Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri Kapsamında Konsolosluk Güvenliği

Konsolosluk ve Büyükelçilik Özel Güvenliği Nasıl Sağlanır?

özel güvenlik şirketleri konsolosluk hizmetleri

Elçilik ve Konsolosluk güvenliği, uluslararası diplomasi gözetilerek profesyonel olarak ele alınması gereken önemli ve hassas branşlardandır. Dünya genelinde büyükelçilikler ve konsoloslukların fiziksel güvenlik standartlarının korunması, diplomatik yerler olmasından dolayı zorunlu hale gelmiştir ve bu yerler uluslararası ilişkilerde yabancı ülkenin ilk olarak temsil edildiği lokasyonlardır.

Diplomasinin işlediği yerlerden olan konsolosluklar, Türkiye’de genel olarak Ulusal Güvenlik kapsamında görev yapan kolluk kuvvetleri (Polis – Jandarma) tarafından korunsa da bazı ülkelerde konsolosluklar – büyükelçilikler ön güvenlik tedbirleri amacıyla özel güvenlik şirketleri aracılığı ile de korunabilmektedir.

Konsolosluk özel güvenlik hizmetleri; değişken tehditler, değişen milletlerarası ilişkilerin sürekli güncel tutulmasının istenmesi, gelişen teknolojik imkanlar ve bu parametrelere göre devamlı surette takip edilmesi gereken bir hizmet türüdür ve özel güvenliğin sürekli geliştirilmesi ve özel güvenlik şirketleri ve personelleri nezdinde bu branşta uzmanlaşılmış olunması ilk şartlardandır. Konsolosluklarda sunulan özel güvenlik hizmetleri kapsamında fiziki güvenliğin; elektronik güvenlik ile desteklenmesinin şart olduğu Büyükelçilik binalarında, yetersizlik veya bilgisizlik durumları telafisi mümkün olmayan zararlara mahal verebilir ve bu durum uluslararası ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin bozulmasına dahi neden olabilecek kadar büyük riskler teşkil edebilir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak Konsolosluk güvenliğini, diğer branşlara nazaran daha taktiksel ve profesyonel gerçekleştirmeye çalışırken, alanında son derece deneyimli ve donanımlı özel güvenlik yönetim ekipleri ve güvenlik personelleri ile bu hizmeti sağlıyoruz. Firma politikalarımıza göre, Konsolosluk güvenliği alelade güvenlik önlemleri ile değil, sürekli kendini güncelleyen ve yenileyen bir özel güvenlik şirketleri hizmet anlayışı ile yerine getirilmelidir.

Konsolosluklar ve büyükelçiliklerin, ülkeler arası diplomatik, askeri, ticari, ekonomik, iş, sanat ve politik ilişkilerin yürütüldüğü yerlerden biri olması hasebiyle ‘Terörizm’ gibi bir olguya da maruz kalması her an için mümkün olabilmektedir. Ülkelerin güvenliklerini riske atan ilk unsurlardan olan terör eylemleri, her an ülkelere veyahut diplomasi alanındaki diplomatlara karşı tehdit oluşturabilir. Bu sebeple Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, konsolosluk güvenliği hizmetleri kapsamında “Kriz Simülasyonu” ve beklenmedik durumlar için strateji ve planlar geliştirmek için “Acil Eylem Planlaması” ve “Terörle Mücadele Yardım Programı” içeren uzmanlık birimlerini kurmuştur. Firmamız, bu alanlarda uzmanlık seviyesinde hizmetler sunan bir özel güvenlik şirketidir.

Özel güvenlik şirketleri faaliyet alanlarında her branşta olduğu gibi konsolosluk ve elçilik güvenliğinde de güvenliği tehdit edebilecek terör taktikleri ve sabotajlar statik (durağan) kalmayabilir. Örneğin saldırganlar tarafından yapılan bombalama eylemi hem fiziksel açıdan zarar vermek için hem de medyanın dikkatini çekmek için yapılabilir. Terörist faaliyetleri topyekûn yüksek güvenlik riskli biyolojik veya nükleer yıkım tehdidi anlamına gelmeyebilir. Firmamızın geniş bakış açısı ile doğalgaz, elektrik, su sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve bilgisayar altyapıları için olası orta düzey saldırıları da risk grubuna dahil ederek değerlendiriyoruz, bu terör eylemleri esnasında oluşabilecek rehin alma olaylarını ve protesto gibi halk hareketlerini de göz önüne alıyoruz.

Ülkeleri temsilen kurulan konsolosluklar ve büyükelçilikler esasen bilinen tüm tehditlerin her türlüsü hakkında hedef halinde olabilir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından elçilik ve konsolosluk güvenliği için gerekli olan güvenlik fizibilite çalışması ve güvenlik risk analizi yapılırken, konsolosluk binasının geniş alanları dahil olmak üzere CPTED unsurları (Crime Prevention Through Environmental Design = Fiziksel tesisin kendi tasarımı), jeopolitik zeka, gözetim ve fiziksel erişim sistemleri, koruma – yürütme, bombalamaya karşı fiziksel savunma, saldırılara tepki, felaket planlama, terörle mücadele gibi tüm hususlar koruma görevi verilen konsolosluğun tabi olduğu hukukun ve uluslararası hukukun öngördüğü şekilde tüm gerekliliklere dikkat edilir.

Kurumsal özel güvenlik şirketleri arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, 1999 tarihli Büyükelçilik inşaatı ve Amerika Birleşik Devletleri Terörle Mücadele Yasası hakkındaki Inman Raporu çerçevesinde yabancı tesislerin dışında kalan fiziki ve yapısal özel güvenlik önlemlerini de değerlendirmeye almaktadır. Bunlardan bazıları ise şöyledir;

• Konsolosluk tesisinin bulunduğu sokaklar ve kontrolsüz alanlar için 100 metrede bir belirlenen mesafelerde patlamalara karşı binanın korunması imkanı,
• İntihar saldırıları dahil olan silahlı veya silahsız yaya saldırganlara caydırıcı olması için tırmanması zor çitler ve yüksek duvarlar inşa edilmesi,
• Bomba yüklü ve infilak amacı için gelen araçları önlemek amacı ile Anti-ram bariyerleri kurulması,
• Şoka dayanıklı inşaat malzemeleri ve tekniklerinin kullanılıp kullanılmadığı, tesisin betonarme veya çelik konstrüksiyon olup olmadığı ve pencerelerin patlamaya dayanıklı malzemeden üretilip üretilmediği
gibi parametreler dış güvenlik tedbirleri ve risk tehditleri kapsamında değerlendirilir.

Konsolosluk ve elçilik tesislerinin güvenliği diğer branşlara göre daha riskli olduğu için ve bu tesislerde özel güvenlik hizmetlerinde daha hassas olunması gerektiği için Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, konsolosluk özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması hususunda görevlendirdiği özel güvenlik personellerine çeşitli oryantasyon eğitimleri verir.

Şirketimiz tarafından özel güvenlik şirketleri görevlisi alımı ile istihdam edilen personellerimize, Konsolosluk binalarında uygulanması gereken kurallar için standart meslek içi güvenlik eğitimleri (sabotaj, yangın, acil tahliye vs.) ile birlikte patlayıcı ve yanıcı maddeler için temel bilinçlendirme eğitimleri, insanlar ve araçlar bakımından şüpheli davranış tespiti, kalabalık kontrolü ve turnike sistemi, X-Ray cihazı, el dedektörleri, metal kapı tipi dedektörleri gibi teknolojik güvenlik sistemlerinin gözetimi ve yönetimi hakkında dersler verilir.

Konsolosluk ve elçilik dış mekanlarında özel güvenlik şirketleri hizmetleri verilirken ortaya çıkabilecek bazı sorunlar ve standartlar firmamız tarafından belirlenmiştir. (Makalemizde kötü niyetli kişilerce belirlenecek güvenlik zafiyetlerine meydan vermemesi amacıyla diğer risk unsurları ve sorunlarına özellikle değinilmemiştir.)

• Konuşma dili sorunları: Gerek konsolosluk personelleri ile anlaşma ve koordine olabilme noktasında, gerekse Yabancı uyruklu elçilik ziyaretçileri ile özel güvenlik görevlilerinin anlaşabilmesi için Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak öncelikle Konsolosluğun tabi olduğu ülkenin yerel diline hakim özel güvenlik personeli çalıştırmaya gayret edilmektedir. Eğer bu yabancı dillerde yetkinliğe sahip özel güvenlik şirketleri personeli bulunamıyorsa, tercihen global dil olan İngilizce bilen personel görevlendirilir. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şart olduğu için yabancı uyruklu bir özel güvenlik görevlisi çalıştırmak mümkün değildir.)
• Görevlinin dış görünümü ile ilgili sorunlar: Konsolosluk ya da elçilik, kültürünü veya güvenlik düzeyini belli eden üniformalar giyilmesini isteyebilir. Ancak özel güvenlik mevzuatının izin verdiği standartlar ölçüsünde üniforma giyilmesi zorunludur.
• Standardizasyon sorunları: Her konsolosluğun ve elçiliğin kendi ülkesine ve iç hukukuna göre güvenlik anlayışı bulunmakta; bu konuda tam bir standarttan bahsetmek mümkün değildir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri konsolosluklarında alınan özel güvenlik şirketleri önlemleri üst düzey iken diğer bazı ülke konsolosluklarında bu kadar sıkı önlemler alınmamaktadır. Bu konuya küçük bir örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri elçiliğine cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi elektronik cihazlar ve hatta yiyecek-içecek sokmak yasaktır. (Diğer ülkelere ait konsolosluk kurallarını güvenlik sebebiyle belirtememekteyiz.)
• Malzeme sorunları: Elçilik ve konsolosluk erişim kontrolü, CCTV (Kapalı devre kamera sistemleri) veya yangın sistemleri kullanılıyorsa bunların özel güvenlik hizmetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanması bazı durumlarda o ülkenin gizlilik esaslarına aykırılık oluşturabilir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik personeli, her ne suretle olursa olsun, görev yaptığı konsolosluk veya elçilik ile ilgili gizli bilgilerin, gizlilik anlaşması gereği tamamen sır olarak saklanacağının garantisini verir.

Konsolosluk güvenliği uzman özel güvenlik şirketleri ve yetkin özel güvenlik elemanlarınca sağlanması gereken hassas bir hizmettir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, diplomasinin akışının ve ülkeler arası iş ilişkilerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için alanında deneyimli, yabancı dil konusunda yetkin, job ve silah bilgisi kullanımına sahip özel güvenlik görevlilerini konsolosluk güvenlik noktalarına tahsis etmektedir.

Konsolosluk güvenliği hakkında daha ayrıntılı bilgi ve özel güvenlik şirketleri hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamız tarafından size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım