Özel Güvenlik Şirketleri AVM Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

AVM Güvenlik Görevlilerinin Meslek İçi Eğitimleri

özel güvenlik şirketleri AVM Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Küreselleşen modern dünyada insan ihtiyaçları çok çeşitlilik kazanmaktadır. Bu çeşitlilik içindeki tüketim mekanları da modern dünyaya ayak uydurmaktadır. İnsanlara sunulan hizmetlere paralel olarak gelişen Alışveriş Merkezleri de tüketim mekanlarının başında yer almaktadır. Bu tüketim çılgınlığının merkezlerinden olan AVM’lerde kurumsal özel güvenlik şirketleri ve koruma hizmetleri ihtiyacı da üst seviyelerde seyretmektedir.

İnsanlar yaşadıkları kentlerin daha çekici ve yaşanabilir olmasını istedikleri kadar, kent merkezlerinde güvenli, konforlu ve keyifli alışveriş yapacakları ortamı da sağlamak istemektedirler. Bu bağlamda Alışveriş Merkezleri modern kent yaşamında tüketim anlayışı ve kültürün geçirdiği dönüşümlerin mekânsal açıdan ne boyutta olduğunu yansıtan yerlerdendir. Alışveriş merkezlerinin sayısının artması ile endüstriyel bazda planlanan boyutta ticari faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Alışveriş merkezlerinin endüstrisi ile ekonomik boyutu ortaya çıkmaktadır. AVM’ler erişebilirlik, teknolojik gelişmeler, tasarım, estetik, güvenlik, kullanım alan dağılımı ve yönetim gereklilikleri yönünden büyük avantajlar ve olanaklar içermektedir. Bu sebeplerle bu kompleks yapıların en iyi şekilde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

Alışveriş merkezleri insan yoğunluğu ve büyük mekânsal yapılara sahip olduğundan dolayı yangın riski büyük alanlardandır. Birbirine entegre olmuş mega yapılardan ve komplekslerden oluşan Alışveriş Merkezleri; bu karmaşık özellikleri ile birçok kesim ve grup tarafından hedef haline gelmektedir. Bu çeşitli kişi ve kötü niyetlerin hedefi durumunda olan alışveriş merkezlerinde tehdit ve tehlike olasılığının yüksek olmasından dolayı AVM güvenliği kavramı sürekli gündemdedir. Özel güvenlik şirketleri tarafından alışveriş merkezi güvenliği için güvenlik hizmeti sağlanırken; Alışveriş merkezlerinin büyüklüğü ve nereye inşa edildiği gibi konular, AVM güvenliği ile doğrudan ilişkilidir ve özel güvenlik firmaları tarafından buna göre stratejik planlar yapılmaktadır.

AVM güvenliğini sağlayacak özel güvenlik görevlilerinin yapı mevzuatı, iş ve yangın güvenliği kuralları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Oryantasyon eğitimini başarı ile tamamlayan AVM özel güvenlik şirketleri personeli; AVM tasarımı ve yönetim dengesini iyi kurarak, önceden yapılan test ve denemelerle doğruluğu kanıtlanmış yazılı emniyet stratejileri ile can ve mal güvenliği konusunda yöntemler geliştirmektedir. Acil durum yönetimi konusunda stratejik plan ve programlar yaparak yerel merciler ile iş birliği ve koordinasyon sağlayarak özel güvenlik hizmetini yerine getirmektedir.

Perakende sektöründe güvenlik hizmeti, özel bir güvenlik konsepti ile sağlanmalıdır. Müşterilerin AVM içerisinde güvenle ve keyifle mekanı kullanmalarını sağlayacak özel güvenlik stratejileri izlenmelidir. Buna göre profesyonel bakış açısı ile güvenlik hizmeti veren Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yetiştirdiği özel güvenlik şirketleri görevlileri ile olası olayları önceden sezebilme iç güdüsüyle, meydana gelen olaylara ilişkin istatiksel verileri analiz ederek Anadolu Yakası, Avrupa Yakası gibi yerlerde veya büyükşehirlerde bölgesel veya il bazlı güvenlik hizmetleri stratejileri geliştirmektedir. Bu verilere göre bölgede ve tesiste görevlendirdiği özel güvenlik görevlileri sayesinde hırsızlıklar ve kayıplar temel alınarak tüm olaylara karşı önleyici ve koruyucu çalışmalar geliştirilmektedir.

Alışveriş merkezleri içinde alışveriş ve eğlence deneyimini engelleyen tüm olaylara karşı duyarlılık gösterilmektedir. AVM güvenliği için görevlendirilen özel güvenlik şirketleri görevlileri, AVM’de risk ve tehlike oluşturabilecek kişi ve grupları izleme, uyarma ve müdahale etme şeklinde önleyici çalışmalar yapmaktadır. Alışveriş merkezlerinin bulunduğu yerlerde meydana gelen suçlar ve tesis güvenliğini etkileyen faktörlere karşı güvenlik önlemleri arttırılarak hareket edilmektedir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Gebze gibi pek çok lokasyonda çok fazla sayıda alışveriş merkezleri kompleksleri bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde söz konusu sadece bina güvenliği değil; mağazalar, otopark, sinema salonları, spor salonları, güzellik salonları, ev-yapı marketleri, food-court gibi pek çok bölümde güvenlik kapsamına alınmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri faaliyetleri kapsamında görev yapan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, alışveriş merkezi özel güvenlik hizmetlerinde çalışacak Özel Güvenlik Temel Eğitim sertifikalı özel güvenlik şirketleri personeline yönelik olarak meslekte daha tecrübeli ve deneyimli olmalarını hedefleyerek oryantasyon eğitimleri vermektedir. Sertifikalı özel güvenlik personellerinin meslek içi eğitim kapsamında aldıkları oryantasyon eğitimlerinin öncesinde AVM’nin spesifik ihtiyaçları belirlenmektedir.

Alışveriş merkezi özel güvenlik hizmetlerinde görev alacak güvenlik personellerinin meslek içi eğitimleri olan oryantasyon eğitimleri ile Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında geniş bilgi sahibi olan, mesleki yetki ve sorumluluklarını bilen, görevlerine haiz olan, olası tehlikeli durumlara karşı temkinli olan ve görev başında bulunduğu sürece şirketimizi ve çalıştığı alışveriş merkezinin imaj ve kültürünü temsil eden personeller olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından alışveriş merkezleri güvenlik görevlisi hizmetlerinde görev alacak profesyonel AVM güvenliği güvenlik görevlisinin oryantasyon eğitiminde şu hususlar hakkında bilgiler verilmektedir:

• Müşteri ilişkileri,
• Etkin iletişim yöntemleri,
• Şüpheli olayları ve şüpheli şahısları sezebilme yeteneği,
• Muhtemel acil durumlarda soğukkanlılıkla problemleri çözebilme becerisi,
• Tüm bunları yaparken diğer müşteri ve çalışanları rahatsız etmeme kabiliyeti

AVM güvenliğinde çalışacak özel güvenlik görevlilerinin oryantasyon eğitimleri; her biri alanında uzman, güvenlik sektörünün deneyimli kişileri, operasyon ve özel birimlerde yoğun eğitim tecrübesine sahip hukukçular, TSK ve Emniyet mensupları tarafından verilmektedir. Deneyimli eğitimciler ve güvenlik ekiplerinden ders alan özel güvenlik şirketleri görevlileri mesleki anlamda daha başarılı görevler gerçekleştirerek; iş başında daha etkin rol almaktadırlar.

AVM güvenlik hizmetleri kapsamında görev alacak özel güvenlik şirketleri görevlileri için uzman ekipler tarafından verilen oryantasyon eğitiminin başlıca ders içeriği:

• Özel Güvenlik Hukuku
• Güvenlik Tedbirleri
• Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı özel güvenlik ihtiyacına göre)
• Patlayıcı Maddeler
• Olay Yeri Koruma
• Sivil Savunma
• Acil Durum Plan ve Prosedürleri
• Özel Güvenlik Etiği ve Alışveriş Merkezi
• Alışveriş Suçları
• Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları
• Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve Önlemler
• Örnek Olay Pratik Çalışmaları
• Profesyonel Nitelikler ve Davranış
• Temel İlkyardım
• İletişim Teknikleri
• Protokol Eğitimi
• Yönetici İlişkileri
• Acil Durum İletişimi

Hızlı büyüme gösteren alışveriş merkezlerinde müşteri kaygılarına çözüm bulmak ve mağaza hırsızlığı gibi sık yaşanan risklere karşı görevlendirilen Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik şirketleri görevlileri; artan kaygı düzeyine karşı tedbirleri sıkı alan, gerektiğinde silah kullanımı bilgisi ile caydırıcı unsur olabilen, iyi güvenlik eğitimi alan, alanında uzmanlaşan bireylerden oluşturulmaktadır. Özel güvenlik görevlisi alımı şartlarından olan AVM güvenliği hususundaki bir diğer kriterde akademik bakış açısına sahip özel güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi gerektiğidir.

Müşterilerin alışveriş yapma davranışları ile alışveriş merkezi güvenliği ile ilgili algılar doğru orantılı olmaktadır. Bu doğrudan ilişkiler doğrultusunda olumlu algı yaratmak için ve mevcut algıları olumlu yönde değiştirmek için özel güvenlik şirketleri; güvenlik programlarına yönelik pazarlama stratejileri geliştirmeli ve alanında uzman, oryantasyon eğitimi başarılı olan sertifikalı özel güvenlik görevlileri ile AVM güvenliği hizmeti vermelidir.

Alanında uzman ve oryantasyon eğitimini başarı ile tamamlamış özel güvenlik şirketleri görevlilerinden AVM güvenliği konusunda profesyonel bir güvenlik hizmeti almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz; firmamızın uzman yetkilileri tarafından size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım