Özel Güvenlik Şirketleri Banka Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Banka Güvenlik Görevlileri Meslek İçi Eğitimi

özel güvenlik şirketleri oryantasyonu

Ekonominin bel kemiği olan bankaların, işleyişi ve sağlıklı bir çalışma ortamı için özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan banka güvenliği hizmetleri alanında uzman özel güvenlik personelleri tarafından sağlanmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve kamu düzeninin ekonomik anlamda güvenli şekilde işlemesi için bankaların güvenliği ve sektör yapısının sistemli olarak ilerlemesi gerekmektedir. Güvenli bir banka için alanında yetkin ve profesyonel iş anlayışına sahip banka özel güvenlik görevlileri ile özel güvenlik hizmeti verilmelidir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından verilen banka güvenlik hizmetleri, branşında uzman ve mesleki eğitimleri açısından sürekli güncellenen oryantasyon programlarına tabi olan özel güvenlik görevlileri tarafından özel güvenlik hizmeti verilmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, bankacılık sektöründe özel güvenlik elemanı olarak çalışacak personeline, özel güvenlik hizmetleri kapsamında en iyi eğitim programını almış, mesleki mevzuatları olan Özel Güvenlik Mevzuatına hakim, yetki ve mesleki sorumluluklarını bilen, görev başında meydana gelebilecek olası tehlike ve acil durumlara önceden hazır olan, görev yaptığı Bankanın ve ilgili bankanın imaj ve kültürünü temsil edebilen ve iş bilincinin olması gibi pek çok kriterin bulunmasını ön şart olarak almaktadır. Halihazırda bankacılık sektöründe çalışan özel güvenlik personellerine ise çeşitli zamanlarda ve periyodik olarak banka güvenliği meslek içi eğitimini içeren oryantasyon programı ile eğitim vermektedir. Bu sistem ile banka güvenliği hususunda özel güvenlik şirketleri elemanı arayan kurumlar için profesyonel kadroları bünyesinde bulundurmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi banka güvenlik görevlisi oryantasyonu ile banka ve bankacılık sektörüne özgü konulardaki bilgi ve deneyim eksiklikleri giderilerek, branşlarına ilişkin özel yetenekler ölçülmektedir.

Bankacılık sektöründe özel güvenlik hizmetleri verecek özel güvenlik şirketleri elemanlarında bulunması gereken bazı özellikler:

• Etkin iletişim kurabilme becerisi,
• Özel Güvenlik Mevzuatı bilgisi hakkında derin bilgi sahibi olma,
• Bankalarda yaşanabilecek güvenlik zafiyetlerinden dolayı oluşabilecek problemleri çözebilme ve acil durumlarda çözüm odaklı olabilme,
• Defansif silah kullanımı bilgisine sahip olma,
• Tehdit değerlendirmesi ve risk analizleri yapabilme; bunlarla ilgili acil durumlarda etkin önlemler alabilme yeteneği.

Banka özel güvenliğinde görev alacak özel güvenlik şirketleri personellerinin, bankacılık sektörünün gerektirdiği etkili iletişim ve tesisi temsil edebilme yeteneklerinin yanı sıra; banka gibi ofislerde olası risklere karşı geliştirilecek önlemlere ek olarak yardımcı etkenlerden olan silah kullanım bilgisinin üst düzey olması gerekmektedir. Güvenlik hizmetleri alanında eğitim alan özel güvenlik görevlilerinin sertifikalarının silahlı veya silahsız olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sertifikalarını silahlı ya da silahsız olarak alan personelin sertifika bilgisi, özel güvenlik görevlisi alımı sırasında değerlendirilmektedir. Sertifikalarında ve kimliklerinde silahlı/silahsız ibaresi yer almaktadır.

Silahlı/silahsız banka güvenliği hizmetleri özel güvenlik görevlisi kariyeri açısından daha etkin olabilmesi için banka güvenliği alanında meslek içi eğitim kapsamında seminer ve konferanslar ile güncelledikleri oryantasyon eğitimlerini; konu hakkında alanında uzman hukukçular, genel Emniyet teşkilatında yer alan ve operasyon timlerinde görev almış TSK mensupları ile Emniyet müdürlüğü mensupları tarafından teorik ve pratik eğitim olarak verilmektedir.

Banka güvenliği alanında çalışacak özel güvenlik şirketleri görevlilerine verilen oryantasyon eğitimlerinin ders içerikleri:

• Özel Güvenlik Hukuku / Özel Güvenlik Mevzuatı
• Özel Güvenlik Meslek Etiği
• Güvenlik Önlemleri alımı
• Sivil Savunma
• Silah Bilgisi ve Atış Teknikleri
• Patlayıcı Maddeler
• Olay Yeri Koruma ve Tedbir alımı
• Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve Tedbirler
• Acil Durum Plan ve Acil Durum Prosedürleri
• Temel İlk Yardım Bilgisi
• İletişim Teknikleri Bilgisi
• Banka Güvenlik Sistemleri ve Cihazları
• Banka Suçları ve Beyaz Yaka Suçları (Memur Suçları)
• Örnek Olay Pratik Çalışmaları (Uygulamalı hukuki, mesleki açıdan teknik, taktik ve olay analizleri)

Banka güvenliği özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında görevlendirilen özel güvenlik personelleri ile, bankalardaki fiziki güvenlik önlemlerini alarak hem bankanın ve banka çalışanlarının güvenliği sağlanmaktadır hem de bankanın saygınlığı ve güvenirliliği koruma altına alınmaktadır. Bu anlamda İstanbul, Avrupa Yakası, Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Gebze gibi pek çok il, ilçede ve bölgesel olarak özel güvenlik faaliyeti hizmetleri veren özel güvenlik firmaları arasında prestijini koruyan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, bir özel güvenlik şirketi olarak sadece banka güvenliğini korumakla sınırlı kalmayıp risk faktörünün yoğun olduğu bankacılık sektörünün kültür ve imajını da korumaktadır. Görevlendirdiği özel güvenlik görevlileri; görev yaptığı bankayı kendi iş yeriymiş gibi gören profesyonel ekiplerden oluşmaktadır. Güvenlik prosedürlerinin en fazla uygulandığı alanlardan biri olan bankacılık sektöründe, güvenlik hizmetlerinde uzman olan kişilerden alınan oryantasyon eğitimleri ile iş başında tam bir koruma sağlanmaktadır.

Sizde alanında yetkin kişilerden eğitim almış özel güvenlik şirketleri görevlilerinden, banka güvenliği konusunda hizmet almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman yönetim kadromuz ile kuracağınız diyaloglar sonunda en iyi özel güvenlik hizmetini alabilirsiniz, firmamızın size sunduğu ayrıcalıklardan da yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım