Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Otellerde Verilen Oryantasyon Eğitimi

Otellerde Hizmet Veren Özel Güvenlik Personelleri İçin Meslek İçi Eğitim

özel güvenlik şirketleri personel oryantasyonu

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik şirketleri tarafından verilen hizmet branşlarından olan otelcilik ve turizm işletmeleri için görevlendirilen özel güvenlik görevlilerini istihdam ederken iş başında daha etkin rol almaları için verilen otel güvenliği oryantasyon eğitimi firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Özel güvenlik firmaları adına çalışan özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin devamı olan otel güvenliği meslek içi oryantasyon eğitimi turizm sektörü açısından önemli ve geçerli bir programdır. Turizm ve otel işletmeleri güvenliği oryantasyonu, güvenlik eğitimlerinin devamı olarak, otelcilik güvenliği hususunda meslek içi gerekli olan bir eğitimdir. Özel güvenlik personellerinin aldığı güvenlik eğitimleri ve sertifikaları temel konuları içeren mesleki eğitim programlarıdır. Genel güvenlik eğitimlerini alan özel güvenlik şirketleri görevlileri, yasal olarak tesis ve işletmelerde çalışabilmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, işe profesyonel bakış açısı ile yaklaştığından dolayı, temel güvenlik eğitimleri alan özel güvenlik personellerini, otel güvenliği hizmetlerine dair özel olarak programlanmış oryantasyon eğitimine tabi tutmaktadır. Bu meslek içi profesyonel eğitimler ile iş başında ve mesleki kariyer anlamında daha başarılı, verimli ve kaliteli hizmet verilmektedir; etkili/etkin otel güvenliği özel güvenlik hizmetleri tesis edilmektedir.

Otel güvenliği oryantasyon eğitimleri; tesislerin diğer departmanlarındaki otel çalışanlarına da uygulanarak, iş yerinde yaşanabilecek fiziksel veya sözlü şiddetlere karşı başa çıkma becerisi, potansiyel zor müşterilere karşı çatışma ve kriz yönetimi becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Böylece ekip çalışması ile otel güvenliği hizmetleri daha kapsamlı olarak verilmektedir.

Turistik tesislerde ve otellerde görevlendirilen Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi otel güvenlik görevlileri ve otel güvenlik müdürleri, en iyi şekilde özel güvenlik hizmetleri eğitimlerini alan, ilgili Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan, mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını bilen kişilerden seçilmektedir. Görevlilerimiz, uygulamalı mesleki pratiklerini uzman eğitimciler eşliğinde yaptıkları oryantasyon eğitimleri ile görev başında tesis ve firmamızı temsil edebilen, olası tehlikelere karşı önceden hazırlanmış halde iş başında görev alabilmektedirler.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, otel güvenliği özel güvenlik personeli olarak görev alacak görevlilerde;

• Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında derin bilgi,
• Otellerde yaşanabilecek güvenlik problemlerine karşı önlem ve çözümler konusunda tecrübe,
• Olası acil durumlarda ve vakıalarda sorunlu kişilere ve sorunlara karşı soğukkanlılıkla yaklaşma ve çözüm odaklı olabilme,
• Şüpheli sıfatındaki kişileri ve şüpheli olayları sezebilme ve müdahale edebilme yeteneği,
• Özel güvenlik hizmetleri esnasında müşterileri rahatsız etmeden görevini yerine getirebilme,
• Başarılı ve etkili müşteri ilişkisi kurabilme yeteneği,
• Etkili iletişim,
• Job, silah gibi ekipmanları emniyetli kullanabilme,
• Güvenlik sistemleri için gerekli olan CCTV, EDS, sesli alarm gibi teknolojik cihazları kullanabilme

gibi özellikler ve niteliklerin bulunmasını sağlamaktadır.

Otelcilik ve turizm sektöründe bulunan tesis ve işletmelerde görev alacak özel güvenlik şirketleri görevlilerinin, etkili iş hayatı için sağlanan otel güvenliği oryantasyonu; otel işletmeciliği konusunda uzman kişiler, hukukçular, TSK ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verilmektedir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, bu oryantasyon eğitimleri ile, istihdam edeceği özel güvenlik görevlilerinin mesleki anlamdaki bilgi eksikliklerini daha iyi tespit ederek bu bilgi ve deneyim eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır.

Otelcilik ve turizm sezonları devam ettiği sürece görev alan özel güvenlik şirketleri görevlilerine uygulanan eğitimler, çeşitli konferans ve seminerler aracılığı ile periyodik olarak proaktif şekilde devam etmektedir. Eğitim ve sürekli denetimlerle ile iş başında görev yapan personel her daim alanıyla ilgili güncel kalabilmektedir.

Sizde otel güvenliği hizmetleri alanında uzman ve profesyonel ekiplerden destek almak istiyorsanız; bizimle iletişime geçebilirsiniz, firmamız tarafından size sunulan özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım