Geçici Özel Güvenlik İzni Nedir?

Özel Güvenlik Şirketleri Tarafından Alınan Geçici Özel Güvenlik İzni

özel güvenlik şirketleri tarafından alınan geçici özel güvenlik izni nedir

Geçici Özel Güvenlik İzni Nedir?

Geçici özel güvenlik izni; toplantı, konser vb. etkinliklerde, para ve değerli eşya gibi kıymetli malların taşınması, kalabalık cenaze törenleri gibi durumlarda veya özel güvenlik izin belgesi başvurusunun henüz sonuçlanmadığı yerlerde güvenliğin sağlanabilmesi için özel güvenlik şirketleri tarafından alınan belgedir. Bu belge ile acil durumlarda kısa süreli özel güvenlik hizmetlerinin alınması mümkün kılınmıştır.

Geçici Özel Güvenlik İzni Nasıl Alınır?

Geçici özel güvenlik izin başvurusu, özel güvenlik izin belgesi başvurusundan farklı olarak özel güvenlik şirketleri tarafından yapılır. Normal şartlarda özel güvenlik izin belgesi alma yükümlülüğü hizmeti alacak olan kişi, kurum ya da kuruluşa aitken, geçici özel güvenlik izni alma yükümlülüğü hizmet veren özel güvenlik şirketlerine aittir. Bunun temel sebebi hizmetin kısa süreli olarak verilecek olmasıdır.

Geçici özel güvenlik izni başvurusu içerisinde, hizmet verilecek alan için kullanılacak teçhizat, personel ve silah sayısı ilgili mercîye bildirilir. Geçici özel güvenlik izni başvurusunda dikkat edilmesi gereken en büyük husus, iznin faaliyete başlamadan 48 saat önce gerekli mercîye bildirilmesi gerektiğidir. Geçici özel güvenlik izni başvurusunu yapmadan ve sonucunu beklemeden hizmet verilecek alanda faaliyete başlayan özel güvenlik şirketleri, 5188 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere cezalandırılır.

Geçici Güvenlik İznini Kim Verir?

Geçici özel güvenlik izin başvurusu, özel güvenlik şirketleri tarafından valiliğe başvurularak gerçekleştirilir. Özel güvenlik izni için başvurular hizmete başlamadan 48 saat önce yapılır ve en geç 24 saat içerisinde sonuçlanır. Acil durum olduğu takdirde valilik tarafından bu süre uygulanmayabilir ve özel güvenlik hizmetleri faaliyetlerine hemen başlanabilir. Geçici özel güvenlik izni için yapılan başvuruda veyahut teslim edilen koruma ve güvenlik planında eksiklik veya yetersizlik tespit edildiği takdirde, valilik tarafından yeni bir çalışma istenebilir.

Geçici Özel Güvenlik İzninin Süresi Ne Kadardır?

Geçici özel güvenlik izni, verilecek olan özel güvenlik hizmetinin kaç gün süreceğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Alınan geçici özel güvenlik izni konser, toplantı, etkinlik gibi kısa süreli organizasyonlar için ise izin süresi kısa tutulmaktadır. Bunun yanında asıl özel güvenlik izni başvurusu sonuçlanmamış ve özel güvenlik hizmetinin başlaması gereken kurum ve kuruluşlar için yapılan geçici özel güvenlik izin süreleri bir ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde aslî özel güvenlik izni sonuçlanmamış yerler için, özel güvenlik şirketleri geçici özel güvenlik izninin uzatılması için emniyete başvuru yapabilmektedirler.

Geçici Güvenlik İzni Başvuru Evrakları

  • Özel güvenlik hizmeti alabilmek için izin belgesi talep yazısı, (Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca)
  • Özel güvenlik hizmeti verilecek alan için yapılan hizmet sözleşmesi
  • Geçici özel güvenlik izni için çalıştırılacak alanda çalışacak personellerin kimlik kartı fotokopisi.
  • Özel güvenlik hizmeti verilecek alanda çalıştırılacak personelin mali sorumluluk sigortası poliçesi

Geçici Özel Güvenlik İzninin Yönetmelikte Yeri

Geçici Özel Güvenlik İzin Belgesi, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde ele alınmıştır. İlgili madde, geçici özel güvenlik izin belgesinin hangi durumlarda alındığından, başvurunun nereye yapılacağından ve başvuru sürecinin ne kadar sürdüğünden bahsetmektedir. Geçici özel güvenlik izni ile ilgili belirtilen şartlara uymayan ve yönetmeliğe aykırı işlem yapan özel güvenlik şirketleri, yönetmelik kapsamında cezai işleme tabî tutulur.

0
Paylaşım