Toplantı ve Organizasyonlar İçin Özel Güvenlik Şirketleri Faaliyetleri

Toplantı Güvenliği Oryantasyon Eğitimleri ve Kapsamı

özel güvenlik şirketleri toplantı ve seminer koruması

Özel güvenlik şirketleri tarafından toplantı, konferans, seminer, sempozyum, fuar, toplu gösteriler, müze, konser, festival, diğer sosyal etkinlikler ve halkın yoğun olduğu mitingler gibi toplu organizasyonlarda belli bir amaç için bulunan insanların bulunduğu ortamın ve toplantı organizasyonunun ihtiyaç duyacağı gerekli güvenlik önlemleri alınarak özel güvenlik hizmeti sunulmaktadır. Çeşitli toplantı alanlarında gerçekleştirilen toplu organizasyonlarda organizasyon yetkililerinin güvenlik talebi doğrultusunda modern güvenlik sistemleri ve alanında deneyimli özel güvenlik şirketleri görevlileri ile toplantı güvenliği özel güvenlik ihtiyacı karşılanmaktadır.

İş yaşamının olağan akışında iş dışında koordinasyonları geliştirmek için, iş ağını genişletmek için sık sık gerçekleştirilen toplantı, sempozyum ve seminerler ile brifing, iş toplantıları, mesleki seminerler, iş başı öncesi işe alışma eğitimleri verilmektedir. Bu insan yoğunluğunun bir araya gelmesiyle de pek çok risk faktörü gerek içeriden gerekse dışarıdan olmak koşuluyla etkin bir rol oynamaktadır. Toplantı organizasyonlarında katılımcılar vasıtasıyla birçok risk ve tehlike oluşturacak durumlar meydana gelmektedir. Özel güvenlik şirketleri güvenlik personelleri ile bu riskleri en aza indirgemeyi, katılımcı ve konukların can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumayı, toplantı organizasyonunun gerçekleştiği tesisin çalışanlarını ve bina güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Özel güvenlik şirketleri İstanbul Avrupa Yakası, özel güvenlik şirketleri İstanbul Anadolu Yakası, Gebze gibi bölgesel bazda ve Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde güvenlik hizmetleri sunarken tesis işletmelerinin özel ve genel ihtiyacına göre ve bölgede gerekli güvenlik hizmetlerine ilişkin plan ve program yaparak hareket etmektedir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi alanında donanımlı olarak yetiştirilmiş özel güvenlik görevlileri ile toplantı salonu ve binasındaki genel asayişin sağlanması, kalabalık kontrolü, davetsiz misafirlere ya da istenmeyen maddelere karşı davetiye kontrolü, konuk yönlendirme ve refakat etme, sergilenen ürünün ya da eserin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması gibi pek çok noktada özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Toplantı güvenliği özel güvenlik hizmetleri ile kurum ya da kişi bazlı gerçekleştirilen toplantılarda ve benzeri organizasyonlarda; organizasyon alanının kontrolü, katılımcı profilleri ve toplantının konusu gibi pek çok etken detaylı olarak analiz edilerek muhtemel güvenlik açıkları değerlendirilir; uzman ekip ve özel güvenlik şirketleri personelleri ile özel güvenlik hizmeti gerçekleştirilir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, organizasyonunuzun güvenliğini profesyonel özel güvenlik şirketleri personelleri ve güncel teknolojiye sahip güvenlik trendleri ile analiz ederek en iyi güvenlik hizmetini sunmayı hedeflemekteyiz.

Halkın Yoğun Olduğu Miting ve Toplantılarda Genel Risk Unsurları

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kabahat ve suçlar (hırsızlık, gasp, kapkaç, nas-ı ızrar [mala zarar verme] vb.)
• Fuar, konferans, toplantı, konser, festivallerde yaşanan taciz, kavga, kargaşa vb. gibi karışıklıklar
• Siyasal öğelerden dolayı uluslararası firmaların hedef olması
• Ticari markalaşan firmalara karşı gelebilecek zararlar

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak toplantı, konser, festival, miting gibi resmi/kurumsal veya özel tüm organizasyonlarda alanında deneyimli özel güvenlik şirketleri personellerimiz ile oluşturduğumuz güvenlik çemberinin etrafında konumlanan mobil operasyon ekiplerimizin de desteği sayesinde genel asayiş, koruma ve güvenlik hizmetlerini hassasiyetle yerine getirmekteyiz.

Şirketimiz tarafından sağlanan toplantı güvenliği hizmet alanları

• Özel Toplantılar
• Açılış ve Davetler
• Fuarlar
• Konserler
• Festivaller
• Seminerler
• Mitingler
• Kültür Sanat Etkinlikleri
• Toplu Geziler

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak mekan veya zaman açısından süreklilik arz eden toplantı ve organizasyonlarda ya da sınırlı süreli- geçici organizasyonlarda; organizasyon güvenliği konusunda meslek içi eğitimi alan özel güvenlik personelleri ile organizasyon özel güvenlik hizmetlerini başarıyla yürütmekteyiz.

Organizasyon Güvenliği Oryantasyonu

Toplantı ve organizasyonlarda güvenli bir toplu organizasyon gerçekleştirmek için gerekli olan şartlardan biri de başarılı bir organizasyon güvenliği özel güvenlik hizmetidir. Organizasyon ve toplantı güvenliğinde çalışacak özel güvenlik şirketleri personellerinde Özel Güvenlik Temel Eğitim sertifikalı güvenlik görevlileri olmaları dikkate alınmaktadır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, toplantı güvenliğinde çalışacak özel güvenlik sertifikalı personeline toplantı ve organizasyonlara özgü ihtiyaçları belirler ve güvenlik görevlilerine mesleki kariyerlerine büyük katkı sağlayan oryantasyon eğitimi vermektedir. Firmamız güvenlik şirketleri çalışanının Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını, yetki, görev ve sorumluluklarını bilmesini, muhtemel olaylara hazır olmasını, görev başında olduğu sürece firmamızın prestijini ve imajını temsil etmesini ve işini benimseyen güvenlik elemanlarından olmasını amaçlayarak bu bilinçle çalışmalarını hedeflemektedir.

Toplantı, konser, seminer, konferans gibi toplu organizasyonlarda görev alacak özel güvenlik şirketleri personelimizde bulunması gereken özellikler:

  • Etkili iletişim becerisi,
  • Olası acil durumlarda ve problemlerde olaylara soğukkanlılıkla yaklaşabilme,
  • Sorunlu kişilere ve durumlara karşı çözüm odaklı bakış açısı ile yaklaşma,
  • Toplantıya gelen misafir ve katılımcıların suçlu profilde bulunma ihtimalini göz ardı etmemek ve bu ihtimallerin gerçekleşme durumlarında suçluyu belirleme kabiliyeti,
  • Tüm bu görevleri yerine getirirken misafirleri rahatsız etmeme özelliği,
  • Müşteri ilişkileri alanında yetkin olmak.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi özel güvenlik görevlileri olarak profesyonel bir şekilde hizmet verecek güvenlik görevlilerine; hukukçular, toplum bilimi uzmanları, özel birim ve operasyonlarda görev almış TSK ve Emniyet teşkilatı mensupları gibi her biri alanında uzman, operasyon ve köklü eğitim tecrübeleri bulunan güvenlik sektörünün deneyimli kişileri tarafından toplantı ve organizasyon güvenliği eğitim ve seminerleri verilmektedir.

Şirketimiz tarafından toplantı ve organizasyonlarda kaliteli ve ilkeli hizmet analayışı gereğince verilen teorik ve pratik organizasyon güvenlik görevlisi oryantasyon eğitim konuları şunlardır:

• Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Görev, Sorumluluk ve Yasal Mevzuatı kapsamaktadır.)
• Güvenlik Önlemleri
• Olay Yeri Koruma
• Silah Bilgisi ve Atış (Atış bilgisi acil durumlarda ihtiyaca göre kullanılmak üzere öğretilmektedir.)
• Patlayıcı Maddeler
• Sivil Savunma
• Güvenlik Sistemleri ve Elektronik Güvenlik Cihazları
• Acil Durum Planları ve Prosedürleri
• Risk Analizi, Tehdit Değerlendirilmesi ve Tedbirler
• Özel Güvenlik Şirketleri Etiği
• Örnek Olay Çalışmaları (Hukuki, mesleki teknik ve taktiksel pratik çalışmaları, analizleri)
• Temel İlk Yardım
• İletişim Teknikleri

Toplantı ve organizasyon güvenliği hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve organizasyon güvenliğinde meslek içi eğitim oryantasyonunu başarıyla tamamlamış özel güvenlik şirketleri görevlilerinden destek ve güvenlik hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman yönetim kadromuz ve güvenlik elemanlarımız ile en iyi güvenlik hizmetini alabilir; firmamızın size sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

0
Paylaşım