Özel Güvenlik Şirketleri Prensipleri Kapsamında Olan Özel Güvenlik Hizmetleri Uygulama Döngüsü

Özel Güvenlik Uygulama Döngüsü Nedir, Aşamaları Nelerdir?

özel güvenlik şirketleri hizmet uygulama döngüsü

Özel güvenlik şirketleri tarafından uygulanan prensiplerde güvenlik risk analizi ve güvenlik risk yönetimi hususlarına ek olarak uygulanan beş aşamalı özel güvenlik hizmetleri uygulama döngüsü ile projelerde sağlanan savunma ve koruma faaliyetleri koordine edilmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hizmetlerde uygulama birimi olan, acil durumlarda müdahale operasyon ekipleri oluşturulmuştur. Merkez haline gelen Acil Durum Müdahale Ekipleri Merkezi ile firmamızın ilgili uzman birimleri tarafından yapılan güvenlik fizibilite çalışması ve güvenlik risk analizi prosesi sonrasında özel güvenlik risk yönetiminin projelerde gerçekleştirdiği özel güvenlik ve savunma süreçlerinin sağlanması için gereken faaliyetler beş ana başlık altında toplanabilir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi uzmanlık birimleri tarafından uygulanan beş aşamalı koordinasyon süreci, geçmiş dönemlerde rapor edilen zayıflıkları ve saldırıları esas almaktadır. Bu adımlar çerçevesinde tanımlanan güvenlik faaliyetlerinin, güvenlik ihlallerini %80 oranında engellediği öngörülmektedir.
Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi tarafından öngörülen beş adımdan oluşan ve özel güvenlik şirketleri tarafından uygulanan özel güvenlik uygulaması gruplandırması; halihazırda korunan tesis, ürün veya bulunan teknolojiden bağımsız olarak düzenlenmektedir. Tüm safhalarda, güvenlik ihtiyaçları için zemin oluşturacak hedeflerin, koruma programının ve güvenlik politikasının önceden oluşturulmuş olduğu varsayılır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon sorumluları tarafından öngörülen beş aşamalı güvenlik döngüsüne ilişkin adımlar: (İlk adım dışında, her bir adımı izleyen adımlardan geriye dönüşler yapılabilmektedir.)

1. Koruma ve Sağlamlaştırma: İlk adım olan bu aşamada, özel güvenlik firmaları tarafından, proje güvenliğini arttırma amaçlı faaliyetler gerçekleştirilir. Yaygınlaşan saldırılara karşı tedbirler alınır ve bu tedbirler azami önemle denetleme işlemine tabi tutularak işler hale getirilir. Diğer tüm adımlar bu uygulamanın sonucunda ulaşılan düzeye göre geliştirileceğinden bu adımın etkin bir şekilde planlanıp gerçekleştirilmesine çok dikkat edilmelidir.
2. Hazırlık Aşaması: Hazırlık adımında, bilinmeyen saldırıların belirlenmesi ve özel güvenlik şirketleri tarafından bu saldırılara karşı müdahale edilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. (Bilindik saldırılara karşı alınan tedbirler, koruma ve sağlamlaştırma aşamasının konusuna girer. Bilinen saldırılar için alınan tedbirler ile hazırlık aşamasında gerçekleştirilen işler birbirine karıştırılmamalıdır.) Hazırlık adımından önemli olan bilinmeyen saldırıları belirleyebilmek ve gerçekleştiğinde müdahale edebilmek için gerekli güvenlik ortamını ve alternatif özel güvenlik önlemlerini oluşturmaktır.
3. Tespit aşaması: Güvenlik üzerinde etki eden yetkisiz veya şüpheli olayları tespit etmek için gerekli olan tüm faaliyetler bu aşamada gerçekleştirilir. Bireylerin davranışları, araç trafiği, giriş ve çıkışların izlenmesi bu basamakta ele alınır. Yetkisiz veya izinsiz giriş veya şüpheli bir olay tespit edildiğinde ilk inceleme bu aşama kapsamında yapılır.
4. Müdahale Aşaması: Belirsiz bir olayın tespit edildiği durumlarda olayın gerçek bir saldırı olup olmadığının belirlenmesi, saldırı ise en kısa sürede saldırının etkilerinin yok edilerek güvenliğin tekrar fasılasız ve problemsiz bir şekilde çalışır hale getirilmesi ve gerektiği hallerde saldırganlar aleyhine hukuki işlemlerin başlatılması bu aşama kapsamında değerlendirilmektedir.
5. İyileştirme Aşaması: Saldırılara müdahale edilmesinin ardından benzeri saldırıların olası etkilerini azaltmak ve mümkünse bu tür saldırıların tekrar gerçekleşmesini önlemek adına özel güvenliği arttırıcı tedbirlerin yaygınlaştırılması bu adım çerçevesinde ele alınmaktadır. Ekibin müdahalesi sonunda alınan tedbirlerin genele yayılmasını sağlamak için yapılabilecek bir çalışma da iyileştirme aşamasında düşünülmektedir.

Özel güvenlik şirketleri uygulamaları konusunda firmamızın ekol edindiği prensipler ise şunlardır:

• Özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması ancak özel güvenlik şirketleri çalışanlarının ortaklaşa (kollektif) çabası ile mümkün olabilir. Özel güvenlik politikasının belirlenmesi ve bu doğrultuda operasyonel, yönetimsel, teknik denetimlerin yerleştirilmesi ve tüm kurum çalışanlarının düzenli ve kesintisiz bir şekilde mesleki oryantasyon eğitiminin sağlanması için en doğru yaklaşımdır.
• Özel güvenlik hedeflerinin ve güvenlik politikalarının belirlenme aşamasından sonra Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi tarafından önerilen özel güvenlik uygulamaları döngüsü ve bu çerçeve kapsamında sunulan çözümler etkili bir özel güvenlik hizmeti için zorunluluktur.
• Özel güvenlik şirketleri kapsamında güvenlik hizmeti sunan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi prensiplerine göre en önem verilen husus; Güvenliğin son bulan bir durum olmadığı, aksine hiç bitmeyen bir süreç olduğudur. Güvenlik sektöründe özel güvenlik hizmetinin sağlanmasına yönelik çabalar tükenmeyen ve sürekli iyileştirme ve geliştirme ile aktif ve güncel tutulması gereken faaliyetler olarak kabul edilmelidir.

Özel güvenlik hizmetleri uygulama döngüsü prensibi, bölgesel bazda güvenlik faaliyetleri için güvenlik risk analizi ve risk yönetimi uygulamalarına katkı sağlaması için kullanılmaktadır. Öyle ki Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi uzmanları İstanbul Avrupa Yakası özel güvenlik şirketleri, Anadolu Yakası özel güvenlik şirketleri, Gebze özel güvenlik şirketleri vb. gibi lokasyonlarda faaliyet gösteren firmalar için uyguladığı bu aşamalar ile daha etkin hizmet vermelerini sağlamaktadırlar.

Özel güvenlik hizmetlerinde koruma ve güvenlik planları, ekip güvenlik ve alternatif güvenlik gibi proseslerde uzman yönetim kadrosu ve deneyimli güvenlik elemanları ile hizmet veren şirketimiz, özel güvenlik hizmetleri uygulama döngüsünün aşamaları ile plan yaptığı proje ve tesislerde en iyi hizmeti verme gayretindedir. Alanda uygulama döngülerine yardımcı olacak güvenlik risk analizi, güvenlik fizibilite çalışması ve güvenlik risk yönetimi uygulamalarını da aşamalara dahil ederek profesyonel ve kesintisiz güvenlik hizmeti sağlamaktadır.

Alanında deneyimli personel ve uzman güvenlik ekiplerinden özel güvenlik şirketleri hizmeti almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilir, firmamız tarafından size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım