Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu Kapsamında Dikkat Edilecek Konular Nelerdir?

özel güvenlik şirketleri denetim esasları

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde gerçekleştirilen denetleme faaliyetlerinde uygulanan prosedürlere bağlı olarak denetleme formu ile de denetim işleminin detayları yerine getirilmektedir. Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında “Denetim” başlıklı 22. Madde ve altıncı bölümde yer alan yönetmelik çerçevesinde belirlenen esas ve usuller ile denetim işleminin takip edilmesi adına oluşturulmuştur.

5188 sayılı yasa ve ilgili genelge kapsamındaki Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu ile özel güvenlik firmaları denetlenerek kayda alınmaktadır.

Özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışan özel güvenlik personellerinin güvenlik kimlik belgelerine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki kayıtlar ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Özel güvenlik şirketlerinin kurulduğu ve faaliyet gösterdiği il haricinde özel güvenlik şirketleri hizmeti verdiği başka bir ildeki şubesinde yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edildiği takdirde konunun gereği şubenin bulunduğu il valiliğince yapılacaktır. İhtiyaç halinde özel güvenlik şirketinin merkezinin kurulu olduğu il valiliği ile koordinasyon kurulacaktır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu ile şu hususların denetimi yapılmaktadır:

 • Özel Güvenlik Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet İzni mevcut mu?
 • Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nde belirtilen şirket yöneticileri mi görev yapıyor?
 • Özel güvenlik şirketi, faaliyet izin belgesinde belirtilen adreste mi faaliyet gösteriyor?
 • İlgili özel güvenlik şirketinde hisse devirleri yapıldı ise raporları Bakanlığa; özel güvenlik şirketinin şubeleri açıldı ise Bakanlığa ve Valiliğe, kanunda belirtilen süre olan 30 gün içinde bildirilmiş mi?
 • Özel güvenlik şirketinin faaliyet alanı, münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti midir?
 • Özel güvenlik şirketinin, güvenlik hizmeti verdiği kişi veya kuruluşlarla sözleşme yapılarak, söz konusu güvenlik hizmetini vermeye başlamadan en geç bir hafta öncesinde Valiliğe gerekli bildirimde bulunulmuş mu?
 • Şirket bünyesinde görev alan özel güvenlik şirketleri görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları, Bakanlık tarafından onaylı mıdır?
 • Özel güvenlik şirketinde ateşli silah mevcut ise, demirbaşa kaydedilmiş ve Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?
 • Özel güvenlik şirketinde ateşli silahın mevcut olması halinde devir teslimler düzenli olarak deftere işleniyor ve imzalanıyor mu?Görev yapan özel güvenlik görevlilerinin çalışma izinleri ve güvenlik kimlik kartları mevcut mu?
 • Özel güvenlik görevlisi ile yapılan çalışma sözleşmesi personel dosyasında mevcut mu?
 • Şirket tarafından istihdam edilen ve işten çıkartılan özel güvenlik şirketleri görevlileri ile ilgili bildirimler 15 gün içinde Valiliğe yapılmış mıdır?
 • Özel güvenlik şirketi tarafından, özel güvenlik personelleri için “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırılıp 15 gün içinde Valiliğe bildirilmiş mi?
 • Özel güvenlik personelinin geçici olarak başka bir yerde görevlendirilmesi yapılmış ise konu hakkında Valiliğe bilgi verilmiş mi?
 • Özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği kurum veya kuruluşa ait güvenlik ve koruma planı bulunuyor mu ve 30 gün içinde Valiliğe verilmiş mi?
 • Bir önceki şirket denetlemesinde eksik görülen hususlar var ise, bunlar yerine getirilmiş midir?
 • Özel güvenlik şirketi hakkındaki denetleme neticesinde koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bu denetleme formunda belirtilen hususlar haricinde herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?

Özel güvenlik firmalarının denetlemesinde yukarıdaki hususlara dikkat edilmekte ve eksiklik olması halinde sorunun düzeltilmesi için yasal süre şirketlere verilmektedir. Gereğini yerine getirmeyen özel güvenlik şirketleri hakkında 5188 Sayılı Kanun gereği cezai işlem uygulanacaktır.

Kurumsal özel güvenlik firmaları arasında yer alan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik şirketlerinin ve özel güvenlik eğitimi veren kurumların denetlemesi gerektiğine inanan ve bu hususta da en kaliteli hizmeti sunduğunu göstermek adına sektör tecrübesinin üzerine büyük bir gayretle özel güvenlik faaliyeti göstermektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, şirket bünyesinde kendi oluşturduğu uzman yönetim ekibi ile tüm departmanlarda ve işletmelerde düzenli denetlemelerini gerçekleştirmekte ve hem şirket performansını hem de personellerinin performanslarının değerlendirmesini periyodik olarak yapmaktadır.

25 yılı aşan bir sektör tecrübesi ile özel güvenlik firmaları arasında faaliyet gösteren Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, mobil destek ekibi ve fiziki özel güvenlik hizmetleri ile alanında öncü olmaya devam etmektedir.

Özel güvenlik şirketi denetleme faaliyetlerine binaen genel anlamda özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumlarının denetiminin detaylarını incelemek isterseniz, “Özel Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Denetimleri” başlıklı makalemize de göz atabilirsiniz.