Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sunulan Para ve Değerli Eşya Nakli Güvenliği

Değerli Eşya Nakli İçin Alınan Güvenlik Önlemleri

özel güvenlik şirketleri değerli eşya güvenliği

Para, değerli eşya ve kıymetli evrak emanetleri, güvenlik paketi içerisinde zırhlı araçlarla istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde ihtiyaç dahilinde eskortlar eşliğinde Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi silahlı özel güvenlik şirketleri görevlileri tarafından teslim edilmektedir. Yerel ve küresel ölçekte ekonomi devinimi ticaretle; ticarette para ile devinimini sağlamaktadır. Günümüzün ekonomik ve sosyal parametreleri; bankalar, holdingler, kamu kurum ve kuruluşları, kuyumcular, müzeler gibi pek çok kurum ve kuruluşun sosyoekonomik değeri ölçülebilen veya ölçülemeyen para, değerli eşya, mücevher, kıymetli evrak, belge, çek, senet, sanat eseri ve tarihi eser gibi yaygın ismiyle ‘para ve kıymetli eşya’ nakli ihtiyacını doğurmaktadır. Örnek olarak bankaların sunduğu hizmetlerden olan; en yaygın tahsilat işlemleri ve nakit arzı çözümlerinden olan ATM kullanımı, nakit para ihtiyacının giderilmesi bakımından her bireyin günlük hayatında sıkça kullandığı sistemlerden biri haline gelmiştir. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan ATM ve bankamatiklere nakit ikmali özel güvenlik hizmetleri kapsamında sunulan ve özel güvenlik şirketleri tarafından gerçekleştirilen para ve değerli eşya nakli taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Lojistik sektörünün bu parametreleri ile sağlanan taşımacılık işleri, nakliyattan ayrılıp lojistiğin temellerini oluşturmaktadır. Para ve değerli maden / eşya taşımacılığı lojistik sektörünün ve ticaretin kalbi durumundadır. Ekonomik sistemin varlığının devamı niteliğinde olan para; ticari ve bireysel yaşamdaki varlığı gereğince korunması ve yönetilmesi gereken bir olgu haline gelmiştir. Paranın varlığının devamı ve korunması çerçevesinde nakit lojistiği ihtiyacının güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerine çok iş düşmektedir. Nakit taşıma hizmetleri kapsamında görev yapan firmamız; Merkez Bankası ve şubeler arası tüm para yatırma / çekme işlemleri, değerli evrak transferi, Kuyum (külçe altın, mücevher) taşımaları ve ithal edilen altınların İstanbul Altın Borsası’nda tescil edilmesine kadar varan kapsamlı çözümlerle kurye güvenliği hizmeti sunmaktadır.

Özel güvenlik firmaları arasında yer alan şirketimiz tarafından, kurye güvenliği kapsamında taşınan para, değerli eşya ve evraklar güvenlik hizmetleri alanında titizlikle yaklaşılan ve alanında deneyimli silahlı güvenlik personelleri eşliğinde tüm güvenlik donanımlarına sahip zırhlı araçlar ile Türkiye’nin her yerine ulaştırılmaktadır.

Para, kıymetli evrak ve değerli eşyalar arasında taşımaya konu olan tüm eşyalar, şahısların belirlediği noktalardan teslim alınarak, istenilen yer ve zamanda, özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan güvenlik önlemleri uygulanarak varış noktasına taşınmaktadır. Öngörülen takdirde ve gerek olduğu bariz durumlarda, zırhlı araçlara destek olması amaçlı ekstra güvenlik önlemlerini arttırarak eskort araç desteği ile özel güvenlik hizmeti sağlanmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak nakli istenen değerli eşya ve paralarınızı, tüm riskleri kapsayacak şekilde dizayn ettiğimiz planlar çerçevesinde geniş çaplı sigorta kapsamına tarafımızca alınmaktadır. Bu sigorta poliçeleri ile saldırılara karşı güvenlik duvarı örülmektedir. Firmamızın ilkeli, kaliteli ve profesyonel bakış açısı ile sunduğu özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde sigorta kapsamına alınan değerli eşyalarınızın tüm risklere karşı gerekli noktalara güvenli personeller eşliğinde sorunsuz bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

Firmamız tarafından kurye güvenliği konusunda görevlendirilen Özel güvenlik şirketleri personelleri branşlarında deneyimli ve mesleki bilgi konusunda gerekli eğitimleri ve sertifikaları almış kişilerden seçilmektedir. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen tüm taşıma işlemlerimiz 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde gerekli izin ve yetkiler alınarak güvenlik hizmetleri profesyonelce gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz tarafından sunulan para, kıymetli evrak ve değerli eşya taşımacılığı kapsamındaki güvenlik hizmetlerimiz:

• Nakit para taşımacılığı, işlenmesi ve saklanması
• ATM hizmetleri
• Kıymetli evrak taşımacılığı
• Kıymetli mal ve eşya taşımacılığı
• Uçak altı değerli kargo taşımacılığı
• T.C. Merkez Bankası para çekme ve yatırma işlemleri

Kurye güvenliği özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen para ve değerli eşya nakli hizmetlerinde nakit merkezleri ve kayıtlı şubeler arasında güvenli kıymet nakli ve kurumsal müşteri tahsilatları, nakit ikmali, ATM kontrol ve destekleme hizmetleri, bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Para nakli hizmetlerinde varış noktasına ulaştırılması gereken banknotların; işleme, banknot kalitesine göre ayrıştırma, desteleme, balyalama, detay ve global sayım, madeni para işleme ve sayım, torbalama, ATM nakit hazırlama, ATM kasetlerini talep edilen standartlara göre hazırlama, ATM kasetlerindeki banknotların sayımı, BNA ünitesinde bulunan banknotların sayımı, kıymetli evrak taşıma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kurye güvenliği hizmetleri kapsamında ‘Özel Güvenlik’ ve ‘Danışmanlık’ hizmetleri de verilmektedir.

Kurumlar ve şahıslar açısından riskli olan kurye güvenliğinde para nakli konularında bankalararası para çekme / yatırma işlemleri, ATM cihazları için para yükleme işlemleri, şubeler arası nakit nakli, mağaza ve marketlerin tahsilat nakitleri, altın ve mücevherat gibi değerli eşyalarla ilgili her türlü nakil işlemleri zırhlı araçlar ve uzman personelimiz tarafından zamanında teslimat yapılarak firmamızın güvenliğinde gerçekleştirilmektedir.

Deneyimli güvenlik ekiplerimizce gerçekleştirilen para ve değerli eşya nakli taşımacılığı güvenliği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sigorta hizmeti sağlanarak değerli eşya ve belge nakli; zırhlı araçlar eşliğinde silahlı özel güvenlik görevlilerimizin denetiminde, taşıma esnasındaki tüm riskler minimuma indirilerek istenilen noktaya talep edilen zaman diliminde taşınmaktadır. Firmamızın çözüm ortaklığında gerçekleştirilen nakil işlemleri güvenlik standartlarında yasal çerçeveler doğrultusunda yapılmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değerli eşya ve para nakillerinde tecrübelerimize dayanarak oluşturduğumuz kurallar çerçevesinde çalışılmaktadır:

• Yasal çerçevelerde sunduğumuz kurye güvenliği hizmetlerinde taşınan para ve değerli eşya naklinde kullanılan silahlar konusunda, 5188 sayılı Kanunun 8. Maddesine dayanarak; Koruma ve özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak silah ve gerekli teçhizatlar, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilmektedir. Para ve kıymetli evrak naklinde hizmet veren özel güvenlik şirketlerine, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; özel güvenlik eğitimleri veren kurumlara ise silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyon kararı ve valilik onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilmektedir. Bu hüküm ve Kanunun uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 27. maddesi uyarınca ‘Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silahlar, “Silah Bulundurma Kayıt Defteri’ne işlenmektedir. (İlgili defterin Komisyonca bir örneği Ek-6’da bulunmaktadır.)
• Özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında izni verilen ateşli silahlar, kullanma yetkisi olan kişi ve kurumlar tarafından bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilmektedir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, bir örneği Ek-8’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne özel güvenlik görevlilerince imza karşılığı devir teslim edilmektedir. Özel güvenlik şirketleri görevlileri, ateşli silahları 5188 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev dışına çıkaramaz. Bu hüküm ve ilgili madde gereğince belirtilen hizmetlerin ifasında kullanılacak silah ve teçhizatlar özel güvenlik görevlilerine değil özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmektedir. İzni bulunan özel güvenlik şirketleri demirbaşlarına kaydetmek suretiyle bu silahları güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik personellerine kullandırmaktadırlar. Görev esnasında kullanılacak silahlar “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığında özel güvenlik görevlileri tarafından kullandırılacağından, ateşli silahlar özel güvenlik görevlilerine zimmetlenemez, aynı doğrultuda araç başına silah kadrosu verilemez.
• Kurye güvenliği hizmetlerinde sunulan para ve değerli eşya nakli kurum ve kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine yaptırılmaktadır. Bu husus göz önüne alınarak, ilgili kurum / kuruluş ya da özel güvenlik şirketlerinin bünyesinde adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması güvenlik hizmeti için yeterli kabul edilmektedir. Aynı doğrultuda ilgili kurum / kuruluş ya da özel güvenlik şirketi uhdesine 5188 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince silah kadrosu da verilebilmektedir.
• Özel güvenlik şirketleri tarafından nakillerde kullanılacak zırhlı araçların, nakil yapılan kıymetli eşyanın (altın, pırlanta, elmas gibi mücevherler ile para ve döviz, hazine bonoları, kıymetli evrak olarak tanımlanan çek ve senet gibi işlemler) teslim edilecek/ teslim alınacak ilgili yerin önünde trafik akışında zafiyet yaratmayacak şekilde makul bir süre (5 – 10 dakika) beklemesine müsaade edilmektedir.

Özel güvenlik şirketleri sektöründe lider ve güçlü bir konumda olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, üstün kalite anlayışı ve etik değerlere bağlılığı ile dürüst ve profesyonel ilkesinden taviz vermeden, müşteriye çözüm odaklı ortaklıkla faaliyet göstermektedir. Nakit ve değerli eşya taşımacılığında müşterilerin her türlü risklerini devralan firmamız, değerli eşya ve nakit nakil işlemlerindeki tüm risklere rağmen birikim ve tecrübelerine dayanarak, alanında uzman silahlı özel güvenlik görevlileri ile güvenlik hizmeti vermektedir. Sizde para ve değerli eşya nakli hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir; firmamızın sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım