Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Yakın Koruma Faaliyetleri

Profesyonel Yakın Koruma Nedir?

yakın koruma hizmeti VIP koruma

Ro Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından görevlendirilen, profesyonel ekiple donatılmış VIP Yakın koruma elemanları, koruduğu kişiye dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye/olumsuz durumlara karşı koruma tedbirlerini uygulayacak sivil veya resmi görevlidir. Yakın koruma görevlisi, koruduğu kişinin konutunun dışında ona eşlik eden, refakat eden görevlidir. Profesyonel şekilde donatılmış kişiler tarafından uygulanması gereken yakın koruma görevinde amaç; güvenliği sağlanmakta olan kişiye karşı gelebilecek her türlü fiziksel zararı önleme, silahlı/silahsız saldırı karşısında caydırıcı faktör olma, korunan kişinin herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde koruyucu unsur olma, aniden gelişen sağlık vb. fiziki sorunlarda hastaneye ulaştırma konusunda erken müdahalede bulunma, korunan kişiye karşı gelebilecek her türlü sözlü hakaret ve tacizlerde, ölüm tehditleri vb. gibi durumlarda önlem almak ve uygulamak gibi pek çok konuda, gerek fiziki gerekse zihinsel faaliyetleri uygulamaktır. Profesyonel olarak görevlendirilmesi gereken yakın koruma görevlisi, saha tecrübesi bulunan ve iyi bir eğitimden geçmiş kişiler arasından seçilir.

Ro Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik hizmetleri personeli, her türlü acil ve olağanüstü durumda sakin kalabilen, olası problemlere akılcı yöntemlerle karşılık verebilen, risk ve kriz yönetimi yapabilen, stres yönetimi üst düzeyde olan, çevreyi, kendisini, güvenliğini sağladığı kişiyi riske atmadan güvenlik prosedürlerini uygulayan, çevresi ve korunan şahıs için güvenli ortam yaratmayı bilen kişilerdendir ve bu özelliklere sahip kişilerden seçilir.

VIP yakın koruma konusunda görevlendirdiğimiz özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan görevlilerimiz, resmi ya da özel kurum/kişi fark etmeksizin koruduğu kişinin bakış açısını temsil ettiğini bilerek ve buna uygun hareket eden kişidir. Koruduğu kişinin yakın çevresini ve ailesini de düşünerek hareket eder. Olası durumda neye nasıl tepki vereceğini bilen kişidir.

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan VIP Yakın koruma görevlileri, korudukları kurum ve kuruluşa göre sayıları belirlenir. Sertifikalı yakın koruma görevlisi dahi olsalar, şu konularda üst düzey bilgileri olmalıdır.

  • Mesleki bilgi ve pratik çözümler
  • Saha tecrübesi
  • Fiziksel ve zihinsel dayanıklılık
  • İstihbarat/ haber alma yeteneği yüksek
  • Olağanüstü durumlarda analiz yeteneği yüksek
  • Fiziksel darbelere karşı koyabilme ve tepki verebilme yeteneği yüksek
  • Terörizm vb. gibi konularda bilgi sahibi
  • Silah kullanabilme
  • İyi araç kullanabilme
  • İletişim yeteneği yüksek

TSK ve Emniyet mensuplarından yakın koruma olmak isteyen kişilerin koruma hukuku gibi mesleki teorik bilgilerin yanı sıra protokol bilgisi, güvenlik planlaması, profesyonel davranış ilkeleri gibi konularda da yetişmiş olması gerekir.

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren yakın koruma, duruma bağlı olarak değişen, gerektiğinde gizli, gerektiğinde kimliğini açık edebilen biridir. Yakın koruma olmak isteyenlerin öncelikle öngörüsü yüksek kişiler olması gerekir. Güvenliğini sağladığı kişiye karşı gelebilecek her türlü psikolojik, fiziksel şiddete karşı, silahlı saldırıya, sözlü tacize karşı algıları açık ve anında müdahale edebilme yeteneği yüksek olmalıdır. Koruduğu kişinin bireysel özgürlüğünü kısıtlamadan, onu küçük düşürücü bir tehlikenin oluşması olasılığına karşı çok titizlikle korumalıdır. Çok dikkatli ve detaylara önem veren bir kişi olmalıdır. Koruduğu kişiye bağlı olarak terörizm gibi konularda üst düzey bilgisi olmalı, bakış açısı geliştirmiş olmalıdır. Görev sırasında sürekli olarak kullanacağı protokol aracını, silah ve balistik ekipman dahil tüm araç ve gereci çok iyi ve soğukkanlılıkla kullanabilmelidir.
Gün geçtikçe korunma ve güvenlik ihtiyacı her saniye daha fazla artıyor. Popüler kültürün getirdiği gereklilikler olsun, insanların güvensiz tavırları olsun; kurumlar kadar kişilerin de güvenlik ihtiyacı artıyor. Sosyo-ekonomik dengelerin bozulmasıyla, güvenlik ihtiyacı daha fazla artıyor. Tüm bunların bilincinde olarak Ro Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi sizler için en iyi eğitimden geçmiş, saha deneyimi olan, profesyonel ekiplerden oluşan yakın korumaları sizlerle buluşturuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde güvenlik ihtiyacı nüfusa bağlı olarak görece daha fazladır. Resmi ya da özel kurumların temsilcileri buralarda daha fazla faaliyet halindedir. Bu sebeple de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gebze gibi yerlerde güvenlik şirketleri, güvenlik firmaları büyük sorumluluk taşıyor. Ro Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak İstanbul güvenlik şirketleri, Ankara güvenlik firmaları, İzmir güvenlik firmaları, Bursa güvenlik şirketleri, Antalya güvenlik şirketleri gibi büyükşehirler arasında yerimizi aldık ve özel güvenlik konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Siz de VIP Yakın koruma arayışı içindeyseniz ve profesyonel ekiple çalışmak istiyorsanız, Ro Grup Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi ile iletişime geçebilir, firmamızın ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz.

Referanslarımız

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN
0
Paylaşım