Üniversite ve Yükseköğretim Kurumları İçin Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Sağlanan Üniversite Güvenliği

üniversite için özel güvenlik şirketleri

Özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanan yüksekokul ve üniversite özel güvenlik hizmetleri kapsamında uzman bir şirket olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, üniversite ve yükseköğretim kurumlarında güvenlik olgusunun fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Üniversite yapılarının asli görevi olan eğitim kurumlarının özel güvenliğini sağlarken huzur ve güven içinde geçen eğitim ve çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Özel güvenlik firmaları üniversite ve yükseköğretim kurumları için sağladığı özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde, görevlendirdiği özel güvenlik görevlileri ile Devlet Üniversiteleri ve Özel Vakıf Üniversitelerinde sağlıklı ve huzurlu bir ortam için üniversite kurumları özel güvenlik hizmetleri sağlanmaktadır.

Üniversitelerde alınması gereken özel güvenlik önlemlerinde gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik şirketleri personelleri üniversite ve yükseköğretim kurumlarının özel güvenliği hakkında meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversite bünyesinde güvenlik ile ilgili departmanlar oluşturularak, kışkırtıcı eylem (provakasyon) ve tehlike arz eden faaliyetlere karşı gerekli tüm önlemler önceden alınmalı, üniversite özel güvenlik hizmetleri X-Ray cihazları, El dedektörleri, Kapı dedektörleri ve benzeri güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Meslek yüksekokulları ve üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin, eğitim alma ve kariyer sağlama amaçları doğrultusunda bulundukları kurumlarda, kaliteli özel güvenlik hizmeti sağlanırken; öğrencilere ve üniversite yönetimine karşı gelebilecek tepkisel öğrenci eylemlerine ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel bir özel güvenlik hizmeti verilmesi gerekmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yer alan üniversitelerde daha fazla öğrenci potansiyeli bulunmasından dolayı buralarda arttırılan özel güvenlik hizmetlerinin tecrübeli özel güvenlik şirketleri görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Öğrenci ve akademisyenlerle, zaman zaman da vatandaşla etkileşim ve iletişim halinde olacak olan üniversite özel güvenlik personelinin; iletişim yönü kuvvetli, dinamik, kişisel gelişime açık, mesleki açıdan donanımlı ve bilgili, girişken, soğukkanlı, yardımsever, ekip çalışmasına uyumlu ve sabırlı bireylerden seçilmesi gerekmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin alanında uzman yönetim kadrosu ve saha güvenlik personelleri ile risk analizi ve üniversite güvenliği koordinasyon ekibi ile planlanan güvenlik hizmetleri; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde gerekli görülen hususlara dikkat çekerek güvenlik hizmeti uygulamaktadır.

Firmamız tarafından özel güvenlik şirketleri genel uygulama esasları ve görev kapsamı doğrultusunda uzman ekiplerle beraber üniversite kampüsü, fakülte ve idari binaları ve ek birimleri için emniyet ve güvenlik hizmetleri sağlanmaktadır; gerekli tedbirler kesintisiz bir şekilde alınmaktadır.

Şirketimizin Üniversite Güvenliği Kapsamındaki Çalışma Prensipleri

• Üniversite yönetimi, özel güvenlik şirketleri görevlileri ve Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi yöneticileri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bilgi alışverişi yapılmaktadır. Bu eşgüdümlü çalışma için gerekli olan Üniversite Özel Güvenlik Yönetimi birimi oluşturulmaktadır.
• Özel güvenlik hizmetleri için gerekli olan yeni güvenlik prosedürleri geliştirmek ve bunları hayata geçmesi için uygulama birimi olan Strateji Geliştirme toplantıları organizasyonları düzenlenmektedir.
• Üniversite kurumları gibi çok yönlü yapılar için sağlanan özel güvenlik hizmetleri esnasında karşılaşılabilecek problemlerin hemen tespit edilmesi ve bunlara karşı alınabilecek tedbir ve çözümler geliştirmek için düzenli yapılan Güvenlik Brifingleri ile üniversite idaresi ve öğrenci konseyi temsilcilikleri bilgilendirilmektedir.
• Özel güvenlik hizmetleri kapsamında kullanılan el dedektörleri, kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, patlayıcı madde koklama dedektörü, posta ve kargo kontrol dedektörü, el tipi sıvı patlayıcı dedektörü, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemi (CCTV) gibi teknolojik cihazların kullanımının sağlanması ve özel güvenlik şirketleri personellerine bu cihazlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
• Teknolojik gelişimlere ayak uydurarak hataya yer bırakmadan bir özel güvenlik hizmeti sağlamak için binaya ve tesise yabancı kişilerin girişini önlemek için Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri (CACS) kullanılmaktadır.
• Araç Geçiş Kontrol Sistemleri ile otoparklara giriş yapan araçların bariyer, kapan, kayan kapı ve yol tutma üniteleri gibi sistemlerle kontrolü yapılmaktadır.
• Yasadışı toplantı ve yürüyüş faaliyetlerine karışan ve bu durumda yakalanan öğrencileri genel kolluğa teslim etmek suretiyle özel güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 283/2. Gereğince suç işleyen bir kişi hakkında çıkan araştırma, yakalama, tutuklama ve hüküm infazlarından kurtulması için olanak sağlamak suretiyle yardım etmek; görev başında kamu görevlisi niteliğinde olan özel güvenlik şirketleri görevlisi bakımından suçluyu kayırma suçu oluşmaktadır.)

Öğrenci Kimlik Kontrolü ve Ziyaretçi Kartı İle Giriş Uygulamaları

• Üniversite fakültelerine ve ek birimlere giriş yapılırken öğrenci kimlik kartı ile kimlik kontrolü yapılması.
• Dışarıdan gelen konuklara ziyaretçi kartı uygulaması yapılması. (Ziyaretçilere geçerli kimlik belgesi karşılığında verilen ziyaretçi kartı verilmektedir. Ziyaretçilerin bu kartlar ziyaret sonuna kadar sol yakasında taşıması rica olunur. Gelen ziyaretçinin görüşeceği birim ve yetkili ile telefonla görüşülerek ziyaretçi yönlendirme hizmeti verilmektedir. Öğrenciler ile görüşmeye gelen ziyaretçilerde ise konuk kimlik kartı uygulaması ile birlikte öğrenci nezaretinde giriş kapısından kampüse girişi sağlanır.

Çevre Güvenliği ve Bina Güvenliği

7 gün 24 saat süresince devriye ekipleri ile vardiya sistemi oluşturularak, yeterli sayıda özel güvenlik personeli ile hizmet verilmektedir. Özel güvenlik şirketleri görevlilerinin sadece kapı noktasındaki güvenlik hizmetleri değil, açık alanlara da hakim olmak suretiyle gerçekleştirdiği devriyeler ile görev yapması gerekmektedir.

Üniversite Özel Güvenlik Hizmetleri Kapsamında Verilen Hizmetler

• Üniversite özel güvenlik hizmetleri kesintisiz olarak, vardiya usulü ile 7 gün 24 saat süresince sağlanmaktadır.
• Üniversite kampüsün çevreleyen duvarlar, tel örgüler ve yetkisiz geçiş riski taşıyan tüm bölgeler devriye ekipleri ve çevre güvenlik sistemleri ile kontrol edilmektedir.
• Üniversite kampüs ve çevresinde gece ve gündüz olarak devriye hizmeti veren özel güvenlik şirketleri personelleri, güvenlikle ilgili gördüğü problem ve aksaklıklara karşı anında müdahale etmektedir.
• Üniversite kampüslerinde bulunan fakülte ve yüksekokullardaki eğitim sona ermesinin takiben akşam saatlerinde üniversite dış kapıları kilitlenerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
• Gece saatlerinde nokta ve devriye hizmetlerinin devriye tur kontrol sistemleri uygulaması ile özel güvenlik görevlileri sürekli gezerek, özellikle ölü noktalar, Dekanlık, çalışma ofisleri, Sekreterya, laboratuvarlar, derslikler, Öğrenci İşleri kalemi, Spor Salonu, Konferans Salonu, Kütüphaneler ve Stüdyo ve benzeri yerlerin kapıları ve ışıkları sürekli olarak denetlenmektedir.
• Üniversitede çıkabilecek yangın tehlikesine karşı, yangın söndürme cihazları ve yangın muslukları kontrol edilmektedir. Yangın, deprem ve su baskını gibi doğal afet durumları için oluşturulan acil eylem planları gereğince özel güvenlik personellerinden oluşan koruma ve kurtarma ekipleri görevlendirilmektedir.

Üniversite Trafik Düzeni, Trafik Denetimi ve Yönlendirme Hizmetleri

Üniversite kampüsü içerisinde yer alan akademik personel, idari personel ve öğrencilere ayrılmış otopark alanları bulunması durumunda ‘araç tanıtım pulu’ (sticker) uygulaması yapılmaktadır. Araç tanıtım pulları ile giriş yapan araç kullanıcılarının ruhsat ve ehliyet mukayesesi yapılmaktadır. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından üniversite özel güvenlik hizmetleri kapsamında uygulanan genel kurallarda kampüs trafik düzeninin tek yönde işlemesi esas alınarak, giriş çıkış yapan araçlarda araç kontrol ve trafik denetim uygulamaları yapılmaktadır.

Üniversite Spor Karşılaşmaları, Seminer, Konferans, Sempozyum ve Toplantı Hizmetleri

• Üniversitelerde yapılan çeşitli organizasyon, şölen, kutlama, sportif aktivite, bilimsel, toplumsal veya akademik aktivitelere yönelik olarak özel güvenlik şirketleri hizmetleri verilmektedir.
• Üniversitelerde gerçekleştirilen spor organizasyonlarında konukların giriş ve çıkışları takip ve kontrol edilmektedir.
• Toplantı ve spor müsabakaları süresince üniversite kampüsüne araç alınıp alınmayacağı, dışarıdan gelen ziyaretçilerin kampüse kabul edilip edilmeyeceği konuları üniversite yönetimleri ve ilgili Dekanlık birimleri ile yapılan görüşmeler neticesinde karara bağlanır ve bu kararlar uygulanmaktadır.
• Üniversitede düzenlenen müsabaka ve konferansa gelen ziyaretçilerin davetiyeleri üniversite güvenliği özel güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmektedir.
• Eğitim kurumları güvenliği modeli çerçevesinde ifa edilen üniversite özel güvenliği; Özel güvenlik hizmetleri yasası madde 7 kapsamına giren görevler ve Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi üniversite özel güvenlik hizmetleri uygulama kuralları, alanında deneyimli ve uzman özel güvenlik görevlileri ile uygulanmaktadır.

Üniversite kurumları özel güvenlik hizmetleri kapsamında görev alacak özel güvenlik şirketleri personellerine ihtiyacınız var ise; bizimle iletişime geçebilir, firmamızın size özel sunduğu ayrıcalıklı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

 

0
Paylaşım