ABD'de Özel Güvenlik Şirketleri ve Verdikleri Hizmetler

ABD'de Özel Güvenlik Hizmetleri Nasıl Sağlanmaktadır?

ABD özel güvenlik hizmetleri nasıl sağlanmaktadır

Özel güvenlik ve koruma hizmeti bütün dünyada verilen bir hizmettir ve temel olarak ortak bir güvenlik amacına sahiptir. Dolayısıyla diğer ülkelerde de Türkiye’dekine benzer bir uygulama vardır. Özel güvenlik hizmetleri ekseriyetle özel güvenlik şirketleri dahilinde verilir. Ancak detaylara girildiğinde her ülkenin kendine has bir özel güvenlik sistemi olduğu da görülür. Diğer ülkelerde bazı uygulama ve fiyatlandırmalar farklılık göstermektedir. Bu çerçevede bu yazıda da ABD’de yürütülen özel güvenlik sistemi oldukça genel bir anlamda ele alınmaktadır.

ABD’de Özel Güvenlik Şirketleri Ne Yapar?

ABD’de özel güvenlik terimi, kurumsal güvenlik, güvenlik görevlisi şirketleri, zırhlı araç işletmeleri gibi çeşitli farklı durumları işaret edebilir. Dolayısıyla özel güvenlik ile aslında soruşturma, koruma, devriye, alarm ve zırhlı taşıma dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili her türlü hizmeti sağlayan özel kuruluş ve bireyler kastedilmektedir. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında yer alan temel anlayış Türkiye’dekine benzerdir: Suç önleme ve suçu tespit etme. Ancak bunun yanında ek dört tehdide karşı koruma anlayışı da yerleşmiştir. Bunlar israf, kaza, hata ve etik olmayan uygulama olarak sınıflandırılır. Özel güvenlik hizmetleri esas olarak suç, kayıp veya belirli kişilere, kuruluşlara veya tesislere zarar verilmesini önlemeye çalışan kolluk kuvvetleri dışındaki kişiler ve kuruluşlar olarak da özetlenebilir. ABD’de yerleşmiş bir diğer anlayış ise özel güvenlik ile Vandalizm ve terör saldırıları gibi planlanmış eylemlerin önlenmesidir.

Özel güvenlik hizmeti kapsamında 18 temel unsur baz alınır. Bunlar fiziksel güvenlik, personel güvenliği, bilgi sistemleri güvenliği, soruşturmalar, kayıp önleme, risk yönetimi, yasal yönler, acil durum ve beklenmedik durum planlaması, yangından korunma, kriz yönetimi, afet yönetimi, terörle mücadele, rekabet istihbaratı, yürütme koruması, işyerinde şiddet, suç önleme, çevresel tasarım yoluyla suç önleme ve son olarak güvenlik mimarisi ve mühendisliği olarak sıralanır.

Özel güvenlik şirketleri de bu özel güvenlik anlayışı doğrultusunda hizmet vermektedir. Yani özel güvenlik firmaları en temel olarak halka devriye ve koruma hizmetleri sunmak için yetki verilmiş kurumlardır. Özel güvenlik şirketleri kurumları, kritik altyapı sistemlerini korumakla birlikte fikri mülkiyet ve hassas kurumsal bilgileri korumayı da görev edinir. Bu anlayış doğrultusunda mülkleri ve çalışanları korumak, soruşturmalar yürütmek, işe alım öncesi tarama yapmak bilgi ve teknoloji güvenliği sağlamak gibi çeşitli görevleri vardır. Kritik altyapı sistemleri ise ülkenin birçok kurumunu, endüstri ve imalatı, kamu hizmetlerini, ulaşımı, sağlık ve eğitim tesislerini ifade etmektedir.

Özel güvenlik şirketlerinin yürüttüğü bu geniş hizmet skalası geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Bu hizmetler ticari sektörden konutlara kadar pek çok pazarda ifa edilmektedir. Özel güvenlik görevlileri mağaza güvenliğinde, özel soruşturmalarda, istihdam öncesi taramada ve bilgi teknolojisi (IT) güvenliği konusunda performans göstermektedirler. Özel güvenlik görevlisi işe alımı ise karma bir şekilde yapılmaktadır. Özel güvenlik ve koruma hizmeti talep eden şirketler kendi güvenlik personellerini kendiler işe alabilmekteyken aynı zamanda özel güvenlik firmaları ile sözleşme yapabilmektedir. Bu şirketler tarafından işe alınan personel silahlı ya da silahsız olabilir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından görevlendirilen özel güvenlik görevlileri çalıştıkları yere ve ifa ettikleri görevlere göre farklı yetkilere sahip olmaktadırlar. Bazı ABD toplulukları, tutuklama, arama ve el koyma yetkisine sahip bir güç oluşturmak için eyalet yasalarına göre görevlendirmektedir.

Özel güvenlik endüstrisi genellikle güvenlik departmanlarının tescilli veya sözleşmeye dayalı niteliğine, sağlanan güvenliğin türüne (yani fiziksel, bilgi veya istihdamla ilgili güvenlik türüne) ya da sağlanan hizmetlere göre (örnek olarak, koruma, zırhlı taşıma) ve tabii ki pazarlara (örnek olarak ticari mekanlar ya da konutlar) şekillenmektedir.

Özetle, özel güvenlik görevlisi ve korumalar etkinliklerde, konserlerde, konutlarda iş güvenliği çözümleri bulmaktadır. Özel güvenlik şirketlerinin en temel amacı suçu önlemek ve huzuru sağlamaktır. Bu doğrultuda müşterinin güvenlik talepleri doğrultusunda her türlü özel güvenlik hizmeti sağlanır.

ABD’de Özel Güvenlik Görevlileri Silah Taşıyabilir Mi?

ABD’de özel güvenlik görevlileri silahla görev yapabilmektedir. Özellikle halka açık yerlerde silah taşıma yetkisi bulunan 15 eyalet vardır. Silah taşıma yetkisi Türkiye’dekine benzer bir şekilde silah eğitimine ve ruhsatlandırmaya bağlıdır. Buna ek olarak özel güvenlik görevlisi silahını kullanmak durumunda kaldığında olayı ve özel güvenlik görevlisini harekete geçmeye iten sebep hakkında detaylı bir rapor hazırlamaları gerekmektedir.

ABD’de Özel Güvenlik Maliyeti Nedir?

ABD’de müşterinin özel güvenlik ihtiyacı ve talebine göre fiyat farklılık göstermektedir. Yani ihtiyaca yönelik araştırma yapılıp daha sonra fiyatlandırma aşamasına geçilmektedir. Ancak temel olarak, özel güvenlik görevlisi için maliyet saatlik 20 ila 30 ABD doları bandında değişmektedir. Özel güvenlik hizmeti satın alma iş için gerekli olan özelliklere göre değişiklik gösterdiğinden, bir günlük etkinlik için saatte 75 ila 150 ABD dolarına mal olmaktadır.

Seviye 4 Güvenlik Nedir?

Dördüncü seviye güvenlik ve koruma hizmetini ifade etmektedir. Yani seviye 4 özel güvenlik görevlisi kişisel koruma hizmetinde görev alabilmektedir. Seviye 4 kişisel koruma görevlisi olabilmek için 15 saatlik özel bir kursu tamamlamak gerekmektedir. (Önceki aşamaları da geçmek zorunludur doğal olarak) Bu 15 saatlik kursta kişisel korumanın temelleri, koruma, güç kullanımı ve savunma taktikleri gibi konuları kapsar. Seviye 4 eğitimi koruma endüstrisinde olması gerekenlerin temelini verir. Eğitimin ardından bir sertifikaya sahip olunmaktadır.

Biraz daha detaya girilecek olursa, eğitimde çatışma çözümü ve çatışma önleme, ayrıntılı koruma planlaması, yerel yetkililerle güvenlik koordinasyonu, silahsız savunma taktikleri, kamuoyu algısı, Özel Güvenlik Yasası ve Komisyon Kuralları, tutuklama yetkisi gibi konular ve durumlar öğretilir.

Seviye 4 güvenlik bireylere ve işletmelere sağlanabilir. Kişisel koruma ihtiyacına göre şekillenmektedir. Seviye 4 güvenlik görevlileri yaşlı yaşam tesisleri, finans kurumları, okullar, oteller, rezidanslar, konserler, diğer etkinlikler gibi hemen her yerde özel güvenlik görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Özellikle etkinliklerde ve konserlerde sahne arkası koruması olarak yoğun bir şekilde istihdam edilmektedirler. Bunun haricinde boşanma, işyerinde şiddet, ölüm tehditleri gibi durumlarda da koruma sağlamaktadırlar.

0
Paylaşım