Özel Güvenlik Şirketleri İçin Risk Yönetiminin Kapsamı

Risk Analizi ve Risk Yönetiminin Önemi

özel güvenlik şirketleri için risk analiz raporu

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında araştırma yapan insanların dikkatle incelediği konu başlıklarından biri olan Güvenlik Risk Yönetimi nedir sorusunu açıklamakta fayda var. Bir süreç olan Güvenlik Risk Yönetimi özel güvenlik firmaları hizmetlerinde ayrıntılı olarak ele alınması gereken bir konudur.

Güvenlik Risk Yönetimi; ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve detayları ile araştırılıp değerlendirilmesi ve bu risklerin asgari düzeyde seyretmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması olarak tanımlanabilir. Özel güvenlik şirketlerinin kaliteli hizmet vermesi için azami önemde dikkat ettiği prensiplerden olan Güvenlik Risk Yönetimi, çoğunlukla karmaşık ve genellikle birbiriyle ilgili riskleri kapsamakta olup ayrıntılı tekniklere ve araçlara ihtiyaç duyar.

Güvenlik Risk Yönetimi genel faydaları:

• Belirsizliği önler.
• Kayıpları önler.
• Güvence sağlar.

Güvenlik Risk Yönetimi, özel güvenlik şirketleri güvenlik önlemlerini etkileyebilecek, şüpheli konumda olan olayların belirlenmesini, denetlenmesini, ortadan kaldırılmasını veya minimum düzeye indirgenmesini içeren bir süreç olarak işlenen faaliyetler arasındadır. Güvenlik hizmetlerinde özel güvenlik firmaları İstanbul Avrupa Yakası, Anadolu Yakası gibi bölgesel bazda gerçekleştirdiği faaliyetlerde, Risk Analizi gibi prosedürleri de planlamaya dahil ederek etkili bir güvenlik hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Risk analizi, fayda-maliyet analizi, sınama, seçim, gerçekleştirim, önlemlerin güvenlik değerlendirmesi ve detaylı güvenlik gözden geçirilmesi faaliyetlerini içermektedir.

Güvenlik risk yönetimi ve risk analizinin amacı; Özel güvenlik şirketleri çalışmaları çerçevesinde olabilecek tehdit ve tehlikelere karşı uygun cevap verebilmek, kasıtlı ya da kasıtsız yapılan tehditlerin etkisini ve oluşma ihtimallerini asgari düzeye indirme hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri yapabilmek tanımlama aşamasında kullanılmaktadır.

Güvenlik risk yönetimi esnasında, kişi ve kurumlar tarafından riskler karşısında alınacak önlem ve kararlara ilişkin olasılıklar şunlardan oluşabilir:

Kabul: Güvenlik hizmetlerinde risk- maliyet analizleri ile alınacak bazı kararlar kısa vadede de olsa durumu stabil hale getirerek zarar etmekten kurtarabilir. Bu mantık kapsamında eğer korunacak değerin varlığı önemsiz ve buna mukabil alınacak önlemlerin maliyetleri yüksek ise bu durumda risk kabul edilebilir.
• Devretme: Risk yönetiminde uygulanabilecek yöntemlerden olan devretme yöntemi ile riski göz önüne alıp değerlendirdikten sonra risk başkasına devredilebilir. Böylelikle riski önlemek için gerekli maliyet oranı düşürülür ve sorumluluk başkasına verilir.
• Kaçınma: Güvenlik riski bulunan ancak saldırı riski olmayan değerler için gereksiz risk maliyetine girmek yerine riski göz ardı etmek.
Özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde uygulanan prensiplerden olan Risk Yönetimi ile ilgili bazı sorunlar ve ideal olmayan durumlarda meydana gelebilmektedir.
Bunlar;
• Risk analizi ve fizibilite yapma maliyetlerinin yüksek olması. (Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi ile iletişime geçerek risk analizi ve fizibilite çalışmaları hakkında detaylı bilgi alabilir, bu çalışmaları en ekonomik şekilde gerçekleştirebilirsiniz.)
• Risk analizi sonuçlanana kadar geçen zamansal sorunlar: Güvenlik tedbirleri uygulanırken hızlı olunması gerektiği halde, risk analizi sonucunu beklemek gibi durumlar zaman yönetimine olumsuz etki etmektedir. Risk analizlerini zorunlu olarak beklemek olumsuz etkiler yaratsa da birçok projede, risk analizi yapılmadan özel güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Güvenlik risk yönetimi uygulaması, daha önceden belirlenmiş ve kesin adımları olan uygulama şekillerinden değildir. Birçok risk analizi metodolojisi bulunmaktadır ve bu metotlar riski yorumlama aşamasında birbirinden ayrılarak farklı çözüm önerileri doğurmaktadır.
• Özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde uygulanan risk analizlerinde; bütün kurum ve kuruluşlar açısından geçerli olan bir risk analizi metodolojisi yoktur. Çünkü, her organizasyonda kendine has bir değer listesi, bu farklı değerlere yönelikte farklı tehditler bulunur. Kuruluştan kuruluşa özel güvenlik anlayışı ve güvenlik ihtiyaçları da farklılık gösterir. Güvenlik risk yönetimi yapılacak bir projede, öncelikle ne tür bir risk analizi ve risk yönetimi modelinin uygulanması gerektiği belirlenerek planlama yapılmalıdır.
• Ekonomik suçların, hırsızlık suçlarının artması gibi günümüz dünyasında bu değerler ve buna bağlı açıklıklar ve tehditler artmaktadır. Bu suçların artışı ile birlikte risk analizi ve risk yönetiminin çalışma alanına giren, değer tanımlama, açıklık belirleme, tehdit tanımlama ve karşı önlem belirleme kısımları çok geniş konuları kapsamakta olup birçok risk analizi ve risk yönetimi yöntemi her konuyu kapsayamamakta ve bazı hususlar görmezden gelinebilmektedir.

Özel Güvenlik Şirketleri tarafından güvenlik risk yönetimi konusu hakkında benimsenen prensipler kapsamında; Güvenlik Risk Yönetimi maliyet ile doğru orantılıdır. Maliyet arttıkça güvenlik seviyesinde de artış görüleceği bir gerçektir. Güvenlik risk yönetimi aşamasında önemli olan konulardan biri de ne kadar güvenlik ihtiyacının olduğudur. Firmamız tarafından konuyla ilgili benimsenen anlayışa göre; Güvenlik modeli aşamasında karar verirken korunması gereken değerler ile riskler ve maliyetler yoğun olarak karşılaştırılmalı, esaslı riskler mümkün olduğunca kontrol altında tutulmalı, ihtimali en düşük olan riskler bile hesap edilmeli, göz ardı edilen risk sayısı asgari düzeyde tutulmalıdır. Bu sebeplerle firmamız kendine özgü özel güvenlik hizmetleri uygulama döngüsü prensibi ile umulmayan güvenlik risklerini dahi değerlendirmeye alarak özel güvenlik risk yönetimi uygulayabilen ve ilkeli, profesyonel anlayışla hareket eden özel güvenlik şirketlerindendir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan güvenlik hizmetleri ve Güvenlik Risk Yönetimi uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamızın size sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım