Özel Güvenlik Hizmetleri güçlü bir soluk ile daha da güçleniyor.

Özel Güvenlik Hizmetlerinde farklı ve dinamik olma ilkeleriyle yola çıkan RO GROUP ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. son 10 yılda özel güvenlik hizmeti sağladığı iş ortağı portföyünü 20 kat, özel güvenlik görevlisi sayısını 45 kat yükseltti. Baştan sona güvenlik sistemiyle; iş ortaklarıyla özel güvenlik hizmet sözleşmesi imzalamadan önce başlayan ayrıntılı risk analizleri ile başlayan baştan sona güvenlik maratonu, özel güvenlik hizmetinin başladığı andan sonra kesintisiz devam etmekte.

  • İş ortaklarımızın özel güvenlik hizmeti ihtiyacını karşılayan özel güvenlik personellerimiz ile yılın 365 günü, 24 saat merkezimizde kurduğumuz yüksek teknolojilerimizle dijital köprüler kuruyoruz.
  • Gece saatlerinde 2 kat daha sık aralıklarla çalışan özel güvenlik bas konuş sistemimiz vasıtası ile dijital operasyon merkezimizdeki eğitimli operatörlerimiz sahadaki tüm personelleri özel olarak bu hizmet için yarattığımız yazılımımızın tayin ettiği yenilikçi sistemle takip etmekte; bu sayede özel güvenlik hizmetleri üretirken daima personellerimizin tetikte olduğundan emin olabiliyoruz.
  • Akıllı cihazlarla devriye tur takip sistemi! İş ortaklarımıza en yüksek kalitede özel güvenlik hizmetini verirken teknoloji ile hizmetlerimizi birleştirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sahada özel güvenlik hizmetleri verdiğimiz tüm güvenlik noktalarındaki özel güvenlik çalışanlarımızın; hizmet noktalarında planlanan devriye turlarını attıklarını gerçek zamanlı (real time) takip ediyoruz. Tüm raporlamalarımızı şeffaflık ilkesi ile iş ortaklarımızla paylaşırken, bu işler için ertesi günü beklemiyor, anında raporları iletiyoruz.
  • Tüm hizmet sektörlerinde -buna “özel güvenlik hizmetleri” de dâhil- yüksek hizmet kalitesinin sahadaki personellerin eğitimlerinden geçtiğini, bunun da nihayetinde başarı getirdiğini biliyoruz. Hem yüksek hizmet kalitesine ulaşmak hem de çalışanlarımız olan özel güvenlik personellerine katma değer sağlamak için onların eğitim eksikliklerini gideriyoruz. Eğitmenlerimiz şirketimiz bünyesinde çalışan tüm özel güvenlik personelleri için hizmet verilen güvenlik noktalarının müsaitlik durumuna göre haftalık, aylık ve yıllık eğitim planlamalarını yapmakta, personellerimize sürekli özel güvenlik yasası, etkili iletişim, risk izi sürme, özel güvenlik vardiya sistemleri, job ve kelepçe kullanımı ve daha onlarca konuda eğitime tabi tutmaktadır. Eğitimlerimizi şirket merkezinde gerçekleştirebildiğimiz gibi iş ortağımızın talebiyle yerinde hizmet içi eğitim şeklinde de icra ediyoruz.

Biz iddialıyız! Personellerimiz de öyle olmalı! Tüm özel güvenlik hizmeti planlarımızı, sürekli denetim faaliyetleri üzerine kurduk. Dijital köprüler; 4G hücresel bağlantılarla iletişim kuran 24 saat çalışan bas konuş kapalı devre sistemimizin ve gerçek zamanlı takip edilen akıllı tur devriye takip sistemimizin yanı sıra, personel denetimlerimizi belirli ve belirsiz zamanlarda gerçekleştiriyoruz. Her bir güvenlik noktası için önceden; güvenlik hizmetinin içeriği, iş ortağının koşulları ve çalışan özel güvenlik personeli sayısı ile diğer şartları da göz önüne alınarak planlanan sayıda yerinde fiziki denetimin yapılmasını sorumlu takım liderlerimiz tarafından şart koşuyor, özel güvenlik denetim faaliyetlerimizin sonuçlarını iş ortaklarımızla paylaşırken personellerimizin performans değerlendirmelerinde kullanıyoruz.

hakkimizda 1

  • Özel güvenlik şirketlerinin kâr amacı güden ticari kuruluşlar olduğu doğru ama bu durum hizmet sözleşmesi gereği sağladıkları özel güvenlik hizmetlerini yüksek fiyat ile verecekleri anlamına gelmemeli. Biz; Ro Group Özel Güvenlik Şirketi olarak iş ortaklarımıza talep ettikleri özel güvenlik hizmetlerini sunarken geniş hizmet ağımız ve verimlilik üzerine kurulu firma iş yapma beceremize güveniyor ve en avantajlı özel güvenlik fiyat teklifi ile hizmet ağımızı genişleteceğimize inanıyoruz. Temelinde yoğun bir emek barındıran özel güvenlik hizmetlerinde, hizmet maliyetinin en büyük kaleminin personel ücretleri olduğunun bilincinde olmakla beraber, iş ortaklarımızla yüksek kalitenin mutlu istihdamla yakalanacağını biliyor ve birlikte planlıyoruz. İşte bundandır ki; hiçbir zaman en ucuz “özel güvenlik fiyat teklifi” ile rekabette olmayacak; mâkul, en yüksek kaliteyi hedefleyen ve en verimli maliyet-fayda oranını içeren özel güvenlik teklifi ile hizmetlerimizi yayacağız.
  • Acil ve beklenmedik durumlar için bize ve güvenlik operasyon yöneticilerimize hızlıca ulaşabilmenizin önemini ve zaman zaman da olsa özel güvenlik hizmeti sağlarken her şeyin planlandığı gibi yürümeyeceğini çok iyi biliyoruz. Her zaman ve her koşulda acil ve beklenmedik durumlar dahil olmak üzere anlık düzeyde ulaşılabilir olacağımızı taahhüt ediyor, beklenmedik bir şekilde gelişen olaylara geniş operasyon gücümüzle çok hızlı biçimde müdahalede bulunuyoruz. 
  • Hizmetlerimizi sürdürürken özel güvenlik firmasının, güvenlik hizmeti verdiği iş ortaklarıyla olan iletişiminin güçlü kalması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple “iletişim standartlarımızı” en verimli olacak şekilde iş ortağının çalışma prensipleri ve beklentilerine  göre belirliyor ve iş ortaklarımızla daima irtibat halinde kalıyoruz. Ayrıca; özel yazılımımız düzenli aylık periyotlar dahilinde tüm iş ortağı ziyaretleri, muhasebesel işlemler ve özel güvenlik hizmetleri ile ilgili “iş ortağı memnuniyet anketleri” gönderiyor ve biz de bu sayede sağladığımız tüm hizmetleri analitik olarak zaman boyutunda mukayese ediyoruz.
  • İş ortaklarımızın yanı sıra çalışan personellerimize de rutin olarak bizimle olan ilişkileri hakkında anket linklerini SMS olarak gönderiyor, tüm özel güvenlik personellerimizle sağlıklı ve standart iletişim kanalımızı açık tutuyoruz.

Eğer konutlardan oluşan bir site için özel güvenlik hizmeti alıyorsanız; fabrika özel güvenliğine dair oluşmuş iş yönergeleri sitenizde uygulanmamalı ya da siz bir fabrika iseniz site güvenliği teamülleri iş yerinizde uygulanmamalı.

Doğru Segment, doğru yaklaşım = Yüksek Hizmet Kalitesi, yüksek güvenlik

Tam ve eksiksiz olarak ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin yüksek kalite değeri, tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu anlamaya bağlı. Uzman yönetici kadromuz özel güvenlik taleplerinizi değerlendirip bulunduğunuz mevkiye, hacminize, organizasyonunuzun dinamiklerine, yaşam alanlarınıza dair ayrıntılı analiz hazırlayıp size göre tasarlanmış özel güvenlik hizmetini en doğru tanımlayarak segment tanımlamanızı yapacaktır.

Kendimize bu soruları sürekli soruyoruz; biz, iş ortaklarımıza 7/24 sunduğumuz özel güvenlik hizmetleri başta olmak üzere iç müşteri konumunda olan personellerimizin gözünde yüksek kalitemizi nasıl ortaya koyabilirdik? Hizmet sektörlerinde elle tutulur nihai bir mal yoksa hizmette kalite nasıl ispatlanabilir? Vaat ettiğimiz yüksek hizmet kalitesini ve kusursuz entegre güvenlik hizmetini nasıl açığa çıkarabiliriz?

Bizce tüm bunlar; hızlı etkileşimin birer sonucu! Firmamız kurulduğu günden bu yana hep hızlı etkileşim düşüncesiyle yatırımlarını şekillendirdi. Biliyoruz ki, anlık gelişmelere ne kadar hızlı cevap verir, iş ortakları ve personelleri ile ne kadar hızlı etkileşim içine girersek; özel güvenlik firmaları arasında o kadar kaliteli bir konuma erişir ve sunduğumuz özel güvenlik hizmetlerinde o kadar yüksek kaliteli ve kusursuz bir marka bilinirliği yaratırız.

Tüm bu hızlı iletişimin kusursuz şekilde tek bir kanaldan ilerlemesi ve iç dinamiklerimizle tam entegre olabilmesi için tüm iş süreçlerimizi tek tek analiz ettik ve standart kurumsal kaynak planlama programı (ERP) yerine tüm ihtiyaçlarımıza tam olarak uyması için terzi işi (tailor made) özel yazılımlarımızı ortaya çıkardık. Özel Güvenlik görevlisi iş başvurusundan işe alıma, personellinin güvenlik noktasına tayinine akabinde intibak değerlendirilmesine, organizasyon içi iş emirlerinden organizasyon içi performans değerlendirmesine, hakediş hesaplamasından e-fatura kesim süreçleri de dahil olmak üzere yüzlerce iş akışımızı, girdi (input) - çıktı (output) ve onay iş havuzları mantığı ile dijitalize ettik ve programladık.

Bizce başarıya giden yolda her şey mübah değildir. Kurucularımızın yola çıkarken söyledikleri bu cümlenin anlamıyla iş yapma süreçlerimizi geliştiriyor; bağlı bulunduğumuz başta özel güvenlik yasasına ve diğer tüm yasalar, yönetmelik ile geri kalan tüm mevzuata tam uyum göstermenin yanı sıra; yerleşmiş ticari teamül ile âdetlere yaptığımız her işte en başa koyuyoruz. RO GROUP ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. olarak tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, kamu ve finans kuruluşlarına karşın olan tüm taahhütlerimizi tam ve zamanında yerine getiriyoruz.

Ticari faaliyetlerimizde, uhdemizde çalışan özel güvenlik görevlilerimizin özlük haklarını tam gözetiyor; çalışanların iş tatminkarlılıklarının ve memnuniyetlerinin, dolaylı olarak sunduğumuz özel güvenlik hizmetine aksettiğini biliyoruz. Çalışanlarımıza her durumda maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz.

IBM WCG Türkiye’de Resmi Partner olabilen tek ticari firma

Hiç duydunuz mu IBM destekli World Community Grid nedir?

Sadece bilgisayarlarımızın âtıl kalan işlemci güçleriyle dünyayı değiştirebiliriz. Çaresiz hastalıklara, Covid-19 dahil tüm dünyayı değiştiren salgınlara, iklim değişikliklerine ya da temiz su kaynaklarına ulaşmadaki zorluklara, hep birlikte dur diyebilriz.

RO GROUP ÖZEL GÜVENLİK işte bu amaçlarla World Community Grid’e katıldı. Geleceği birlikte değiştirebileceğimizi görüyoruz. Çünkü; dünyanın her yerinden milyonlarca bilgisayar gün içinde çalışır vaziyette ama iş yapmadan -işlemci güçlerini kullanmadan- duruyor. Buna karşın her saat içinde dünyada yüzlerce insan amansız hastalıklara ya yakalanıyor yahut da bu amansız hastalıklardan ölüyor.

Peki ya, dünya üzerinde tahminen sayısı 1 milyar olan internete bağlı tüm bilgisayarlar insanlığın bu en büyük sorunlarına çözüm için boş kaldıklarında çalışsalar?

Bu vizyonla hareketle; "IBM Corporation"'ın önderliğinde derneklerin, vakıfların, şirketlerin, devlet kurumlarının ve eğitim kurumlarının da içinde yer aldığı, 400'ü aşkın kuruluş gibi "World Community Grid"'in resmi partnerliğine kâbul edildik.

Türkiye’deki partnerler sayfası için tıklayın

Sahibi bulunduğumuz tüm iş istasyonu ve sunucu bilgisayarların işlemci güçlerini karşılıksız olarak World Community Grid’deki işler için ayıyoruz.

Bu güne değin projeye toplamda; 148 yıl değerinde işlemci katkısı sağladık. 335.000 adet bilimsel denklem bilgisayarlarımızda çözüldü. Detaylı istatistik toplamları için tıklayın.

 

 

Referanslarımız

Neler yapıyoruz?

Özel Güvenlik ihtiyacının satılmayacağına, iş ortağı olunacağına inanıyoruz. Bu yüzden hiç müşterimiz yok, iş ortaklarımız var ortaklarımızın risklerini azaltıyoruz.
RO GROUP A.Ş. ÖZEL GÜVENLİK Firması olarak iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle yüksek değerli ilişkiler kurmaya kendimizi adadık. En birinci ilkemiz; tüm taahhütlerimizi; tam ve zamanında yerine getirmek; tâbi olduğumuz tüm yasalara eksiksiz uyum sağlayıp, faaliyetlerimizden doğan kamu alacaklarını tamamanı eksiksiz beyan edip kamuya aktarmaktır.
Özel güvenlik hizmetleri’nin sadece fiziki ve istihdam temelli olduğuna inanmıyoruz, diğer hizmet sektörlerinden farklı olarak hatalara tahammül edilmeyeceğini biliyoruz. Baştan sona özel güvenlik anlayışı ile sürekli “durum analiz” ilkesini uyguluyor; risk analiz raporlarımızı, özel güvenlik danışmanlık sorumluluğumuzu DEVAMLI yerine getiriyoruz!

 

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN
Bizi Arayın
+90 216 577 21 60