Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sunulan Araçlı Yakın Koruma Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri Araçlı Yakın Koruma Hizmetini Nasıl Sağlar?

özel güvenlik şirketleri yakın koruma

Özel güvenlik şirketleri tarafından sunulan araçlı koruma hizmeti, VIP (korunacak olan kişi) ulaşım aracında ve seyahat halindeyken yapılan ve motorize olarak anılan koruma hizmetidir. Bahse konu olan araç otomobil, uçak, gemi, tren, helikopter gibi çok çeşitli ulaşım araçlarından biri olabilir.
Son dönemlerde gerçekleşen suikastların ve kaçırılma olaylarının çoğu VIP arabada seyahat ederken ya da araca binip inerken gerçekleştiği için böyle bir saldırı ihtimalini önlemek sebebi ile önleyici güvenlik tedbirlerini öğrenmek, uygulamak ve buna uygun araç seçiminde bulunmak VIP güvenliği için oldukça önem arz etmektedir. Araçlı koruma düzeni tek bir araçla başlatılıp riskin boyutuna göre konvoy şekline kadar uzanmaktadır. Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde VIP’in içinde bulunduğu aracın dar ve içten, koruma araçlarının ise geniş ve dıştan dönüş yapması VIP güvenliği için oldukça önemlidir.

Konvoy Özellikleri

Korunacak olan kişinin kaç özel güvenlik şirketleri personeli ile korunacağına bağlı olarak kullanılacak olan araç sayısı ve araç tiplerinde farklılık meydana gelmektedir. Risk fazla ve öncü istihbarat çalışması isteniyorsa, araç ve personel sayısı arttırılabilmektedir.

Araç Sayısını Etkileyen Faktörler:

 • VIP’in konumu (makam, siyasi durum)
 • Tehdit ve tehlikenin boyutu
 • VIP istekleri
 • VIP’in dikkat çekmesi ya da çekmemesi
 • VIP’in yaşam tarzı
 • VIP’in ülke için taşıdığı anlam ve değer
 • VIP’in itibarı ve güç göstergesi
 • Konvoy aracı ve kabiliyeti
 • VIP’İN talebi
 • Ülkenin ekonomik durumu
 • Koruma hizmetini sağlayan özel güvenlik şirketleri görevlilerinin mevcudu
 • Yerel güvenlik kuvvetlerinin desteği
 • Elde bulunan kaynak yeterliliği

Konvoy Türleri

 • Sadece VIP Aracı İle Koruma: Tehdidin çok az olduğu durumlarda uygulanan koruma türüdür. Araç içerisinde sürücü, koruma görevlisi ve VIP bulunur. Diğer adı refakat korumasıdır.
 • Tek Araçlı Koruma: VIP’in bulunduğu araç dışında tek bir araçla sağlanan koruma türüdür. Makam aracında VIP, koruma amiri ve şoför bulunurken artçı otomobilde ise tercihe ve tehdide bağlı olarak iki ya da üç özel güvenlik personeli ile sağlanır. İkinci araç koruma halindeyken VIP otosunun tamponunu ortalar ve emniyetli sürüş mesafesini koruyarak ilerler. Riskin durumuna göre sağ ya da sol tarafa dönüşlerde koruma aracı makam aracına kapama yapar.
 • İki Araçlı Koruma: İki aracın yer aldığı konvoy düzeninde, makam aracının önünde bulunan araç öncü, arkasında bulunan araç ise artçıdır. Artçı olan araç güvenli takip mesafesini koruyarak ve kavşaklarda kapama yaparak hareket eder. Aynı zamanda artçı araç, tek şeritli geliş ve gidiş olan yollarda gelen araçların VIP aracına saldırı yapması ya da çarpması anında Vıp aracını sollar ve tehditle arasına girerek kapama yapar. Öncü araç ise gidilecek olan yere hızını arttırarak önden girer. Trafikte seyir halinde iken her iki araç da tehdit algılanması halinde yer değiştirebilir ancak araya sivil araç alınmamasına dikkat edilir.
 • Üç ve Daha Fazla Araçlı Koruma: Tehdit seviyesinin üst noktalarda olduğu ortamlarda kullanılan konvoy türüdür. Profesyonel bir özel güvenlik şirketleri hizmet türüdür. Sağ ve solda artçı araçlar konumlandırılır ve VIP aracına başka aracın yaklaşmasına müsaade etmezler.
 • Konvoy Düzeni Koruma: En yüksek tehlike anlarında kullanılan konvoy türüdür. Motosikletli ekip, trafik eskortu, öncü güvenlik aracı, öncü koruma aracı, VIP makam aracı, sağ ve sol artçı koruma araçları, yedek VIP makam aracı, CAT ekip aracı, yerel koruma aracı, ve ambulanstan oluşur.

Konvoyda Bulunması Gereken Araç Tipleri

 • Öncü İstihbarat Aracı: Tehlikenin boyutuna göre aracın ön kısmında hareket ederek güzergah üzerinde güvenliğin durumunu ve trafik işaretlerini kontrol eder.
 • Eskort Aracı: Trafiğin kontrol edilmesinde ve özel güvenlik şirketleri tarafından oluşturulan konvoya yol gösterilmesinde kullanılır. Eskort araç şoförü koruma ekibi ile sürekli irtibat halinde bulunmalıdır.
 • Öncü Koruma Aracı: Vıp’in hemen önünde hareket ederek konvoyun hızını belirleyen araçtır.
 • VIP Aracı: Ön koruma aracını takip eden, önemli kişiyi içinde bulunduran araçtır. Risk durumuna göre tamamen zırhlı, araç motoru güçlü ve içinde bulunulan ülke şartlarına uygun olmalıdır. Aynı zamanda hedef şaşırtma sebebi ile VIP aracının benzeri iki aracın da konvoya katılması önemlidir.
 • Artçı Koruma Aracı: Vıp’in güvenliğini sağlar ve ihtiyaca göre hem sağ hem de sol da konumlanacak şekilde iki tane olur.
 • CAT Ekip Aracı: Korunan kişiye yapılacak olan olası bir saldırıda hedeflere müdahalede bulunacak olan karşı saldırı timidir. Uzun namlulu silahların barındığı araç genelde güçlü ve arazi tipi bir Jeep olarak tercih edilir.
 • Ambulans Aracı: Korunan kişinin acil bir sağlık durumu oluşması halinde kullanılır.

Koruma Aracının Özellikleri

 • Özel güvenlik şirketleri tarafından oldukça önem verilen koruma aracı, olası saldırılarda VIP’i kaçırmakla görevlidir.
 • Dört kapılı ve geniş olmalıdır.
 • Aracın motoru güçlü, 4x4 özellikli ve ön tampon takviyeli olmalıdır.
 • Aracın zırhlı olması riski azaltacak ve güvenlik tedbirlerini arttıracaktır.
 • Zırhlı olsa dahi aracın camları açılabilir olmalıdır.
 • Koruma faaliyetlerini yürütmek için en uygun olanı 5 kapılı, 4x4 arazi aracıdır.

Konvoyun Gideceği Güzergah Üzerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • Mevsim ve hava şartlarına rağmen araç yakınında bulunan üzeri uygunsuz giyinmiş olan kişiler.
 • Okunma ihtimali sıfırlanmış ya da bariz bir biçimde değiştirilmiş, sökülmüş olan plakalı araçlar
 • Arıza yapmış, yol üzerinde bekleyen veyahut duran araçlar.
 • Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları ve arıza giderme çalışmaları

Önemli Kişi (VIP) Araca Binerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Konvoyda yer alan araçlar, VI P’den hemen önce binilecek olan yere getirilmelidir.
 • VIP tarafından binilecek olan makam aracı mümkün olduğu kadarıyla binaya yaklaştırılmalıdır.
 • Koruma araçları, VIP’in aracını bloke etmeden bir bariyer oluşturmalı ve araçların arasından yalnızca insanların geçebileceği kadar bir mesafe bırakılmalıdır.
 • Araçlar her an çalışır vaziyette olmalıdır.
 • VIP’in aracı çıkış kapısının tam karşısında konumlandırılmalıdır.
 • Koruma hizmetini veren özel güvenlik şirketleri görevlileri aralarında boşluk kalmayacak şekilde koruma pozisyonu almalıdır.
 • Biniş esnasında artçı koruma aracında yer alan görevliler, makam aracının dört kapısında koruma düzeni almalıdır.
 • Koruma hizmetini gerçekleştiren görevliler yakın koruma çemberini oluşturmalı ancak yakından gelen risk söz konusu değilse çember geniş tutulmalıdır.
 • Vıp aracına binmeden koruma görevlileri araçlara binmemelidir.
 • Önde konumlanan araçta bulunan koruma görevlileri, koruma amiri ile aynı anda araca binmelidir.
 • Koruma amirinin araçlı koruma düzeni esnasında oturacağı yer, VIP’in bulunduğu makam aracının ön sağ koltuğu olmalıdır.
 • Vıp makam aracının arka koltuğunda ve sağ tarafında oturmalıdır.
 • VIP oturup da kapı kapatılmadan düzen bozulmamalı ve koruma çemberi devam etmelidir.

Önemli Kişi (VIP) Araçtan İnerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Özel güvenlik şirketleri tarafından oluşturulan konvoyun önündeki araç iniş pozisyonu için süratlenmelidir.
 • Öncelikle koruma hizmetinden sorumlu olan görevlilerin inişi sağlanmalıdır.
 • Hızlı bir şekilde koruma ekibi tarafından pozisyon alınmalı ve sorumlu bulunan alan gözetlenmelidir.
 • Gerekli olan mesafe göz önünde bulundurularak koruma düzeni oluşturulmalı ve VIP araçtan indirilmelidir.
 • VIP binaya girene kadar araç kapısı olası bir saldırı ihtimali ile kapatılmamalıdır.
 • Konvoyda yer alan araçlar, VIP binaya güvenle girdikten sonra ve içerideki kalış süresine bağlı olarak; park edilmeli, gözetim altına alınmalı, gerek varsa yakıt ihtiyacı karşılanmalıdır.
 • Araçlar acil bir durum halinde hemen kullanılabilmek için çıkışlarda bekletilmelidir.
0
Paylaşım