Müzeler İçin Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketlerinin Müzeler İçin Aldıkları Güvenlik Tedbirleri

müzeler için özel güvenlik şirketleri faaliyetleri

Özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmetleri kapsamında yer alan müze güvenliği profesyonel bir konu olup alanında deneyimli ve uzman özel güvenlik görevlileri eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müze güvenliği hizmetleri kapsamında taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve eser kaçakçılığının önlenmesi açısından son derece önemli bir konudur. Müze güvenliği özel güvenlik hizmetleri 7 gün 24 saat uzman ekip ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Müze özel güvenlik hizmetleri konusunda uzman olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, Türkiye’nin sahip olduğu tarihsel, kültürel, sanatsal ve doğal zenginliklerini oluşturan eserlerin her türlü saldırıya ve tehlikeye karşı korunması ve yitirilmesi halinde telafisi olmayan üzücü durumlara sebep olunabileceğinin bilincinde olarak özel güvenlik hizmetleri sağlamaktadır. Firmamızca, bu değerli eserler için yasal ve fiziksel imkanlar kullanılarak gerekli tüm önlemlerin alınması amaçlanmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri tarafından açıkhava müzeleri veya kapalı alanlarda oluşturulan müzeler, saraylar, camiler, kabirler, kasırlar, konaklar, kiliseler, kaleler, yalılar, köşkler ve sair tarihi eserler fark etmeksizin tüm taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının özel güvenlik hizmetleri konusundaki usul ve esaslar dikkate alınarak müze yerlerindeki güvenlik uygulamaları yerine getirilmelidir; ne şekilde ve nasıl yerine getirileceği konusunda ise müze giriş- çıkış kontrolleri, iç ve dış güvenlik önlemleri ve müze nöbet sistemi ile kurgulanan planlar çerçevesinde güvenlik prensiplerimiz ve standartlarımız uygulanmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Standartları:

• Müze yönetimi ve Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik şirketleri yetkilileri tarafından her ayın sonunda bir sonraki ayın özel güvenlik görevlisi nöbet çizelgeleri belirlenerek hazırlanmalıdır.
• Nöbet çizelgesi, listede adı bulunan özel güvenlik şirketleri personeline tebliğ edilip müze yönetimi tarafından onay alınarak özel güvenlik şirketi, güvenlik personelleri ve müze yöneticilerinin görebileceği bir panoda ilan edilmelidir.
• Müze güvenliği kapsamında hizmet veren özel güvenlik görevlisi nöbet tarihinde izinli, raporlu ya da mazeretli olması halinde önceden belirlenen yedek özel güvenlik görevlisinin vardiyaya girmesi sağlanmalıdır. Özel güvenlik sözleşmesinde yedek güvenlik elemanı konusunda anlaşma yok ise Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından bir özel güvenlik elemanı tahsis edilmelidir.
• Vardiya devir teslim işlemleri, müze yönetimi tarafından tahsis edilen ciltli özel güvenlik nöbet devir teslim defterine kaydedilmelidir.
• Güvenlik görevlilerinin nöbet listesinin yer aldığı nöbet devir teslim defteri güvenlik amirleri, özel güvenlik şirketi ve müze idaresince sürekli olarak kontrol edilmelidir.
• Mesai saatleri dışında müze güvenliğinde görevli özel güvenlik görevlisi ve müze müdürünün görev verdiği yetkili personel harici müze ve ören yerlerinde hiç kimsenin sebepsiz, keyfi girişine izin verilmemelidir.
• Müze güvenliği hizmetleri kapsamında mesai başlangıcı ve bitiminde; müze, gece ve gündüz özel güvenlik şirketleri görevlileri, nöbetçi memur, ihtisas elemanı ve iç hizmetler şefi nezaretinde gerekli kontroller yapılıp, vukuat durumlarında müze idaresi tarafından onaylanmış nöbet defterine işlenerek imza atılmaktadır. Eğer geceleri iki vardiya sistemi uygulanıyorsa, özel güvenlik personelleri arasında da görev devir teslimi aynı deftere işlenerek imzalanmaktadır.
• Müze Teşhir Salonu, depolar, vitrinler ve galerilerin anahtarları Müze müdürünün, müdür yardımcısının veya müze yönetiminin belirlediği bir ihtisas elemanı tarafından sorumluluk ve muhafazası altında mühürlü bir dolap içerisinde veya kasada bulundurulmalıdır. Teslim defterine kaydedilen anahtar aynı gün içerisinde zimmetlisine teslim edilmelidir. Mesai saatleri dışında müzeye ait anahtarların özel güvenlik personelinin üzerinde bulundurulması yasaktır.
• Mesai saati bitiminde müze sergi salonlarının giriş kapıları mutlaka kilitlenir ve mühürlenir. Mühür, her mesai saatinin başlangıcında kontrol edilerek ziyaretçilere açılır. Tüm vitrinler, eserlerin saklandığı dolap ve eser depolarının kapıları ve benzeri yerler kilitli ve mühürlü tutulmalı, müze yetkilileri tarafından kontrol edilmeden açılmamalı, tutanak ile açılıp kapatılması yapılmalıdır.
• Ziyaretçilerin çantası ve paketleri eşya kontrolünde özel güvenlik şirketleri personelleri ve nöbetçi memur yetkilisi tarafından kontrol edilmeli, ziyaretçiler çanta ve paket ile teşhir salonuna alınmamalıdır. Çanta ve paketlerin vs. sahipleri eşliğinde girişte kontrolleri yapıldıktan sonra ziyaret çıkışına kadar güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir. Bunun için gerekli dolaplar temin edilmektedir.
• Müze içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmış ise, bu kurala uymayan ziyaretçiler nazik bir dille uyarılmalı, uyarıyı dikkate almayan ve çekim yaptığı cihazı emanet alanına bırakmak istemeyen ziyaretçiler kibarca müze alanının dışına çıkarılmalıdır.
• Müzeyi ziyarete gelen misafirler gişeden itibaren özel güvenlik personelleri tarafından rahatsız edilmeden gözlemlenmeli, şüpheli hissedilen konular derhal amirlere bildirilmeli, acil durumlarda olası tehlikelere karşı önleyici ilk müdahaleler güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır.
• Kapalı devre sistemlerinden olan CCTV, alarm cihazları ve müzenin korunması adına tüm güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli, müze özel güvenlik görevlilerinin iş başındaki tavırları müze yönetimi ve özel güvenlik şirketleri yetkilileri tarafından sürekli kontrol edilmektedir.
• Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müze ve ören yerlerinin özel güvenliği sağlanarak, tarihi eser kaçakçılığı ve gizli define arayıcılığı gibi istihbarat konularında daha dikkatli olmaya teşvik edilmeli, şüpheli durumlarda ilgili mercilere bilgi verilmeli, gerektiği takdirde de 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7.ci maddesinde verilen yetkiler ihmale mahal bırakmaksızın uygulanmalıdır.
• Müzede inşaat, restorasyon ve onarım çalışmaları esnasında sıkı denetimlerle güvenlik önlemleri arttırılmalı, yapı işlerini üstlenen müteahhit firma ve işçilerin kimlik bilgilerinin bulunduğu personel dosyası, işin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bütün bilgiler müze yönetimince kontrol edilmelidir. Mesai saatleri dışında zorunlu çalışma gerekliliği varsa müze yönetimi tüm güvenlik tedbirlerini tarafınca almalıdır.
• Ören yerleri ve sit alanlarında uygulanacak özel güvenlik hizmetlerinde denetim, kontrol ve vukuatlar ören yeri kontrol defterine kaydedilmek suretiyle işlenmelidir.
• Müze özel güvenlik sistemleri ile taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını koruma işlemlerini gösteren özel güvenlik koruma planları periyodik olarak kontrol edilmeli, güvenlik kontrol denetiminin defterine kaydedilmelidir.
• Yangın, sabotaj ve hırsızlıklara karşı alınacak önlemler hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü çalışılmalı, müze özel güvenlik planı doğrultusunda periyodik olarak takipler gerçekleştirilmelidir.
• Müze ve ören yerleri özel güvenliğinde çalışacak özel güvenlik şirketleri personellerine, müzenin kendine has özel ve gizli yazılı görev talimatları hazırlanmalıdır.

Ülkemizin dört bir yanında yer alan ve en önemli tarihi ve sanatsal değerlerini sergileyen Açıkhava müzesi veya yapı şeklindeki kapalı müzeler hem ülke adına hem de kişisel değerlerimiz adına korunmalıdır. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde pek çok müze ve ören yerleri mevcuttur. Örneğin İstanbul Haliç’in kuzey yakasında yer alan Koç Müzesi veya yine İstanbul’da bulunan devlete ait olan müzeler ve saraylardan Topkapı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, kalelerden Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, camilerden Ayasofya Camii, kabirlerden Anıtkabir, köşklerden Yıldız Şale Köşkü, Florya Atatürk Köşkü, ve sair tarihi eserler, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları gibi tüm eserler ve yapıların güvenliği adına tüm T.C. vatandaşları asli olarak görevlidir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, müze güvenliği özel güvenlik hizmetleri kapsamında; müze alanında bulunan tüm eserler ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak, gelebilecek her türlü zarar ve tehlikelerin doğmasını önlemek, tehlike durumlarında önceden tespit edebilecek ve gerekli tedbirleri uygulayabilecek, müze güvenliği özel güvenlik personelleri tahsis etmektedir. Şirketimiz, müze güvenliği özel güvenlik hizmetlerinde görev yapacak özel güvenlik şirketleri personellerine gerekli tedbirleri derhal alabilmesi ve iş başında aktif rol alabilmeleri için hizmet öncesi ve gerektiği takdirde hizmet içi oryantasyon eğitimleri vererek müze güvenliği hizmetlerini profesyonel olarak ifa etmelerini sağlamaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak özel güvenliğini üstlendiğimiz müze yerlerinin risk analizini çıkartarak riskli bölgeleri belirlemekte, güvenlik risk yönetimi için gerekli elektronik ve teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulması için azami çaba göstermekteyiz. Özel güvenlik şirketleri görevlileri tahsis ettiğimiz tesislerde müze giriş ve çıkışlarını elektronik güvenlik altına alarak müze içi ve müze dışında özel güvenlik faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre güvenlik kameraları ile sağlamaktayız.

Müze güvenliği özel güvenlik hizmetleri kapsamında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, özel güvenlik faaliyetleri kapsamında alanında deneyimli ve sertifikalı uzman özel güvenlik şirketleri personellerimizden güvenlik hizmeti alabilirsiniz. Firmamızla iletişime geçerek uzman yönetim kadromuzun size sunduğu ayrıcalıklı fırsatlardan da yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım