Özel Güvenlik Şirketleri Fabrika Özel Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Fabrika ve Sanayi Kuruluşları Güvenlik Görevlisi Meslek İçi Eğitimi

özel güvenlik şirketleri fabrika oryantasyonu

Özel güvenlik şirketleri arasında güvenlik hizmetleri faaliyetleri gösteren Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, fabrika ve sanayi kuruluşlarında depo, endüstriyel tesis ve fabrika güvenlik hizmetleri için çalışacak Özel Güvenlik Temel Eğitim sertifikalı özel güvenlik personeline ve fabrikalara özel ihtiyaçlara uygun güvenlik personelini meslek içi eğitimlere tabi tutmaktadır. Fabrika güvenliği oryantasyon eğitimi vererek güvenlik personelinin fabrika güvenlik sistemleri konusunda uzman ve mesleki açıdan iradeli, geniş bilgi sahibi çalışanlar olmasını hedeflemektedir.

Fabrika ve sanayi kuruluşları için oryantasyon eğitimi verilen Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik şirketleri personelleri, bu eğitim ile fabrika güvenliği konusunda uzman, Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında geniş bilgiye sahip, mesleki yetki, sorumluluk ve görevlerini bilen, olası risklere karşı önceden hazır olan, görev başında iken şirketimizin imajını, güvenirliliğini temsil ettiğinin bilincine haiz olan profesyonel çalışanlar olarak yetiştirilmesi sağlanmaktadır.
Özel güvenlik firmaları görevlilerimize fabrika güvenliği güvenlik hizmetleri meslek içi eğitimini içeren oryantasyon programında şu beceriler hakkında bilgiler öğretilmektedir:

• Güvenli iş ortamı sağlama,
• Muhtemel riskli ve acil durumlarda soğukkanlılıkla problem çözme kabiliyeti,
• Şüphelileri ve şüphe yaratan durumları sezebilme yeteneği,
• Defansif atış teknikleri (Silahlı özel güvenlik ihtiyacı halinde)
• Sivil savunma,
• Etkin iletişim.

Fabrika güvenliği oryantasyon eğitimleri teorik ve pratik (uygulamalı) olarak verilmektedir. Özel güvenlik şirketleri bünyesinde fabrika güvenliği özel güvenlik hizmetleri verecek güvenlik personellerinin iş başı uyumlarını arttıracak meslek içi eğitimi; her biri alanında uzman ve deneyimli hukukçular, operasyon ve yoğun eğitim tecrübelerine sahip operasyon timlerinde görev yapan TSK mensuplarından oluşan ekipler ve Emniyet teşkilatı özel birimlerinde görev yapmış ve güvenlik sektöründe deneyim kazanmış uzman kişiler tarafından verilmektedir. Mesleki kariyerlerinde basamakları hızla çıkabilecekleri bu özel kursu başarı ile tamamlayan özel güvenlik şirketleri görevlileri oryantasyon ve uyum çalışmasının ardından resmi olarak göreve başlamaktadırlar.

Fabrika ve sanayi kuruluşlarında yer alan endüstriyel tesis, depo ve fabrika binasını en etkin şekilde koruma sağlaması konusunda eğitilen fabrika ve sanayi kuruluşları özel güvenlik görevlileri için deneyimli uzmanlar tarafından verilen fabrika güvenliği oryantasyon eğitiminin bazı konuları ise şöyle:

• Özel Güvenlik Hukuku
• Özel Güvenlik Etiği
• Güvenlik Tedbirleri
• Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı özel güvenlik ihtiyacı olduğu durumlarda bu eğitim özel güvenlik şirketleri tarafından verilmektedir.)
• Patlayıcı Maddeler
• Olay Yeri Koruma
• Acil Durum Plan ve Prosedürleri
• Güvenlik Sistemleri ve Cihazları
• Endüstriyel Tesis Fabrika Suçları
• Risk Analizi, Tehdit Değerlendirilmesi ve Önlemler
• Örnek Olay Çalışmaları (Hukuki ve mesleki teknikler, mesleki taktik ve analizler)
• Sivil Savunma
• Etkin İletişim

Profesyonel fabrika güvenlik görevlisi eğitimlerinde verilen ilgili kanun hakkında bilgiler, silah kullanım bilgisi, muhtemel olayları önceden sezebilme, olay yeri koruma ve güvenlik önlemleri hakkında tüm bilgiler güvenlik sektöründe deneyimli kişiler tarafından fabrika güvenliği özel güvenlik hizmetlerinde çalışacak güvenlik personellerine görev başında daha etkin olabilmeleri için aktarılmaktadır. Sorumluluk sahibi özel güvenlik şirketleri görevlileri, sorumluluk bölgelerinde can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla mükelleflerdir.

