2021 Yılı Asgari Ücret Zammı Belli Oldu Mu?

özel güvenlik hizmetleri için 2021 asgari ücret değerlendirmesi

2021 asgari ücret ne kadar oldu? özel güvenlik hizmetleri için 2021 asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? 2021 asgari ücret tahmini ne kadar olur? 2021 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? 2021 asgari ücret tahminleri. 2021 asgari ücret beklentisi. 2021 asgari ücret zammı.


2021 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?


Kasım ayının sonuna gelmemiz ile birlikte herkesin aklında aynı sorular belirdi: “2021 asgari ücreti ne kadar olacak?”, “ 2021 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?”, “ 2021 asgari ücret zammı beklentisi ne kadar?”. Özel güvenlik hizmetleri maliyetlerini de çok yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret tahmini hakkında herkes farklı bir çıkarımda bulunup yazıp çizerken, okuduğunuz “asgari ücrette tahmini rakamlar belirlendi”, “milyonların beklediği karar alındı”, “milyonlarca asgari ücretliye ek zam” gibi yanıltıcı başlıklar sizleri yordu mu? Tüm bu kafa karıştırıcı haberler içerisinde size, Ro Group Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş ailesi olarak istatistiksel verileri de göz önüne alarak doğru bilgileri sunmaya geldik.


Asgari Ücret Zammı Kim Tarafından Belirlenir?


5188 Sayılı Kanun kapsamında hizmet veren şirketleri de yakından ilgilendiren bu konu hakkında yeni dönem asgari ücret artışındaki tahminlerimizi değinmeden önce yeni asgari ücret görüşmelerinin ne zaman yapılacağından bahsedelim. 2021 asgari ücreti, aralık 2020’de hükümet, işçi ve işveren sendikalarının iştirak edeceği asgari ücret tespit komisyonu tarafından ele alınıp yeni asgari ücret olarak karara bağlanacaktır. Net kararın açıklanma tarihinin ise her sene olduğu gibi, bu sene de aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası aralığında olacağı tahmin edilmektedir.

Son 10 Yılın Asgari Ücret Değişimi

SON 10 YILIN ASGARİ ÜCRET TABLOSU
2011  ₺         837,00  
2012  ₺         940,50 12,40%
2013  ₺     1.021,50 8,60%
2014  ₺     1.201,50 17,60%
2015  ₺     1.273,50 6%
2016  ₺     1.647,00 29,30%
2017  ₺     1.777,50 7,92%
2018  ₺     2.029,50 14,17%
2019  ₺     2.558,40 26%
2020  ₺     2.943,00 15%

Özel güvenlik hizmetleri konusunu da yakından ilgilendiren ana başlığımız olan 2021 asgari ücret beklentisi konusuna geri gelelim. 2021 asgari ücret zammı ile alakalı birçok haber gündemde gezerken, biz son on yılın verilerini göz önünde bulundurarak çıkarımda bulunmanın çok daha faydalı olacağını düşündük ve bu konuda son on yılın asgari ücret değişimi hakkında bir tablo düzenledik. Konuyla ilgili her ne kadar beşeri ve ekonomik tahminler birçok değişkene ve kontrol edilemez konjonktürel siyasi tercihlere bağlı olsa da en iyi fikri yine istatistik bilimi vermektedir. Bu sebeple gelin konuya, son 10 yıllık asgari ücret değişimi hakkındaki tablomuzu incelemekle başlayalım.

Özel güvenlik hizmetleri sektörünü de yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret tahminine geçmeden önce son on yıllık asgari ücret değişimi için bazı hususlara değinmekte fayda vardır. Geçmiş dönemlerdeki asgari ücretin son 10 yıllık tutarına ve bu tutarların bir önceki yıllara kıyasla artış oranına bakılacak olursa dalgalı bir iniş çıkış serisi olduğu gözlenecektir. Bu inişli çıkışlı seride ki ortalamayı özellikle 2016 ve 2019 yılındaki verilerin bozduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu konuda 2016 yılında Türkiye’de kısa aralıklarla iki genel seçimin yaşanmış olmasının ve 2019 seçimlerinden önce mevcut seçim sisteminin değişmesi ile başkanlık sisteminin getirilmesinin konuyla yakından alakası olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple bu iki yıl içerisindeki istatistiksel artış seçim vaatlerinden kaynaklı siyasi bir artış olarak düşünülmeli ve dikkate alınmamalıdır.


2021 İçin Asgari Ücret Tahmini Ne Kadar?


Yukarıdakilerden bahisle Türkiye’de asgari ücretteki artışın son yıllarda ortalama %11,5 nispetinde olduğu görülmektedir. Bu sebeple 2021 asgari ücreti ne kadar olur ya da ne kadar olacak sorularına olan tahminlerimizi %12 oranında belirleyebiliriz. Bu oran dikkate alındığı takdirde 2021’den itibaren yaklaşık olarak asgari ücretin brüt 3.296₺, net(agi dahil) 2.602₺ olacağı tahmin edilmektedir.
Özel güvenlik hizmetleri ve buna benzer hizmet sektörlerini çok yakından ilgilendiren asgari ücret; 2021 yılında tahminlerimiz doğrultusunda artarsa brüt ve net asgari ücreti oluşturan kalemler 2021 senesinde aşağıdaki gibi olacaktır.


2021 Yılı Asgari Ücret Tablosu

Asgari Ücret 2021 Yılı Tablosu (Tahmini % 12 Artış)

BRÜT ÜCRET ₺3.296,16
Sigorta Primi İşçi Payı ₺461,46
İşsizlik Sigorta Primi İşçi Payı ₺32,96
Gelir Vergisi Matrahı ₺2.801,74
Gelir Vergisi ₺420,26
Damga Vergisi ₺25,02
Kesintiler Toplamı ₺939,70
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) ₺246,00
Net Ücret(Asgari Ücret + AGİ) ₺2.602,46

 

Yukarıdaki tablonun 2021 yılı asgari ücret ve asgari ücretle ilgili yasal kesintiler için tahmin olduğu, kesin meblağların 2020 aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunca ilan edileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Özel güvenlik hizmetleri sektörü gibi hizmet sektörlerini yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret beklentisi için yukarıda bulunan tablo isabetli çıkarsa; 2020 senesi için 3605,18₺ olan işveren maliyeti 2021 asgari ücrete paralel 4235,86₺’ye çıkacak ve 4500₺ olan sınıra bir adım daha yaklaşılmış olacaktır. Yukarıda anlatılan 2021 yılına ait asgari ücret artış tahmini, görüşler ve tablolar doğrultusunda gerçekleşecek olur ise asgari ücrette 2021 yılına girerken, brütte yaklaşık 353₺, nette ise yaklaşık 280₺ ücret artışı gündeme gelecektir. Söylemek gerekir ki, asgari ücretteki bu artışın beraberinde diğer yasal yükümlülüklere -özellikle sosyal güvenlik (sgk) ve vergi konularına- gelecek olan artış da çalışan ve işverenin üzerine yığılacaktır. Bahse konu tüm kalemler ve tahmin edilen veyahut gerçekleşecek olan asgari ücret artışının bir kere olması, 2021 senesi boyunca devam etmesi ve 2022 yılının başına kadar yürürlülükte kalması yüksek biçimde olasıdır.