Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sağlanan Yaya Yakın Korumanın Esasları

Yaya Yakın Koruma Nasıl Sağlanır?

özel güvenlik şirketleri yaya yakın koruma

Özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan ve yakın koruma olarak da adlandırılan VIP koruma hizmetinin nasıl sağlandığı ve nelere dikkat edildiği son derece önem teşkil eden bir konudur. Bu konuda, yaya halde olan VIP’i korurken dikkat edilmesi gereken tüm hususlar aşağıda ele alınmıştır. Yakın koruma hizmetinin araçla nasıl sağlandığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi almak için “Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sunulan Araçlı Yakın Koruma Hizmetleri” isimli yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Yaya Koruma Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Özel güvenlik şirketleri personeli korumaya eksiksiz ve uygun teçhizat ile gelmelidir.
 • Koruma personeli sağlık yönünden ve fiziki kondisyon yönünden daima iyi durumda olmalıdır.
 • Koruma personeli görevi esnasında hiçbir şey taşımamalı ve dikkatini başka bir işe yoğunlaştırmamalıdır.
 • Koruma personeli silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında ya da solunda konumlanmalıdır. Koruma personeli ve VIP arasında muhakkak bir adımlık mesafe olmalıdır.
 • Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalı ve önlemler sıklaştırılmalıdır.
 • Koruma planında daima 360 derecelik alandan sorumlu olunmaktadır.
 • Merdivenlerde VIP’den önce bir koruma görevlisi önden çıkarak emniyeti sağlamalıdır.
 • VIP merdivende bina boşluğuna yakın konumda olmalıdır.
 • Döner kapının olduğu yerlerde mümkünse normal kapı kullanılmalıdır. Kullanılmak mecburi ise önden bir koruma görevlisi döner kapı içerisine girmelidir.
 • Asansör kullanılması durumunda önden bir özel güvenlik görevlisi asansöre girmeli ya da inmeli ardından VIP içeri alınmalıdır.
 • Rutin yürüyüş yapılmamalı muhakkak güzergah değiştirilmelidir.
 • Koruma görevlisinin göz hareketlerini kamufle edebilmesi için güneş gözlüğü kullanması ve her yeri rahatça gözlemesi önemli bir husustur.
 • Koruma ekibinin gözetleyici koruması, ekibi gözetlemek için önden yürümelidir.
 • Tehlike yoksa çember olabildiğince genişletilmeli ve etrafa yayılmalıdır.
 • Korumadan sorumlu olan özel güvenlik personeli yalnızca koruma hizmeti gerçekleştirmeli başka işlerle meşgul olmamalıdır.
 • Haberleşme için kullanılan sistem anlaşılır ancak kodlu olmalıdır.
 • Koruma görevlisi yakın koruma ile ilgili yeterli eğitime sahip olmalıdır.
 • Koruma görevlileri risk oluşumu durumunda anında koordine olmalı ve hızlı şekilde VIP’in etrafını kaplamalıdır.

Yaya Koruma Düzenleri

Bir Kişi İle Koruma: Koruma hizmetini gerçekleştiren özel güvenlik şirketleri görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sol ya da sağ tarafında bir adım arkadan yürür. Bir adımlık mesafe oldukça önemlidir çünkü olası bir saldırı anında korumanın VIP’i yakalayıp çekebilmesi, hedefi küçültebilmesi ve hedefi kapatarak tehlikeden koruması oldukça önem teşkil etmektedir. Bu korumanın diğer adı refakat korumasıdır. Bu koruma türünde koruma görevlisine düşen sorumluluk oldukça fazladır ve olası saldırılara karşı 360 derecelik bir koruma sağlanmak zorundadır. En zor koruma şeklidir ve en düşük riskli durumlarda kullanılmalıdır.
İki Kişi İle Koruma: Bir kişi ile korumayla kıyaslandığında çok daha güvenilir bir koruma yöntemidir. Tehlikenin yönüne göre koordineli bir yürüyüş pozisyonu belirlenir. Korumalardan biri dikkatini VIP’e verirken diğeri olası tehlike ve şüpheli durumlara gözlemler. Önlü arkalı yapılan koruma işleminde öndeki gözcü aynı zamanda sol yancı ve öncü görevi görür. Koruma amiri olan özel güvenlik firmaları personeli ise aynı anda sağ yancı ve artçı görevi görür. Böylece her iki görevli de 180 derecelik açıdan sorumludur. Olası bir saldırı anında riskin geldiği yandaki görevli saldırıya uygun metotla riski bertaraf ederken diğer görevli ise VIP’i hızlı bir biçimde olay yerinden çıkarır.
Üç Kişi İle Koruma: Orta seviyedeki tehdit durumlarında kullanılan bu koruma düzeninde korumadan sorumlu üç özel güvenlik şirketleri personeli bulunmaktadır. Koruma amiri de dahil olmak üzere her personel 120 derecelik açıdan sorumludur. Genelde yoğun alanlarda ve VIP’in tehdide açık olduğu yerlerde kullanılan bir yöntemdir. Önde yer alan koruma görevlisi öncü görevini üstlenirken en arka sol tarafta artçı görevini üstlenen bir görevli bulunur. Korumadan sorumlu olan amir ise VIP’in arkasında yer alır. Bu koruma düzenine önden bakıldığında V şekli göze çarpmaktadır. Riskli alanlardan geçilirken koruma amiri VIP!e, diğerleri ise tehlikenin yönüne dikkatini verir. Saldırı oluşumu durumunda VIP’i alandan çıkarma görevi koruma amirinindir.
Dört Kişi İle Koruma: Tehdit seviyesinin yüksek olduğu durumlarda tercih edilen operasyonel bir koruma türüdür. Koruma organizasyonu bu türde oldukça esnektir. Riskin yüksek olduğu durumlarda bir ya da iki özel güvenlik firması personeli öncü ya da yancı olabilir. Koruma amiri dikkatini tamamen VIP üzerine yoğunlaştırmaktadır. Bu nedenle muhakkak koruma amiri yerine artçı görevini yerine getirecek bir kişinin görevlendirilmesi gerekmektedir. Koruma amiri dışında kalan tüm koruma personelleri 120 derecelik bir açıdan sorumlu tutulmaktadır. Risk ve tehlikenin geldiği yöndeki iki görevli kapama yaparak veyahut saldırganı savunmasız bırakarak diğer görevlilerin VIP’i emniyetli şekilde alandan çıkarmasını sağlamalıdır.
Beş Kişi İle Koruma Düzeni: Risk ve tehdit durumunun yüksek seviyede olduğu durumlarda özel güvenlik şirketleri tarafından kullanılan yöntemdir. Her bir koruma görevlisi 90 derecelik açıdan sorumlu tutulurken güvenlik amirinin dikkati VIP üzerindedir. İdeal koruma düzeni olarak kabul edilir. Bu sayıdaki personelle baklava ya da kare düzeni uygulanarak koruma gerçekleştirilebilir. Tehlike anında tehdidin geldiği yöndeki iki kişi tehdidi bertaraf etmekle sorumlu tutulurken diğer görevliler VIP’in emniyetli şekilde alandan çıkarılmasından sorumlu tutulmuştur.
Altı Kişi İle Koruma Düzeni: Yüksek riskli tehdidin var olduğu durumlarda kullanılan bir koruma düzenidir. Özel güvenlik şirketleri personellerinden her biri 72 derecelik görüş açısından sorumludur. Koruma personeli sayısı arttığı için koruma düzeninde daha esnek bir yapılanma söz konusudur. Koruma amirinin görevi yalnızca VIP’i korumak ve koruma ekibini en iyi şekilde yönetmektir. Sistem esnek olduğundan ötürü şekil kare, baklava, üçgen ve oval düzende oluşturulabilmektedir.
Çoklu Koruma Düzeni: Bu koruma düzeni riskin en yüksek olduğu alanlarda uygulanır ve maksimum korumayı sağlar. Tüm koruma personelleri cepleri dışa dönük olacak şekilde gerekirse kol kola girip duvar örecek şekilde yürürler. Çoklu koruma planında personel sıralaması önden arkaya olacak şekilde eskort, öncü koruma, VIP aracı, artçı koruma ve ambulans şeklindedir. Koruma amiri her türlü yönlendirme ve organizasyondan sorumludur.

0
Paylaşım