Riskli ortamlar, özel güvenlik görevlilerinin işlerinin bir parçası haline gelmektedir. Fabrika tesislerine gelebilecek her türlü saldırı ve tehlikelere karşı önlemler alarak; saldırganın işini zorlaştırmak suretiyle basit hedeflere yoğunlaşacağından hata yapmasına sebep olunacaktır. 7/24 güvenliği sağlanması gereken fabrika ve sanayi tesislerinde Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından güvenlik ilkelerine göre hareket edecek kişilerden seçilen özel güvenlik personelleri ile uygulanan ilkeli güvenlik prosedürleri sayesinde saldırganlara veya muhtemel tehlikelere karşı güvenlik duvarı örülmektedir.

Riskli ortamlara mahal vermemek için özel güvenlik şirketleri görevlileri ile uygulanan güvenlik ilkeleri ile profesyonel tedbirler alınmaktadır.

Özel güvenlik görevlilerince uygulanan kişisel güvenlik ilkeleri:

Gizliliğe Riayet Etmek: En önemli faktörlerden olan gizlilik ilkesi ile güvenlik tedbirleri profesyonelce alınabilir. Gizliliği ihlal etmeye neden olacak davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Kılık kıyafet bozukluğu ve koruma aracı var ise yakın yerlere park etme vb. gibi nedenler gizliliğe zarar veren davranış ve biçimsel bozukluklardır.

Sistemli ve Kurallı Olmak: Güvenlik hizmetleri uygulanırken tüm kurallara riayet ederek saldırganlara karşı tedbirli olunmalıdır. Görev başında olduğu süre boyunca tedbirleri elden bırakmadan sıkı yönetim hissiyatının karşı tarafa geçmesi sağlanmalıdır. Koruma ve güvenlik ile ilgili tüm ayrıntılara özel güvenlik şirketleri görevlilerince dikkat edilmelidir.

Uyanık ve Şüpheci Olmak: Fabrika ve sanayi tesislerinin çevresinde olan biteni iyi gözlemlemek, duyarlı olmak ve anormal olayların farkına varılmalıdır. Tesise dışarıdan gelen yabancı kişilerin yangın, tesise zarar verme gibi kötü hedefleri taşıyabileceğinin bilincinde olarak girişte kayıtlarının araştırılması, kimlik ile teyit edilmesi vb. gibi önlemlerle riskler minimuma indirilmelidir.

Rutin İşlerden Kaçınmak: Saldırganlar daima %100 başarılı olacakları noktaları tercih ederler. Her zaman aynı güzergahın kullanılmasından ve aynı saatlerde aynı yerde bulunmaktan uzak durarak tesise gelebilecek planlı bir saldırı önlenmiş olabilir.

Girişim ve Sağduyu: Özel güvenlik görevlileri çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmeli, öğrenmeye her zaman açık ve ani olaylar karşısında mantıklı kararlar alıp uygulayabilmelidir.

Haberleşme: Özel güvenlik şirketleri görevlilerinin acil durumlarda firmayla ve fabrika yönetim kurulu ile hızlıca haberleşme imkanı olabilmelidir. Gerektiği durumlarda polis ekipleri ile de irtibat halinde olmalıdır. Telefon ve telsiz haberleşmesinde herhangi bir saldırgan tarafından bağlantı kesikliği gibi risklere mahal vermemek için telefonların kapıdan ve pencereden uzak yerlere yerleştirilmeli; paralel bir sabit hat bulunması gerekmektedir. Fabrika içinden mesai saatleri içerisinde gelen güvenlik talimatlarının kesintisiz olarak güvenlik personeline ulaşması gerekmektedir. Güvenlik noktasından uzakta olan özel güvenlik görevlisinin kaliteli bir telsiz ile haberleşme sağlaması gerekmektedir.

Fabrika ve sanayi kuruluşları için özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmeti ihtiyacınız var ise; bizimle iletişime geçebilir, uzman yönetim ekibimizin sizler için sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım