Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Mağaza Güvenliği

Mağazalar İçin Özel Güvenlik Hizmetleri Nelerdir ve Nasıl Sağlanır?

mağazalar için özel güvenlik hizmetleri

Mağaza güvenlik hizmetleri, butik veya daha komplike olarak kurulan mağazalarda müşteri güvenliği ve mağaza varlıklarının korunması adına güvenli alışveriş ve iş ortamının oluşması için gerçekleştirilmektedir. Mağaza güvenliği operasyonlarında ana husus hem çalışanlar için hem de müşteriler için güvenlik faaliyetinin en iyi şekilde sunulmasıdır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, mağaza güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntıları gözden kaçırmadan uygulamakta, mağazalar için alınması gereken önlemler konusunda son derece titiz davranmakta ve risk faktörlerini belirlediği profesyonel operasyon tarzı ile mağazalarda özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Bireysel mağazacılık veya mağazalar zinciri şeklindeki şirketler için, işlem hacmi ve hizmet sirkülasyonu içerisindeki fazlalıklar nedeniyle kontrol edilemeyen maliyetler, kayıplar ve çeşitli etkenler risk oranını günden güne arttırmaktadır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak mağaza özel güvenlik hizmetleri kapsamında kayıpların ve yüksek maliyetlerin giderilmesi için yapılan fiziki ve teknolojik yatırımlarla maddi ve manevi tüm kayıpların engellenmesi, minimum seviyeye indirilmesi, kontrol altında tutulması ve denetlenebilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz bünyesinde geliştirdiğimiz, mağazacılık sektörüne özgü çözüm yöntemleri ile amacımız;

 • Mağazacılık sektörüne dair tüm güvenlik risk analizinin yapılması ve bu analizlerin raporlanması,
 • Fark edilmeyen kayıpların en az zararla engellenebilmesi,
 • Kontrol dışında olan maliyetlerin tespit edilmesi ve hesaplanması,
 • Mağaza işletmelerinin özel güvenliğinin en etkin şekilde sağlanması,
 • İşletme sahibi tarafından talep edildiği takdirde ürün sevkiyat süreçlerinin kontrol altına alınması,
 • Talep halinde, müşterilerin alışkanlık ve davranış tarzlarının belirlenmesi,
 • Müşteri tüketim alışkanlığının kontrol ve denetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Mağaza personelinin genel satışlara olan katkılarının denetlenmesi,
 • Çalışan personellerin performans değerlendirmesinde yardımcı unsur olacak gerekli verilerin temin edilmesi,
 • Mevcut yapıya ait tüm güvenlik süreçlerinin analizi, kontrolü, ölçümü ve denetimini sağlayan veri tabanının oluşturulması.

Mağazacılık Sektörü Risk Faktörleri

Günümüzde perakende sektöründe yer alan tüm mağazaların özel güvenlik önlemlerine ihtiyaçları vardır. Mağaza özel güvenlik hizmetleri kapsamında alınacak güvenlik önlemlerinin başında kötü niyetli kişi ve kişilerin, faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce caydırıcı unsur olmak hedeflenmektedir. Perakende işletme sahiplerinin dikkate alması gereken hususlar ve mağaza güvenliği açısından risk oluşturacak konuların başlıcaları; stok kayıpları, dolandırıcılık, kargaşa ve enerji kesintisidir.

Mağaza güvenliğinde dikkate alınması gereken risk faktörleri sadece bunlarla da sınırlı değildir: Perakende güvenliği kapsamındaki tüm risk faktörleri;

 • Hırsızlık
 • Personel hırsızlığı
 • Müşteri hırsızlığı
 • Yangın
 • Doğal afet
 • Soygun
 • Karşılıksız çekler
 • Kredi kartları
 • Kargaşa
 • Enerji kesintisi
 • Stok Kayıpları

Mağaza güvenliğinde karşılaşılan problemlerin başında yer alan stok kayıpları, kayıtlı stoklar ve fiilen sahip olunan stoklar arasında farklar oluşturmaktadır. Stok kayıplarının önemli sebepleri arasında personellerin satışı yapılan ürünleri iyi takip edememesi, teslimatı işletmeye yapılan ürünlerin sayımının yanlış yapılması veya stok sayımlarında yapılan hatalar, düşük fiyatlandırma, kâr payının paylaşımının aksatılması, yüksek personel devir oranı, yoğun yarı zamanlı personel görevlendirilmesi ve yetersiz mağaza yönetimi sayılabilir.

Mağaza stok kaybı, satın alınan varlıklara, mallara dayanarak yapılan stok kayıtları ile mağazanın gerçek stok miktarı arasındaki farkın satış miktarına bölünmesi ile ifade edilmektedir. Matematiksel olarak örnek vermek gerekirse; bir mağazanın muhasebe kayıtlarında belirtilen stok 10 Bin TL iken, elde bulunan gerçek stok miktarı 9 Bin 550 TL ise ve satış maliyeti de 15 Bin TL ise, mağazanın stok kaybı %3 oranındadır. [(10000-9550) / 15.000 TL]
Avrupa ülkelerinde perakende sektöründeki mağazaların ortalama stok kayıpları %1.96, tekstil ve kıyafet ürünlerinde %1.73 ve gıda dışı ürün satan mağazalarda %1.94 civarı oranlarda gerçekleşmektedir. Stok kayıpları perakende mağazalarda kazanç kaybına sebebiyet verdiği için bu kayıpların en aza indirgenmesi, bir mağazanın mali kazanç durumu açısından en önemli konulardan biridir.

Müşterilerden Kaynaklanan Stok Kayıpları

Özel güvenlik hizmetleri verilen mağazalarda yaşanan stok kayıpları, sadece çalma suretiyle yapılan hırsızlık suçu ile oluşmamaktadır. Müşterilerin satın aldıkları ürünler için ödemeleri gereken ücretten daha azını ödemeleri de stok kayıplarına neden olmaktadır. Müşteri fiyatı ucuz olan bir ürünün etiketini daha pahalı bir ürünün etiketi ile değiştirebilir. Bu sebeple işletmelerde elle yazılmış ürün etiketlerinin değiştirilmesi kolay olduğundan dolayı güvenlik zafiyeti oluşmaktadır. Etiket değiştirme konusunda alınacak en iyi önlem önceden basılmış etiketlerin, farklı renklere sahip kalemler ile yazılmış etiketlerin, ürünlerin korunaklı, ayrılmaz bir yerine (kapak, şeffaf poşet vs. gibi yerler haricinde) basılması gerekmektedir. Günümüzde barkodlu fiyatlandırma sistemi daha yaygın olarak kullanıldığı için bu tarz problemler seyrek yaşanmaktadır.

Müşterilerin gerçekleştirdiği hırsızlık faaliyetleri nedeniyle yaşanan kayıplar mağaza tasarımı, mağaza personelin eğitimi, özel güvenlik araçları ve hukuki dava açma yoluyla azaltılabilmektedir.

Mağaza Tasarımı: Mağazaların girişine ve vitrinlerine yerleştirilen ürünlere, mağaza ürünlerinin girişinin yapıldığı alanlara, kapılara ve giyinme kabinlerine azami önemle dikkat edilmelidir. Örneğin kötü niyetli kişilere cazip gelen mücevherler, küçük boyutlu değerli ürünler ve pahalı ürünler kolaylıkla çalınabileceği için girişe yakın yerlere yerleştirilmemelidir. Soyunma kabinleri mağaza personelinin görebileceği açıklıkta ve görüş alanında olmalıdır.
Mağaza Personeli Eğitimi: Perakende sektöründe çalma eylemi ile işletmelere zarar vermek isteyen kişiler için en etkin araç mağaza çalışanıdır. Mağazalar gibi aktif müşteri profili olan işletmelerde çalışan personellerin gözü açık olmalı, oradaki varlıklarını etkin bir şekilde hissettirmeli ve hangi koşullar altında hırsızlıkların gerçekleşebileceğine yönelik eğitimli ve bilgili olmalıdır.

Güvenlik Araçları: Mağazalar özel güvenlik hizmetleri kapsamında stok kayıplarını önlemek için birtakım güvenlik araçlarını kullanabilmektedirler. Bir diğer güvenlik yöntemi ise ürünlere yerleştirilen boya kapsülleri ile tedbir alınmasıdır. Eğer kapsüller mağaza personellerince uygun bir şekilde çıkarılmaz ise ürüne boya verip kullanılmaz hale getirilerek uygulanmaktadır. Mağaza içerisinde önemli alanlara dış bükey aynalar yerleştirilerek de personellerin daha geniş bir alanı gözlemlemesine olanak sağlanmaktadır.

Kapalı devre TV’ler (CCTV) kullanmak bir diğer güvenlik önlemi olsa da bu tür teknolojik güvenlik sistemlerini kurmak ve teknik personel bulundurmak, yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bazı mağazalarda güvenlik kamerası görünümü veren araçlar kullanılarak çalma niyeti olanlara karşı caydırıcı amaç güdülmektedir.

Güvenlik önlemleri hırsızlık olaylarını azaltsa da zaman zaman dürüst müşterilerin satın alma deneyimlerinde rahatsızlık verici durumlar oluşturabilmektedir. Modaya uygun bir mağazanın yarattığı atmosfere; kameralar, güvenlik kameraları, güvenlik elemanları ve aynalar çok görünür halde ise, zarar verebilmektedir. Bu sebeple olası çalıntı ve hırsızlık durumlarında mağaza güvenliğinden rahatsız olan güvenilir müşterilere yapılacak satış kaybı arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Elektronik eşyalarla yapılan gözlem, satın alma davranışına fazla etki etmezken stok kayıplarını önleme konusunda yapılan gözlem oldukça etkili bir yaklaşım olmaktadır. Ürün etiketleri yoluyla denetim bir elektronik malzemelerle yapılan gözlem yolu olup, etiketler alım ödemesinin ardından bir makine yardımıyla devre dışı bırakılmaktadır. Ancak ürün etiketi çıkarılmamış ise alıcılar bunu algılayıp alarm sistemi devreye sokabilmektedir. Elektronik malzemelerle yapılan gözlem yoluyla kullanılan malzemeler güvenilir- dürüst müşterileri rahatsız etmemektedir, çünkü burada ürün etiketlerinin varlığı bile fark edilmemektedir. Bu tarz ürün etiketleri yardımıyla perakendeciler mağazadaki pahalı ürünleri kilitli dolaplarda saklamak, ulaşılabilir olmalarını engellemek gibi yardımcı tekniklere başvurmadan, mağaza içindeki standlarda sergileyebildikleri için ürün satışlarının artmasını sağlayabilmektedirler.

Dava Açmak: Perakende sektöründe mağaza işletmesine sahip olan işletme sahipleri, mağazada gerçekleştirilen çalıntı durumlarında, hırsızlık yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını, bu tür bir istismara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmelidirler. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, kararlıkla uygulanan bu politikaların kötü niyetli kişiler açısından caydırıcı olacağını düşünmekteyiz.

Mağaza Personelinden Kaynaklanan Stok Kayıpları

Mağazacılık sektöründeki risk faktörlerinden olan personel kaynaklı stok kaybı, tespit edilmesi zor ve güven duygularını zedeleyici bir durumdur. Personelin yaptığı hırsızlık, sadakat duygularının olmadığını gösteren, diğer çalışanlar açısından da güven kırıcı sonuçlar doğuracağı için bu durumla başa çıkmak hayli güçtür. Özellikle yönetim departmanında bu tarz durumlar yaşanıyorsa o işletmenin temelden sarsıcı etkilerden dolayı faaliyetini sürdürmesi güçlüklerle olacaktır.

Mağaza personeli fiilen çalma hareketini şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:

 • Kasadan para almak,
 • Kayıtlara geçmeyen satış işlemi yapmak,
 • Mağaza ürünlerini çöp tenekesine atıp ardından gizlice ürünü toplamak,
 • Diğer müşterilerle iş birliği yapmak (ürünlerin elektronik etiketlerini çıkartıp yakınlarına vermesi, arkadaşlarının yaptığı alışverişlerde verilmemesi gereken ekstra ürün ve hediye eklemeleri),
 • Tedarikçilerle iş birliği yaparak sahte imzalarla ürün teslimatını gerçekleşmiş gibi göstermek,
 • Müşterilere verilmesi gereken fiş ve faturaların saklanıp ürün iadesi alınmış ya da ürün değişimi yapılmış gibi göstermek,
 • Sergiden, depodan ürün çalmak,
 • Şirket arabasının personel tarafından özel işlerinde kullanılması dahil yanlış kilometre ve fazla mesai saati beyan etmek.

Tüm bu yöntemlerin yanı sıra mağaza çalışanları tarafından kağıt, kalem, faks, internet vs. gibi işletme varlıklarının gereksiz yere kullanılması da mağazalar için maddi kayıplar yaratacaktır. Bazı kültürlerde çalışanlar tarafından bu tür kullanımlar hoş karşılansa da bazı kesimlerce hoş karşılanmama durumu söz konusudur. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında belirttiğimiz örnekler, özellikle dikkate alınmalı, çalma eyleminin nerede başladığının belirlenmesi ve kabul edilmez bir suiistimalin olduğunu gösteren güç örneklerdendir.

Diğer Güvenlik Konuları

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık faaliyeti çoğunlukla sahte para, karşılıksız çek – senet, sahte veya çalıntı kredi kartları aracılığı ile yapılmaktadır. Mağaza çalışanlarının bu konudaki eğitimi ve dolandırıcılığa karşı caydırıcı güvenlik önlemlerinin alınması dolandırıcılık olaylarının yaşanma sıklığını azaltacaktır. Mağaza güvenliği hizmetleri kapsamında bilinçli işletme sahipleri, sahte parayı ayırabilen teknolojik cihazların kullanımı, kredi veya bankamatik kartı ile yapılan alışverişlerde işlemin reddedildiğini belgeleyen POS cihazı çıktılarını müşteriye teslim etmesi, imza kontrollerinin düzenli yapılması gibi önlemlerle dolandırıcılığa karşı alınan tedbirler, işletmeye olumlu katkı sağlayacaktır.

Kargaşa

Diğer güvenlik tehlikelerinden olan kargaşa hali durumunda mağazalar halk tarafından talan edilmekte, hasar görmektedir. Toplumsal olayların sıklıkla yaşandığı şehir merkezlerinde bu tip örneklere sık rastlamak mümkündür. Kargaşa halinin ilk doğduğu anda mağaza özel güvenlik hizmetleri görevlilerinin kararlı tutumu ile hızlıca kalabalık ortam dağıtılmalıdır. Kargaşa durumunda mağazanın kasaları, nakit paraları ve elektronik kayıtları hemen güvenlik altına alınmalı, hassas bilgilerin saklandığı bilgisayar sistemleri korunmalıdır.

Enerji Kesintisi

Mağazalarda enerji kesintilerinin birkaç saniyeliğine dahi olması, işletme ve çalışanlar açısından büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir. Enerji kesintisinde müşteri ve personeller panik olabilir, hırsızlık olayları yaşanabilir, telaşa kapılan şahıslar tarafından incitici veya zarar verici fiziksel müdahaleler olabilir. Sıkı planlama ile bu tip aksatıcı durumlar önlenebilmektedir. Günümüzde elektronik devrelerde yaşanan gelişmeler ve teknolojideki devinim ile enerji kayıpları esnasında saniyeler içerisinde jeneratörler devreye girmektedir. Ancak her türlü risk faktörünü göze alan bir planlama ile mağazanın güvenliğini etkileyebilecek unsurlar için alternatif çözüm yolları oluşturulması fayda sağlayacaktır.

Mağaza Güvenliğinde Kullanılan Elektronik Güvenlik Sistemleri

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak perakende mağazacılık hizmetlerinde görevlendirdiğimiz özel güvenlik şirketleri görevlileri gerekli eğitimleri alarak hem fiziki özel güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmekte hem de dijital operasyon ekibi ile otomasyon sistemlerini kontrol ederek etkin bir güvenlik hizmeti vermektedir.
Mağaza özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında Güvenlik Kamera Sistemleri, Video Analiz Sistemleri, Ziyaretçi Analiz Sistemleri, POS CCTV Entegrasyonu, RFID Sistemleri, Yangın Alarm Sistemleri, Yangın Söndürme Sistemleri ve Gaz Alarm Sistemleri kullanılmaktadır.

CCTV Kamera Sistemleri

Mağaza özel güvenliğinde kullanılan güvenlik kamerası entegreleri ile öncelikli olarak mağazanın giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. CCTV Kapalı Devre Kamera sistemi ile giriş ve çıkış kapılarının kontrol edildiği mağazalarda ilave hizmet olarak, personel denetimi, müşteri denetimi, ürün denetimi ve demirbaş denetimi de yapılmaktadır.

POS CCTV Entegrasyonu

Güvenlik kamerasına entegre edilebilen bir sistemdir. Kasaya entegre edilen kamera sistemi ile kasa işlemlerine ait mali bilgiler güvenlik kamerası ile eşleştirilmektedir. Bu eşleştirme sonucunda özel güvenlik hizmetleri kapsamında güvenlik kamerasından takip edilen kasa işlemlerinde tarih, saat, işlem detayları gibi ayrıntılar yazılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu verilerin tümü arka planda dosya haline gelerek raporlanabilmektedir. Bu entegrasyon ile kasa ve para hareketleri denetlenebilmekte ve kontrol altında tutulmaktadır.

Video Analiz Sistemleri

Güvenlik kamerasına entegre edilebilen yazılım tabanlı sistemlerdir. Video Analiz Sistemi, kullanılacak alana göre belirlenen kurallarla denetimi otomatik yapabilen ve müşterilerin ihtiyacı olan verileri sunan bir sistemdir. Video Analiz Sistemi ile mağazaya giriş ve çıkış yapan müşteri sayısı raporlanabilir, en çok ziyaret edilen ürün reyonları tespit edilebilmektedir. Mağaza içerisinde unutulan çanta, telefon gibi eşyalar tespit edilerek çözümü sağlanabilmekte, yerinden oynatılan ürünler tespit edilebilmektedir.

Yangın Alarm Sistemleri

Mağazalarda kasıtlı ya da kasıt olmadan çıkacak muhtemel yangınlarda, önceden uyarı veren bir sistemdir. En etkili şekilde yangın öncesinde kullanılan alarm sistemi, kullanıldığı alanlarda yangın öncesi erken uyarı vermesi sayesinde büyük felaketlerin önüne geçilmiştir.

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri, olası yangınlarda devreye girer. Yangının büyümeden söndürülme işlemlerinin gerçekleştirildiği ve ilk müdahalenin yapıldığı otomatik sistemdir. Yangının büyüyüp müdahale edilemeyen bir hal almamasını önlemektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından mağaza özel güvenlik hizmetleri kapsamında verilecek hizmet standartları;

Güvenlik hizmetleri hususunda alanında en iyi stratejilerle hizmet sunan özel güvenlik firmaları arasında olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bağlı özel güvenlik görevlileri tüm bu bilgilerle aşağıdaki sıralayacağımız dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda iyi eğitilmiş olup, iş başında uygulayacağı, tarafımızca verilen bilgilerle özel güvenlik şirketleri hizmetlerini en kapsamlı hali ile gerçekleştireceklerdir. Hizmet standartlarımız özet olarak şu başlıklardan oluşmaktadır:

 • Müşterilerin güvenli alışveriş yapabilmeleri için huzurlu ortamın oluşturulması.
 • Çalınma ihtimali bulunan küçük ve pahalı ürünlerin öncelikli olarak kontrolünün yapılması.
 • Müşteriler tarafından özel eşyaların kontrolsüz bir şekilde bırakıldığı takdirde onların uyarılması.
 • Mağaza içerisinde aradığı ürünleri bulamayan müşterileri ilgili mağaza ve reyon görevlisine yönlendirme, refakat etme.
 • Mağaza kayıplarının en az düzeyde seyretmesi için özel güvenlik projeleri geliştirme ve uygulama.
 • Mağaza içinde özel güvenlik şirketleri görevlilerince devriye hizmetleri.
 • Mağaza tedarikçi kontrolünün yapılması.
 • Mağaza giriş ve çıkışlarının kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanması.
 • Gerektiği takdirde müşterilerin fiş, fatura ve alışveriş kontrollerinin yapılması.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince özel güvenlik görevlisi için tanımlanan görev, yetki ve sorumlulukların yanı sıra yasa dışı durumlarda tutanak tutulmak suretiyle, Emniyet teşkilatı birimlerine ihbar edilmesi.

Özel güvenlik şirketleri güvenlik görevlileri tarafından sunulan hizmetlerde mağaza güvenliği hususunda çalışacak özel güvenlik personellerinin, fiziken güçlü, dayanıklı, iletişim yeteneği güçlü ve mesleki bilgi anlamında donanımlı bireylerden olması gerekmektedir. Şirketimiz bünyesinde görevlendirdiğimiz özel güvenlik hizmetleri görevlilerimiz mesleki bilgi ve deneyime sahip, güvenlik uzmanları tarafından oryantasyon eğitimlerini başarıyla tamamlamış özel güvenlik görevlileridir.

Sizde alanında deneyimli bir özel güvenlik şirketleri personelleri tarafından mağaza güvenliği konusunda eleman istihdamı ve hizmet işlemi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilir, firmamızın sunduğu özel avantajlardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım