat ve şantiye özel güvenlik görevlisinde aranan başlıca özelliklerdir.

İnşaat ve şantiyelerde görevlendirdiğimiz özel güvenlik personelleri ile tesiste çıkabilecek her türlü tehlikeye karşı tehdit ve güvenlik analizleri çıkarılarak bu doğrultuda gerekli önlemler alınmaktadır. İnşaat ve şantiye güvenliğinde görev yapacak özel güvenlik şirketleri personellerimiz bu analizlere dayanarak inşaat ve şantiye güvenliği mesleki eğitimini tamamlamasını müteakip görev yerine gönderilmektedirler.

İnşaat ve şantiye güvenliği kapsamındaki projelerde görev alan özel güvenlik personellerimiz firmamızın Denetleme ve Değerlendirme birimleri tarafından belirsiz gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenmektedir. Bu işbaşı performans denetimleri neticesinde sonuç raporları müşterilerimize e-posta veya telefon yoluyla bildirilmektedir.

İnşaat ve şantiye çalışma alanları doğal olarak pek çok risk barındırmaktadır. İnşaat ve şantiyelerde gerekli olan güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalar meydana gelebilmektedir. Çalışan işçilerin veyahut inşaat alanında bulunan kişilerin başına cisim veya ağır inşaat malzemeleri düşebilir. Yükseklikte çalışan inşaat işçileri herhangi bir ihmalden vs. aşağıya düşebilir. İnşaat ve şantiye alanlarında çalışan işçilerin maruz kaldığı toz, kum, yapıştırıcı kimyasal maddeler pek çok solunum yolları rahatsızlıklarına sebebiyet verebilmektedir. Gürültü gibi etkenler de işçilerin duyma fonksiyonlarına zarar verebilmektedir. Çalışanları olumsuz yönde etkileyen pek çok kaza ihtimali ve etkenler vardır. Bu sebeple inşaat ve şantiye alanlarında özel güvenlik şirketleri ve tesisler güvenlik önlemlerini ve tedbirlerini aksatmadan uygulaması gerekmektedir.

Alanında branş eğitimli ve tecrübeli özel güvenlik görevlileri bulunduran şirketimiz, 25 yılı aşan sektör tecrübesi ile inşaat ve şantiyelerde de teknoloji ve bilime ayak uyduran sistemlerle daha profesyonel bir özel güvenlik hizmeti sunmakta ve mesleki bilgi ve deneyime sahip çalışanlar ile tesislerde kaliteli güvenlik hizmeti sağlamaktadır.
Siz de inşaat ve şantiye güvenliği konusunda daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, profesyonel özel güvenlik şirketleri görevlileri tarafından hizmet almak için fiyat teklifi alabilirsiniz. Uzman yönetim kadromuzla bağlantı kurarak size özel sunulan ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım