Kimler Şirket Güvenlik Yöneticisi Olabilir?

Şirket Yöneticisi Olma Şartları Nelerdir?

özel güvenlik firmaları için yöneticilik koşulları

Özel Güvenlik Firmalarında Yöneticilik

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketlerinde, bünyesinde bulunan özel güvenlik görevlilerine emir verebilen, şirket adına projelerde alınan güvenlik tedbirlerini, işlerin önem sırasını, yapılma zamanını ayarlayan ve bunları değiştirme yetkisine sahip olan kişiler, özel güvenlik firmaları bünyesinde yönetici olarak nitelendirilirler.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre özel güvenlik firmaları bünyesinde yönetici olabilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar kanunda açıkça yer alması sebebi ile esnetilemez ve kanun değişmediği sürece değiştirilemez.

Şirket Yöneticilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik firmaları yöneticilerinde aranacak şartlar şu şekildedir:

 • T.C vatandaşı olmak
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa göre bahse konu süre geçmiş veya hüküm kararının geride bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
  -Kasten işlenmiş olan bir suçtan ötürü minimum 1 yıl olmak kaydı ile hapis cezasına çarptırılmış olmak.
  -Affedilmiş olsa dahi devletin güvenliğine, anayasal düzen ve işleyişe, özel hayat ve özel hayatın gizliliğine ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlanmış ve mahkumiyet yemiş olmak.
  -Uyuşturucu suçları, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, iyi niyeti kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, hile yoluyla iflas, malvarlığı aklama, kaçakçılık, fuhuş suçlarından yargılanmak ve mahkum olmak.
  -Yukarıda bahsi geçen konularda hakkında devam etmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunmak.
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
 • Lisans mezunu olmak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Yabancı Uyruklu Kişiler Güvenlik Firmaları Kurabilir Mi?

Özel güvenlik şirketlerinde yönetici olma şartları arasında T.C. vatandaşı olmak açıkça ifade edilmiştir. Ancak yabancı bir özel güvenlik firmasının Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulmuş olan bir özel güvenlik şirketinde yabancı uyruklu ortağın bulunması konuları Kanunda belirlenen şartlara tabîdir. Bu konuda açıkça bir mütekabiliyetin olup olmadığı Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek karara bağlıdır.

Özel Güvenlik Firmalarında ÖGNET Kullanıcı Şartları

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) özel güvenlik hizmetlerine dair yapılan işlemleri kolaylaştırmak maksadıyla kurulmuş olan bir sistemdir. Bu sisteme giriş yetkisi iki kategoriye ayrılmıştır: “özel güvenlik personeli ve aday öğrenci” kısmı ile “özel güvenlik şirketi-eğitim kurumu-alarm izleme merkezi” kısmı. Özel güvenlik firmaları yetkilileri tarafından kullanıma açılan ÖGNET’i şirket adına kullanma yetkisi yine şirket yöneticisine verilmektedir. Bu kapsamda ÖGNET kullanımı için şirket yöneticisinin taşıdığı niteliklerin kullanıcı tarafından da karşılanıyor olması gerekmektedir. ÖGNET ile ilgili daha detaylı bilgilendirme için “ÖGNET Nedir?” isimli makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

0
Paylaşım