Marketler İçin Özel Güvenlik Hizmetleri

Marketlerde Özel Güvenlik Nasıl Sağlanır?

marketler için özel güvenlik hizmetleri

Ro Group Özel Güvenlik Şirketi, birçok sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de hizmet vermekte olan bir özel güvenlik firmasıdır. Marketlerde özel güvenlik hizmetlerini faaliyete geçirme konusunda oldukça dikkatli çalışan Ro Group Özel Güvenlik Şirketi, hem müşteri taleplerine çözüm olma hem de sabotaj, hırsızlık, yangın gibi olumsuzluklara karşı market güvenliğini fiilen yerine getirme konusundaki başarısını kanıtlamıştır.

Marketlerde özel güvenlik hizmetleri yerine getirilirken en çok karşılaşılan güvenlik tehdidi şüphesiz ki hırsızlık olaylarıdır. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, hırsızlıktan kaynaklı maddi kayıpların marketlerin genel bütçesinin %2-5’i oranına tekabül ettiği belirlenmiştir. Bu oran görünürde yüksek olmasa da maddi karşılığı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Bu sebeple özel güvenlik şirketlerinin koruma çalışmalarında en çok öncelik vermeleri gereken konu şüphesiz ki hırsızlık faaliyetlerinin önüne geçmektir. Marketlerde yaşanan hırsızlık faaliyetleri müşteriler tarafından gerçekleştirilebileceği gibi market çalışanları tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple tehdidin kim tarafından geleceğinin bilinmemesi sebebiyle özel güvenlik şirketleri çalışanlarının her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir.

Marketlerde Gerçekleşebilecek Hırsızlık Çeşitleri

Müşteri Tarafından Gerçekleştirilen Hırsızlık: Marketlerde müşteriler tarafından gerçekleştirilen hırsızlıklarda belirli başlı birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar; müşterilerin ürünü gizlice çantalarına koymaları, müşterilerin kör noktalarda veya kabinlerde ürünün alarmını kırmaya çalışmaları, müşterilerin gıda reyonunda yiyecek yiyerek ambalajını kasadan geçirmeden marketten çıkış yapmaya çalışmasıdır. Bu ve benzeri durumlarda özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan  özel güvenlik şirketleri görevlilerinin yapmaları gerekenler öncelikle şüpheliyi gizlice izlemek ve hırsızlık yaptığından emin olduktan sonra müşterinin marketten çıkışını engellemektir.

Personel Tarafından Gerçekleştirilen Hırsızlık: Personeller tarafından gerçekleştirilen hırsızlık faaliyetleri, yapılan araştırmalara göre müşteriler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık faaliyetlerinden çok daha yüksek bir oranda gerçekleşmektedir. Personeller tarafından gerçekleştirilen hırsızlık faaliyetlerinde genel anlamda izlenen yöntemler şu şekilde sıralanmaktadır:

Çalışan personelin yüksek fiyat etiketli ürünü düşük fiyat etiketli ürünle değiştirerek uygun fiyattan satın alması
Personelin çöp dökme sureti ile ürünleri dışarı çıkarması
Personelin mesai bitiminde üstüne ya da çantasına saklamak suretiyle ürünleri dışarı çıkarması

Müşteri Mallarına Yönelik Gerçekleştirilen Hırsızlık: Bu durum müşterilerin alışveriş esnasında cüzdan, telefon, cep telefonu gibi kıymetli mallarını etrafta unutması veya alışveriş sepetinin içinde bırakarak ihmalkar davranması ile gerçekleşir. Genel anlamda başka müşteriler veya yankesiciler tarafından gerçekleşse de nadiren de olsa personeller tarafından da gerçekleştirilebilen bir hırsızlık çeşididir. Bu durumda özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan personellerin etrafı iyi gözlemlemesi ve kamera kayıtlarını kesintisiz izlenmesi oldukça önemli bir husustur.

Marketlerde Hırsızlığı Önlemek İçin Güvenlik Şirketleri Tarafından Alınabilecek Önlemler

Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Şirketler Aracılığı İle Koruma Hizmeti Satın Almak

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışanlar, özel güvenlik şirketleri aracılığı ile konumlandırıldıkları marketlerde giriş-çıkış ve otopark güvenliğinin fiilen gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda market giriş ve çıkış kapılarında alarm uyarısının verilmesi durumunda, özel güvenlik çalışanları duruma müdahale ederek müşterinin paketlerini kontrol eder. Giriş çıkış kapılarında alarm uyarısının verilmesi şu durumlarda gerçekleşebilir:
Kasadan ücreti ödenmeden mağazadan çıkarılmaya çalışılan bir ürünün alarmı
Kasiyerin ihmalinden kaynaklı olarak ücreti ödenen bir ürünün alarmının sökülmemiş veya barkodunun okutulmamış olması
Nadiren dahi olsa, sistemsel bir aksaklık sebebi ile barkodu okutulmuş olan ürünün yine de alarm vermesi
Bu ve benzeri durumlarda, özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan özel güvenlik şirketleri görevlilerinin görevi, bahse konu ürünlerin satın alma fişi ile karşılaştırılması ve sorunun nedenini bularak müdahale etmesidir.

Marketlerde Çalışan Personelleri Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Eğitmek

Her ne kadar marketlerde özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik görevlileri çalıştırılıyor olsa da bazen personel sayısı yetersiz kalabilmekte ve reyon aralarında gerçekleşen hırsızlık faaliyetleri gözden kaçabilmektedir. Bu durumu engellemek maksadıyla market çalışanlarına özel güvenlik hizmetleri kapsamında eğitim verilmesi ve personellerin herhangi bir hırsızlık girişimine denk gelmesi veya hırsızlıktan şüphelenmesi durumunda özel güvenlik çalışanlarına haber vermesi oldukça önemli bir konudur.

Güvenlik Teknolojileri Yardımı İle Elektronik Güvenlik Tedbirleri Almak

Özel güvenlik hizmetleri faaliyetlerini sağlama konusunda kamera sistemleri, faili tespit etme noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple marketlerde güvenlik hizmetlerini gerçekleştirirken özellikle kasa bölgeleri, giriş ve çıkışlar, elektronik eşya satışı yapılan reyonlar, kabin girişleri ve depo-sevkiyat alanları kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kameraları ile donatılmalı ve sürekli olarak izlenmelidir. Bu sayede şüpheli bir eylem olduğu veya bir hırsızlık işlemi gerçekleştirildiği takdirde kamera kayıtları delil olarak kullanılabilmektedir.

Market Reyonlarını Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Hazırlamak

Özel güvenlik hizmetinin sağlandığı tüm alanlarda, reyon düzeni geniş açıda tutulmalı ve kişiler rahatça hareket edebilmelidir. Aynı zamanda reyon aydınlatması yeterli oranda olmalı ve loş ya da tenha bir kısma yer verilmemelidir. Kameraların konumları geniş açılı ve her yeri görebilecek şekilde ayarlanmalı ve kesintisiz kayıt alınmalıdır. Böylece alınan tedbirlerle kişilerin hırsızlık girişiminde bulunma olasılığı düşürülebilmekte ve fail hırsızlık eylemini gerçekleştirmekten coğu zaman vazgeçmektedir.

Referanslarımız

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN
0
Paylaşım