Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri Kapsamında Kolej Güvenliği

Kolej ve Özel Eğitim Kurumları İçin Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sağlanan Güvenlik Hizmetleri ve Kolej Güvenliğinde Alınan Tedbirler Nelerdir?

kolejler için özel güvenlik şirketleri hizmetleri

Özel eğitim kurumları arasında yer alan özel okullar ve kolejlerde oluşan güvenlik zafiyetleri için hizmet veren özel güvenlik şirketleri tarafından; kolej ve özel okullarda ne tür hizmetler sağlandığı konusu okul idare yönetiminin ve ebeveynlerin dikkatini ciddi oranda çekmektedir. Kolej ve özel okullar, son yıllarda eğitim kurumlarında oluşan güvenlik sorunları nedeni ile ortaya çıkan ciddi bir vaka haline geldiği için daha hassas bir şekilde güvenlik hizmetinin sağlanması gereken yerlerin başında gelmektedir.

Eğitim ve öğretim kurumlarından olan kolej ve özel okul statüsündeki eğitim kurumlarında yabancı dil öğretimine verilen ağırlık nedeniyle daha fazla öğrenci mevcuduna sahip olan okullardandır. İlköğretim, ortaöğretim ve lise grubunda eğitim veren kolejler de özel güvenlik hizmetleri özel güvenlik şirketleri tarafından temin edilmektedir. Yine meslek okulları içerisinde yer alan Polis Koleji, Sağlık Koleji, Özel Güzel Sanatlar Liseleri, Özel Denizcilik Liseleri niteliğindeki kolejlerde özel güvenlik hizmetleri, okul yönetimince ve özel güvenlik firmaları uzmanlarınca belirlenen okul güvenlik modeli ile temin edilmekte, kolejlerde fiziki açıdan güvenliği artırıcı tedbirler tespit edilerek öncelikle kolej ve özel okul yönetimi ve özel güvenlik şirketleri personelleri eşliğinde güvenlik aksaklığının giderilmesi için sorunları çözecek yetkili merciiler ve öğrenci ebeveynleri arasında dayanışma sağlanarak okul ve öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeye çıkartılması temini ile çalışmalar yapılmaktadır. Okul güvenliği kapsamında kolej güvenliği sadece kurumun polisiye tedbirlerle dış tehlikelerden izole edilmesi değil, kolejin öğrencileri, öğretmenleri, çalışanları, velileri ile bedensel ve ruhsal olarak mutlu ve başarılı olabilmeleri için sağlanacak her türlü güvenlik hizmeti altyapısının oluşturulması ile sağlanacak bir durumdur.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, bu bağlamda, alanında uzman ve uzun yıllardır güvenlik sektöründe yer almasından dolayı oluşan sektör tecrübesi ile, kolej güvenliği ve özel okul güvenliğinin temini için, gerekli özel güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, Kolej güvenliği özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında kolej ve özel okullarda bulunan binaların giriş ve çıkış kontrolünü, kolej katlarının güvenliğini, mevcut öğrencilerin güvenliği ve denetimi, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz şahısların kolej ve özel okula girişini önleyici önlemler alarak kolejlerde özel güvenlik hizmetleri sunan lider bir özel güvenlik şirketidir. Firmamız tarafından görevlendirilen özel güvenlik firmaları görevlileri, kolej güvenliği hizmetini gece ve gündüz olmak üzere 7/24 sağlamaktadır. Öğrenci ve okul personelinin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla sürekli güvenlik noktasında bulunan özel güvenlik görevlileri, araç ve şahıs giriş ve çıkış kontrollerini yapmaktadır. Kolejlerde bina içlerine ve dış mekanlara yerleştirilen güvenlik kameraları kesintisiz çalışmakta ve dijital operasyon ekibimiz tarafından güvenlik biriminden izlenmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, kolej ve özel okul güvenliği proje kapsamında hizmet vermeye başlamadan evvel gerekli güvenlik fizibilite çalışmalarını yaparak öğrenci sayısı, okulda meydana gelen olaylar, kolej büyüklüğü, kolejlerin bulunduğu bölge ve fiziki koşullarını raporlar ve güvenlik risk analizi haritası ile daha etkin bir özel güvenlik hizmet planı oluşturur. Firmamız, güvenlik fizibilite çalışmaları ve risk analizlerinin yanı sıra kolej çevresinin bahçe ve duvarları, güvenlik kamerası sistemleri, sesli alarm sistemleri, aydınlatma sistemlerinin yeterliliği, sütre (Perde anlamına gelmektedir. Askeri terminolojide ateşten ve düşmandan korunmaya yarayan doğal ya da yapay siper) görevini yapabilecek gereksiz çalılık vs. gibi fiziki unsurların etkisinin azaltılması için okul yönetimi ve Emniyet Müdürlükleri ile koordinasyon kurularak bilgi teatisi yapılmakta, gerekli rapor ve belgeleri incelenmektedir.

Özel okul ve kolejlerde verilen özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde ilke olarak; kaliteli ve sağlıklı bir eğitim ortamının asli unsurlarından olan öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğinin en üst düzeyde sağlanmasının gerekliliği ile birlikte Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Özel Güvenlik görevlileri tarafından alınan özel güvenlik önlemlerinin de geliştirilerek artırılmasının eğitim kalitesine yönelik olumlu sonuçlar doğuracağının bilincinde olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu noktada en önemli konu; Taraf olan öğretmen, idare, ebeveyn ve öğrencilerin birbirlerine ait görevleri üstlenmesinin tersine her bir parçanın görevini en iyi şekilde yerine getirerek ve yaptığı bu işlemlerden diğerlerini haberdar ederek bütünün bir parçası olduğunu bilmesidir. Bu sebeplerle Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, kolej yetkilileri ve öğrenci velilerinin de katıldığı çeşitli güvenlik organizasyonları (konferans) düzenlemekteyiz. Bu toplantılar sayesinde Kolej yöneticileri, Özel güvenlik amirleri, özel güvenlik şirketleri görevlileri, öğrenciler ve veliler arasında bilgi köprüsü oluşturulmakta, tarafların yürüttükleri faaliyetler ve muhtemel sorunlar konusunda en hızlı çözümlerin en etkin şekilde elde edilmesi sağlanmaktadır. (Örneğin boşanmış çiftlerde velayet hakkının karşı tarafta olduğu ve çocuğunu göremediği için çocuğu teslim almak isteyen ailelere karşı davranış tarzları geliştirilmesi veya öğrencilerin kolej çevresindeki internet kafelerden uzak durması için okul içerisinde internet imkanının sağlanması gibi…)

Etkili ve kaliteli bir öğretim sürecinin gerçekleşmesi için, eğitim ortamında öğrenci ve çalışanların kendini güven içinde hissetmeleri büyük önem ifade etmektedir. Okulun her köşesinde, her bir öğrencinin sanki kendi evindeymiş gibi güvende hissetmesi için okul yönetimleri ve hizmet veren özel güvenlik şirketleri yetkililerine büyük sorumluluk düşmektedir. Her türlü istismara karşı, arkadaş ortamından gelebilecek şiddet olaylarına karşı ve psikolojik ve duygusal (Alkol, uyuşturucu vb. gibi zararlı alışkanlara karşı güvenlik) açıdan güvenlik hizmetleri, deneyimli ve güvenlik eğitimli kişiler tarafından sağlanması gerekmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak proje olarak alınan kolejlerin kampüs sınırları içerisinde muhtemel tehlikelerin ve risklerin analiz dahilinde tespit edilmesi, gerekli olan tedbirlerin uygulanması, tedbirlerin yetersiz kaldığı bazı önlemeyen durumlarda acil müdahale yönünde hazırlıklar, periyodik ve düzenli olarak yapılmaktadır. Acil Durum Hazırlık Planı’mız standart ölçülerden ziyade tüm riskleri kapsayan kapsamlı bir tatbikat işlemidir. Alanında uzman ekiplerle oluşturulan Acil Durum Hazırlık Planı’nda düzenli tatbikatlar yapılır, ekiplerin görevleri ile ilgili gerekli olan tün eğitimleri alması sağlanarak kurum personeli ve öğrencilerinin acil durumlara karşı hazırlıklı olması amaçlanmaktadır.

Eğitim ve öğretim akışının kalitesini ve verimliliğini bozacak etkenlere karşı son derece yüksek sorumluluk bilinci ile hareket eden ve kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, güvenli okul ve güvenli eğitim için gerekli tüm özel güvenlik hizmetlerini son teknolojiyi kullanarak sağlamaktadır. Bilim ve teknoloji ile özel güvenlik hizmetlerini entegre eden şirketimiz, 21. yüzyılın önemli eğitim gündemlerini takip ederek okul güvenliğini bu verilere göre planlamaktadır.

Meclis Araştırma Komisyonu tarafından yapılan bir ankete göre, lise öğrencilerinin, %15,1’lik kesimi okula delici, kesici alet ve silahla geldiği gelmektedir. Bu öğrencilerden %6,9’u en az bir kez uyuşturucu veya uyuşturucu türevi uyarıcı maddeleri denedi. Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin verilerine göre ise %7,7’sinin çete üyesi olduğu anlaşılmaktadır.

İstanbul Kent Güvenliği Projesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğrencileri tehdit eden tehlikelerin yüzdelik dilimleri sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre; %15,3 öğrencilerin okulu sevmemesi, %19,3 okul düzeni ve çevresinin bozukluğu, %30,8 kötü arkadaş çevresi, %33,9 uyuşturucu madde bağımlılığı ve %0,7 diğer sebepler olarak belirtilmiştir.

Bu gibi çalışmalar neticesinde, okul güvenliği, çağımızın eğitim gündeminde yer alan başlıca sorunlarından olmuştur. Yurt dışında eğitim veren okullarda meydana gelen şiddet olayları da bu tehlikelerin gerçekliğinin uluslararası boyuttaki yansımasıdır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi bu olgulardan yola çıkarak kurumsal şirket kimliği ile güvenli okul konseptini oluşturarak uluslararası standartlarda özel güvenlik şirketleri hizmeti sunmaktadır.
Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, güvenlik projesini üstlendiği kolejlerde güvenli ortamın yaratılması için gerekli teknik elemanların yanı sıra fiziksel olarak da öğeleri yerine getirmektedir. Firmamız, kolejlerin bahçesinin geniş ve ekolojik duyarlılığa sahip olması için raporlama yapmaktadır. Öğrencilerin, eğitimcilerin, anne-babaların güvenli bir ortamda bulunması için bahçelerde gerekli önlemleri almaktadır. Güvenlik ekipleri aylık periyotlar ile incelemelerde bulunarak mevcut durumu raporlamaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, güvenlik hizmeti verdiği kolejlerin sınıflarında kullanılan tüm materyallerin yangına karşı dirençli ve uluslararası standartlara uygun olması için gerekli fizibilite bildirimlerini okul idaresine bildirmektedir. Bu uygunluğa sahip olunduğunda belgelendirme yapmaktadır. Sadece giriş noktasında özel güvenlik şirketleri personelleri ile yapılan güvenlik takiplerinin yanı sıra fiziki ortam içinde gerekli nitelikleri sağlamaya gayret eden şirketimiz, bu bağlamda, kolejlerdeki eğitim materyalleri ve malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve tasarım bakımından öğrencilerin güvenli bir ortamda öğrenim görmelerinin sağlanması amacını gerçekleştirecek nitelikte olmalarını sağlar.

Kolejlerde sağlıklı eğitimin devamının sağlanması için öğrenci servislerinin denetimi, yangın güvenliği, yemek güvenliği gibi ayrıntı konularla da yakından ilgilenen şirketimiz; yetkilendirdiği özel güvenlik görevlileri ile risk teşkil edebilecek tüm alanların denetimi devriye hizmetlerince yerine getirilmektedir. Yangın tatbikatı ve gerekli ön testlerle öğrencilerin ve çalışanların her duruma hazırlıklı olması sağlanırken acil durumlara karşı bilgi ve becerileri de geliştirilmektedir.
Toplumsal çözülme teorisi gereğince okullar toplumun aynası konumunda olup onu içinde bulunduğu toplumdan farklı düşünmek profesyonel bakış açısına ters düşmektedir. Toplumsal çözülme (Sosyal çözülme) teorisine göre, okulların daha güvenli bir yer olmaları için öncelikle aile ve toplumun güvenli olması gerekmektedir. Bu teoriye göre, okul güvenliği; toplum güvenliği ve aile güvenliği olgularının toplamı olarak nitelendirilmektedir. Aile yapısında ve toplumda oluşan herhangi bir olumsuzluk, okul ortamını da aynı şekilde etkileyecektir. Öte yandan özel okul ve kolejlerde, öğrenciler gün içindeki çoğu zamanını okulda geçirmektedir ancak aile ve arkadaş çevresinden edindiği hayat tarzı, deneyimleri ve davranışlarını okuldaki ortamına da yansıtacaktır. Bu nedenle okul dışında gelişen olaylar dahi yüksek oranda okula etki edecektir.

Okullarda özel güvenlik şirketleri desteği ile herkes için güvenli bir ortamın oluşmasına ilişkin yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre;

• Okuldaki arkadaş ortamından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,
• Psikolojik ve duygusal güvenlik,
• Cinsel istismara karşı güvenlik,
• Düşük bir ihtimal dahi olsa, Okul personeli tarafından fiziksel şiddete maruz kalma hususunda güvenlik,
• Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,
• Doğal afetlere karşı güvenlik,
• Etnik ve siyasi görüş ayrımına ilişkin doğan sorunlarda güvenlik,
• Türk Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında; Çocuk kaçırma, hırsızlık, gasp, yağma gibi bilumum suçlara ve kabahatlere karşı güvenlik
konularında çeşitli riskler taşır.

Okul güvenliği, öğrencilerin okula gitmek amacıyla evlerinden çıkması ve tekrar evlerine dönene kadar geçen tüm aşamaları kapsayan bir konudur. Okul ve ev arasındaki güvenlik, taşımalı eğitim yapılan kolejlerde özellikle daha çok önem taşıyan bir husustur. Ancak özel güvenlik firmaları ve okul arasında bu konu ile ilgili bir sözleşme yapılmadığından (Sınıf içi hariç olmak üzere okul sınırları dahilinde genellikle güvenlik projesi yapılmaktadır.) ve uygulama esnasında genellikle bu görev okul araçlarında hostes aracılığı ile sağlandığından dolayı okul-ev arası güvenliği özel güvenlik şirketleri tarafından temin edilmemektedir. Ancak firmamız, bu konuda, servis araçlarında hostes yerine özel güvenlik görevlisi bulundurmanın daha doğru olacağını düşünmektedir.

Kolej güvenliği konusunda deneyimli ve uzman bir güvenlik firması olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, kolej ve özel okullarda görevlendirilen profesyonel özel güvenlik görevlilerimiz, çalıştıkları okulu güvensiz yapabilecek her türlü nedeni ortadan kaldırabilecek bilimsel ve fiziksel donanıma haiz olarak öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmeleri için üst düzey koruma sağlamaktadır. Öğrencilerin kendilerini güvenli ortamda hissederek aldıkları eğitimden daha fazla verim almaları da olası olumlu sonuçlar arasındadır.

Sizde özel okul ve kolejlerde verilen özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamızın size sunduğu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım