Özel Güvenlik Personelleri İçin Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi

özel güvenlik şirketleri çalışanları için silah bulundurma yetkisi

Özel güvenlik hizmeti kapsamında ve özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışan kişiler için silah bulundurma ve taşıma yetkisi oldukça önem arz eden ve bilinmesi gereken bir husustur. Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 8. Maddesinde düzenlenmiş ve kamuoyuna duyrulmuştur.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 8. Maddesi uyarınca, hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak silah bulundurma ve taşıma yetkisi bazı durumlar ve alanlar için yasaklanmıştır. Özel güvenlik hizmeti kapsamında ve özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışanlar eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı olarak çalıştırılamazlar. Ayrıca güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri, konser ve benzeri etkinliklerde de silahlı olarak görev yapamazlar.

Buna ek olarak konuyla alakalı birleştirilmiş genelge kapsamında, özel güvenlik hizmeti için özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışanları üniversite ve üniversiteye bağlı fakültelerde; eğitim ve öğretim kurumlarında olduğu gibi, bağlı yurtlar da eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olması nedeniyle buralardaki özel güvenlik hizmeti kapsamında çalışan kişilerin silahsız olarak görev yapmaları gerekmektedir.

Milli Piyango ve idaresi ve bağlı birimleri ile hipodromlarda, sürekli para akışı olması sebebiyle ve oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla özel güvenlik hizmeti çalışanlarının silahlı olarak görev yapabilme durumları vardır. Ancak gerekmedikçe bu gücü kullanmak kanunlara aykırıdır.

Özel güvenlik şirketleri ateşli silah temin edemez ve bulunduramazlar. Özel güvenlik ve koruma hizmetinde kullanılan silah ve teçhizat, özel güvenlik ve koruma hizmeti verilen kuruluş ya da kişi tarafından temin edilmektedir. Ancak özel güvenlik firmaları için, para ve değerli eşya nakli gibi geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilmesi söz konusudur.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. Maddesine göre Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Özel güvenlik firmaları bünyesinde silahlı çalışan kişiler, özel güvenlik kimlik kartı ile beraber bu belgeyi taşımak zorundadır. Kişi koruma ile para ve değerli eşya nakli yapacak özel güvenlik firmaları çalışanları ise görev belgesini de beraberinde taşımakla yükümlüdür. Komisyonun kararı ile, valilik özel güvenlik izni verilen kişi veya tesise ateşli silah alma yetkisi verir.

Bulundurulmasına ve taşınmasına yetki verilen her türden ateşli silahın, “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenmesi gerekir. Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş, söz konusu ateşli silahları bir “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydeder. Aşağıda yer alan fotoğraflarda örnek silah kayıt defteri ve silah demirbaş defteri fotoğraflarını görebilirsiniz.

kayıt defteri

demirbaş defteri

Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahların devir teslimi, özel güvenlik görevlilerine her sayfası yöneticiler tarafından onaylı olan “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığında yapılır. Özel güvenlik hizmeti kapsamında özel güvenlik firmaları ile çalışan kişiler, ateşli silahlarını kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz, aksi takdirde cezalandırılır.

Madde 9 uyarınca, güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görev alanında kullanabilmekle birlikte sadece görev süresi içinde kullanabilmektedir. Görev alanı mecburi durumlarda komisyon tarafından genişletilebilmektedir. Ayrıca özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışan kişiler halihazırda işlenmiş bir suçun tanığını takip ederse ya da birini suç işleyeceğinden fazlaca şüphelendiği için takip ederse yahut özel güvenlik hizmeti verilecek iş para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh içeriyorsa, bunlar da görev alanına girer. Buna ek olarak kişi korumasında çalışan özel güvenlik firmaları çalışanlarının görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırlarıdır.