2022 Asgari Ücret Zammı ve İşveren Maliyeti

2022 Asgari Ücret Zammı Belli Oldu Mu? Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

özel güvenlik şirketleri için 2022 asgari ücret zammı

özel güvenlik şirketleri personelleri çalışma ücreti, 2022 yılı asgari ücret zammı belli oldu mu?, 2022 yılı asgari ücret beklentisi, 2022 asgari ücret ne kadar oldu? 2022 asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? 2022 yılı asgari ücret tahmini ne kadar olur? 2022 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret tahminleri, 2022 asgari ücret zammı.

2021 yılının yarısını geride bırakmamızın ardından herkesin aklında aynı sorular belirmeye başladı: “2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?”, “ 2022 yılı asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?”, “ 2022 yılı asgari ücret zammı beklentisi ne kadar?” Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını da yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret beklentisine dair birçok söylem ortalıklarda gezerken, biz son on yılın asgari ücret değişimini göz önüne alarak çıkarım yapmanın doğru olacağını düşündük ve sizler için son on yılın asgari ücret değişimini esas alarak 2022 yılı asgari ücret tahmini için ön görülerimizi derledik. Gelin önce asgari ücret hakkındaki detayları inceleyelim ve ardından 2022 asgari ücret beklentisi tahminlerimize geçelim.

Asgari Ücret Nedir?

Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını da yakından ilgilendiren bir konu olan asgari ücret, ülkelerin işçi sınıfı için belirlediği minimum çalışma ücretini oluşturan bir kavramdır. Asgari ücret, işverenlerin bünyelerinde çalıştırdıkları işçilere çalışmalarının karşılığı olarak ödeyeceği minimum ücreti belirleyen ve işçinin aylık çalışması karşılığı hak ettiği ücreti asgari düzeyde güvenceye alan bir kavramdır. Böylece devletin belirlediği yasal ücretlendirmenin altında işçi çalıştırmak yasaklanmakta ve işçinin hakları devlet tarafından güvenceye alınmaktadır. Aynı zamanda asgari ücret ile birlikte açıklanan işçi yasal ücretlendirmeler ile de iş verenlerin işçi çalıştırmalarının karşılığı olarak devlet birimlerine ödedikleri yasal ücretlendirmeler kamuoyuna duyrulmakta ve işverenler yeni ücretlendirmelerle doğru orantılı olacak şekilde ödeme planı oluşturmaktadır. Bu sebeple asgari ücrete gelen zam miktarı hem işverenler hem de işçi sınıfına mensup kişiler için oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’de özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışan personellerin asgari ücret ve üzeri maaş aldığı göz önünde bulundurulduğundan konunun özel güvenlik sektörünü de yakından ilgilendirdiği düşünülmüş ve bu sebeple konunun tarafımızca ele alınması ve firmamızın 2022 yılı asgari ücret beklentisi hakkında öngörülerinin paylaşması gerekli görülmüştür.

Asgari Ücret Zammı Kim Tarafından Belirlenir?

Asgari ücret her yılın sonunda enflasyonla orantılı olacak şekilde güncellenmekte ve işçilerinin minimum çalışma ücreti zamlanmaktadır. Asgari ücret zammı her yıl hükümet, işçi ve işveren sendikalarının iştirak ettiği asgari ücret tespit komisyonu tarafından ele alınmakta ve yeni asgari ücret miktarı olarak karara bağlanmaktadır. Genelde üç büyük toplantı sonunda karara bağlanan asgari ücret zammı, her yıl Aralık ayının son haftası ile Ocak ayının ilk haftası kamuoyuna duyrulmaktadır. Bu kapsamda asgari ücrete getirilecek olan zam oranı, içinde bulunulan zamanın şartları göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve her sene değişiklik göstermektedir. 2022 yılı asgari ücret tahminini yapabilmek için son on yılın asgari ücret zam oranlarındaki inişli çıkışlı grafik incelendiğinde, bu durum açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik personellerini de yakından ilgilendiren asgari ücretin son on yıllık değişim tablosu aşağıda detaylıca ele alınmıştır.

Son 10 Yılın Asgari Ücret Değişimi

Özel güvenlik şirketleri ve personellerini de yakından ilgilendiren "2022 yılı asgari ücret beklentisi ne kadar?", "2022 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak?" gibi sorulara cevap vermeden önce, Türkiye’de son on yıllık asgari ücret değişimi konusunu ele almak doğru bir çıkarım yapmak için önem arz etmektedir. Bu sebeple konuyla ilgili beşeri ve ekonomik tahminler birçok değişkene ve kontrol edilemez konjonktürel siyasi tercihlere bağlı olsa da en iyi fikri yine istatistik biliminin vereceğini düşünmek ve konuya son 10 yıllık asgari ücret değişimi hakkındaki tabloyu incelemekle başlamak doğru olacaktır. Aşağıda yer alan tabloda, son on yılın asgari ücret miktarı ve bir önceki yıla göre getirilen zam oranı açıkça belirtilmiştir.

SON ON YILDAKİ BRÜT ASGARİ ÜCRET ARTIŞ VE ORANLARI
Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brüt Asgari Ücret 940,5₺ 1021,5₺ 1201,5₺ 1273,5₺ 1647₺ 1777,5₺ 2029,5₺ 2558,4₺ 2943₺ 2825,9₺
Değişim   8,6% 17,6% 6% 29,3% 7,92% 14,17% 26% 15% 21,56%

Özel güvenlik şirketleri gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumları ve işletmeleri yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zammı beklentisi, ancak yukarıdaki tabloda yer alan değişim oranlarının ele alınması ve doğru bir çerçevede değerlendirilmesi ile mümkündür. Geçmiş dönemlerdeki asgari ücretin son on yıllık değişim grafiği ele alındığında, dalgalı bir iniş çıkış serisinin göze çarptığı görülmektedir. Bu iniş çıkış serisindeki genel ortalamayı özellikle 2016, 2019 ve 2021 yılında elde edilen verilerin bozduğunu söylemek tabloya bakarak yanlış olmayacaktır. 2016, 2019 ve 2021 yılında gerçekleştirilen ve %20’nin üzerinde kalan zam oranının siyasi temellere dayandığı ve bu oranların özellikle 2016 yılında Türkiye’de kısa aralıklarla iki genel seçimin yapılması ile 2019’da mevcut sistemin değiştirilerek başkanlık sistemine geçilmesiyle yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple bu yıllar içerisindeki istatistiksel artışların seçim vaatlerinden kaynaklı siyasi bir artış olduğu düşünülmeli ve tablodaki bu yükselişler siyasi temellere dayanması nedeni ile dikkate alınmamalıdır.

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Yukarıda ele aldığımız veriler ışığında, Türkiye’de son on yıl içerisindeki asgari ücret artışının ortalama %11,5 nispetinde olduğu görülmektedir. Ancak bu istatistiğe seçim vaatleri dahilinde yüksek oranda yapılan zam oranları da eklendiğinde ortalama artışın %16,2 oranına yükseldiğini görmekteyiz. Bu kapsamda zam artışındaki ortalama miktar ele alındığında 2022 asgari ücret zammı beklentisinin en az %16 olacak şekilde gerçekleşmesi ilk akla gelen ihtimal olmaktadır. Ancak 2023 yılı genel seçimlerinin yaklaşmış olması ve siyasi temelli seçim vaatlerinin yeniden vuku bulması sebebi ile ortalamanın üzerinde bir zammın gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kapsamda özel güvenlik şirketleri ve hizmet sektörünü yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zammının %20 oranında gerçekleşecek olmasını ön görmekteyiz. Tahminlerimiz doğrultusunda oluşturmuş olduğumuz 2022 asgari ücret zammı beklentisi ve yasal ücretlendirme zammına ait grafiğimiz aşağıda bilginize sunulmaktadır.

2022 Yılı Asgari Ücret Tablosu

TAHMİNİ 2022 ASGARİ ÜCRET AÇILIMI
BRÜT ÜCRET ₺4.293,00
SİGORTA PRİMİ İŞÇİ PAYI % 14 ₺0,00
İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ İŞÇİ PAYI % 1 ₺0,00
GELİR VERGİSİ MATRAHI ₺3.649,05
GELİR VERGİSİ ₺547,35
DAMGA VERGİSİ ₺32,62
KESİNTİLER TOPLAMI ₺1.223,92
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) ₺321,97
NET ÜCRET (ASGARİ ÜCRET + AGİ) ₺3.391,08

Yukarıdaki tablonun 2022 yılı asgari ücret ve asgari ücretle ilgili yasal kesintiler için tahmin olduğu, kesin meblağların 2021 aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunca ilan edileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Özel güvenlik şirketleri sektörü gibi hizmet sektörlerini yakından ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret beklentisi için yukarıda oluşturduğumuz tablonun isabetli çıkması halinde; 2021 senesi için 4203,56₺ olan işveren maliyeti 2022 asgari ücrete paralel 4936,95₺’ye çıkacak ve 5000₺ olan sınıra bir adım daha yaklaşılmış olacaktır. Yukarıda anlatılan 2022 yılına ait asgari ücret artış tahmini, belirttiğimiz görüşler ve tablolar doğrultusunda gerçekleşecek olur ise asgari ücrette 2022 yılına girerken, brütte yaklaşık 716₺, nette ise yaklaşık 565₺ ücret artışı gündeme gelecektir. Söylemek gerekir ki, asgari ücrette meydana gelecek bu artışın beraberinde diğer yasal yükümlülüklere -özellikle sosyal güvenlik (sgk) ve vergi konularına- gelecek olan artış da çalışan ve işverenin üzerine yığılacaktır. Bahse konu tüm kalemler ve tahmin edilen ya da gerçekleşecek olan asgari ücret artışının bir kereye mahsus olması, 2022 senesi boyunca devam etmesi ve 2023 yılının başına kadar yürürlülükte kalması yüksek biçimde olasıdır.

Referanslarımız

 

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN
0
Paylaşım