Özel Güvenlik Eğitimi Veren Kurumların Denetimi Nasıl Yapılmaktadır?

özel güvenlik şirketleri eğitim kurumları denetimi

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun altıncı kısımda yer alan “Denetim” başlıklı bölümün yükümlülüklerine dayanarak oluşturulan Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu ile özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde görev alacak personellere uygulanan eğitimlerin verildiği kurumlar belirli hususlar çerçevesinde denetlenmektedir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları ilgili yasanın genel usul ve esasları doğrultusunda gündüz denetlenecektir ancak özel güvenlik eğitim kurumlarında gece eğitimi verilmesi halinde bu yerler gece de denetlenebilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman eğiticiler, emrinde çalıştığı idare tarafından uygun bulunması şartı ile illerde Valilik, merkez de ise Bakanlık oluru ile mesai saatleri içerisinde haftada en fazla 8 saat olmak üzere Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında derslere girebileceklerdir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu ile şu hususlar hakkında denetim yapılmaktadır:

 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunun Kuruluş ve Faaliyet İzin Belgesi mevcut mu?
 • Özel güvenlik eğitim kurumunda, faaliyet izin belgesinde belirtilen şirket yöneticileri mi görev yapıyor?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumu faaliyetleri izin belgesinde belirtilen adreste mi yürütülüyor?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda görev yapan uzman eğiticiler, yönetmelik ve ilgili genelge de belirtilen şartlara haiz mi, belgeleri mevcut mu? (İlgili belgeler: İkametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopisi, 657 sayılı
 • Devlet Memurları Kanununa tabi olan eğiticilerin onayları)
 • Şirket tarafından, çalışan uzman eğiticilerle ilgili olarak gerekli bildirimler ilgili merciilere yapılmış mı?
 • Özel Güvenlik şirketleri Eğitim Kurumunun fiziki şartları ve sınıf mevcudu kapasitesi, inceleme raporlarında belirtilen şartlara uygun mu?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda gerçekleştirilecek uygulamalı dersler için yeterli ekipman mevcut mu?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda ateşli silah mevcut mu, mevcut ise usulüne uygun olarak demirbaşa kaydı yapılmış mı ve ilgili Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi düzenlenmiş mi?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda ateşli silah mevcut ise eğitimler haricinde usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor ve bakımları aksatılmadan yapılıyor mu?
 • Eğitim Kurumunun, Temel Eğitim müfredatı ve toplam ders saatleri, 5188 Sayılı Kanunun Ek-11 ve Yönetmeliğin 33. maddesinde belirtilen şartlara ve müfredata uygun mu?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda verilen teorik ve pratik eğitimler günde 8 saat ve haftada 40 saatten fazla mı?
 • Özel Güvenlik Eğitimi Kurumunda verilen eğitimlerde kullanılan yayınlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğine göre tavsiye edilen veya üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan yayınlar mı?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda, ilgili Kanun ve Yönetmelik kapsamı dışında başka bir alanda eğitimler veriliyor mu?
 • Eğitim alan kursiyerlerin günlük ders devam çizelgeleri imza karşılığı tutulmuş mu ve uzman eğiticiler tarafından bu imzalar tasdik edilmiş mi?
 • Eğitime başlamadan kursiyerlerin ikamet belgesi, nüfus cüzdan sureti ve diploma fotokopileri temin edilerek öğrenci dosyasına konmuş mu?
 • Özel Güvenlik Eğitimlerinin bir parçası olan silah atışlarının ne şekilde ve nerede yapılacağı ile fişek sarfiyatı belgelenmiş mi?
 • 5188 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre “Yerinde eğitim” verilmiş mi, verildi ise Valilikten izin alınmış mı?
 • Bir önceki Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetlemesinde eksik görülen hususlar varsa bunlar yerine getirilmiş midir?
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumları denetlemesi kapsamında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde belirtilen hususlardan başka herhangi bir eksiklik veya aksaklık mevcut mudur?

Özel güvenlik şirketleri eğitimi veren kurumlarda bu hususlara dikkat edilerek denetleme faaliyeti yürütülmektedir. Devlet kurumlarında çalışan görevliler tarafından gerçekleştirilen denetleme faaliyetleri kapsamında dikkat edilmesi gereken ve performansı etkileyecek pek çok husus konusunda özel güvenlik şirketleri de kendi bünyesinde oluşturduğu, deneyimli ekiple birlikte bu denetimleri yapmakta ve gerekli maddeleri gözden geçirmektedir. Bu kapsamda nesnel bir yaklaşımla gerçekleştirilen bir denetim faaliyeti, performansa olumlu olarak çok fazla fayda sağlamaktadır.

Gerek şirket bünyesinde geliştirdiği stratejik yönetim fikirleri ile gerekse saha da oryantasyona tabi tuttuğu özel güvenlik görevlilerinin işbaşı denetimleri ile alanında en iyi güvenlik firması olan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik eğitimi veren kurumların denetlenmesine destek vermekte ve önlemlerin arttırılması konusunda da fikir çalışmaları yapmaktadır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde özel güvenlik fizibilite çalışması ve özel güvenlik risk analizleri kadar önemli gördüğü özel güvenlik denetimleri konusunda hiyerarşik yapısı sayesinde gerçekleştirdiği denetimlerle şirket ve personel performanslarını arttırmaktadır.

Özel güvenlik şirketlerinin kaliteli hizmet sunması için gerekli olan tüm denetimler hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumlarını denetleme hususundaki ayrıntılar hakkında daha geniş bir okuma yapmak isterseniz, “Özel Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Denetimleri” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.