Özel Güvenlik Şirketleri Birimleri Denetleme Formu ile Denetimi Yapılan Hususlar Nelerdir?

özel güvenlik birimleri denetleme formu

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında yer alan birimlerin güvenlik ve koruma faaliyetlerinde denetlenmesi, devlet birimlerinin yetkili merciileri tarafından yapılmaktadır. Özel güvenlik hizmetlerinde rol alan şirket ve tüm yerler gibi, özel güvenlik birimleri de 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ele alınmakta ve bu kanun hususunda belirtilen konular dikkatle incelenerek denetimi yapılmaktadır.

Özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik personellerinin kimlik belgeleri ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki kayıtları ile doğruluğu karşılaştırılarak doğrulaması yapılacaktır.

5188 sayılı yasa kapsamında gerçekleştirilen Özel Güvenlik Birimi Denetleme Formu ile aşağıda sıralanan hususların güvenlik denetimi yapılmaktadır:

 • Özel Güvenlik Biriminin Kuruluş ve Faaliyeti için Özel Güvenlik İzni mevcut mu?
 • Özel güvenlik ve koruma hizmetleri için ayrıca bir Özel Güvenlik Şirketinden güvenlik hizmeti alınıyor ise, sözleşme mevcut mu?
 • Özel güvenlik görevlilerine temin edilen kıyafet ve teçhizatlar, ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uygun mu ve Valilik tarafından onaylı mı?
 • Özel güvenlik personelinin güvenlik kimlik kartı mevcut mu ve kimliği ile teminindeki teçhizatını nizami olarak taşımakta mıdır?
 • Silahlı özel güvenlik görevlisi, silahını görev alanı içerisinde yanında taşımakta mıdır?
 • Özel güvenlik biriminde ateşli silah mevcut ise, bu silah demirbaşa kaydedilmiş mi ve görevli için Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?
 • Birimde mevcutta olan ateşli silahların devir teslimleri düzenli olarak ilgili deftere işleniyor mu ve yetkili tarafından imzalanıyor mu?
 • Ateşli silahlar birimde mevcut ise, bu silahlar görev dışında usulüne uygun olarak görevlilerce muhafaza ediliyor mu ve bakımları yapılıyor mu?
 • Özel güvenlik hizmeti ifasında birim açısından görev alanına uyuluyor mu?
 • Özel güvenlik görevlileri tarafından iş sözleşmeleri personel dosyasında mevcut mu?
 • Özel güvenlik görevlilerinin güvenlik hizmeti görevine başlaması ve işten ayrılması ile ilgili olarak Valiliğe gerekli bildirimler 15 gün içerisinde yapılmış mı?
 • Özel güvenlik personelleri, özel güvenlik ve koruma hizmetleri dışında başka bir alanda çalıştırılıyor mu?
 • Özel güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış mı ve göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Valiliğe bir sureti verilmiş mi? (Kamu kurum ve kuruluşlar için hariç tutulmuştur.)
 • Özel güvenlik personelinin geçici olmak suretiyle başka bir yerde görevlendirilmesi yapılmış ise Valiliğe bildirilmiş mi?
 • Özel güvenlik hizmet alanında kimyasal gaz kullanılıyor ise, komisyon kararı alınmış, ithal izni verilen ürünler alınmış ve sarfı ile ilgili kaydı tutulmuş mu?
 • İş yeri veya kurumun özel güvenlik ve koruma planı var mı ve mevcut duruma uygun özellikler taşıyor mu?
 • Bir önceki Özel Güvenlik Birimleri Denetlemesinde eksik veya aksak olarak görülen hususlar bu denetleme formunda yazılı hususların haricinde birimde bir eksiklik veya aksaklık mevcut mudur?

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri için yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilen özel güvenlik denetimleri, resmi prosedürlerle yapılmaktadır. Özel güvenlik şirketleri kendi hiyerarşik yapısında oluşturduğu ekip ile iç denetimler ve güvenlik denetimleri gerçekleştirmektedirler.

Özel güvenlik firmaları hizmetleri kapsamında hizmet veren Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, kendi bünyesinde iç denetimlerle güvenlik denetlemesi ve güvenlik danışmanlığı konularında da iş ortaklarına hizmet sunmaktadır.

Özel güvenlik hizmetlerinde daha geniş bilgi almak için; “Özel Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Denetimleri” başlıklı makalemizi,

Özel güvenlik firmaları hizmetleri kapsamında yapılan denetlemeler için “Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu” başlıklı makalemizi,

Özel güvenlik eğitim kurumlarının denetlenmesi için “Denetleme Faaliyetleri Kapsamında Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu” başlıklı makalemizi,

Özel güvenlik şirketlerinden özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesi konusunda “Özel Güvenlik Şirketleri Hizmetleri Kapsamında Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu” başlıklı makalemizi,

Kişi koruması izinlerine ilişkin yapılacak denetimler için “Özel Güvenlik Şirketlerinin Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında ise daha detaylı bilgi ve hizmet almak için şirketimiz yetkilileri ile iletişime geçebilir, firmamızın iş ortaklarına sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.