Özel Güvenlik Görevlilerinin Silah Teslim Alma Yetkisi

Kimler Silah Taşıma Yetkisine Sahiptir?

özel güvenlik şirketleri silah teslim alma

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, özel güvenlik kimlik kartına sahip olma zorunluluğundadırlar. Özel güvenlik kimlik kartı, özel güvenlik eğitimi veren eğitim kurumlarının aracılığı ile silahlı ve silahsız olarak iki farklı şekilde alınabilmektedir. Silahlı özel güvenlik görevlileri, aldıkları silah ve atış eğitimi sayesinde silah hakkında bilgisi olan ve silah bulundurma yetkisine sahip olan kişilerdir. Ancak silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olan güvenlik görevlileri, silah bilgisine sahip olmayan ve bu konuda eğitim almayan kişilerden oluşmaktadır. Bu sebeple özel güvenlik görevlilerinin silah teslim alıp alamayacağı ve bu konuda yetkisinin olup olmadığı merak konusu olmaktadır. Bu konuya açıklık getirebilmek için öncelikle kimlerin silah taşıyabileceği konusunu incelemek doğru olacaktır.

Özel güvenlik şirketleri için de oldukça önem arz eden konular arasında yer alan silah taşıma yetkisi, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 6136 Sayılı Kanuna göre yaptıkları meslek nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilmesi uygun görünenler ve emekli kamu görevlilerine verilmiştir. Ancak Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 6136 Sayılı Kanuna göre silah taşıma yetkisine sahip olsalar dahi kişilerin ateşli silah ile giriş yapamayacağı yerler “duruşmalar, mahkeme salonları, hastanelerin psikiyatri bölümleri, akıl hastaneleri, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumları, öğrenci yurtları, eğitim öğretim kurumları, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantıları, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve yürüyüş yerleri, sendikalar, dernekler veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ve Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde” olarak açıkça ifade edilmiştir. Ancak bahsi geçen yerlere silah ile giriş yapabilme konusunda istisnai yetkiye sahip olan kişiler de yine aynı kanunda açıkça ifade edilmiştir.

Özel güvenlik şirketleri çalışanlarının görev alanı içerisinde yer alan spor müsabakaları gibi etkinliklerde silah bulundurma yetkisi ile ilgili düzenleme ise 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile yapılmıştır. Buna göre ilgili kanunun 12. maddesine göre “Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara; a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, sokulması yasaktır. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir.” hükmü ateşli silahlar hakkındaki düzenlemeyi açıkça ifade etmektedir.

Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını yakından ilgilendiren silahlar ile ilgili bir diğer düzenleme, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ile yapılmıştır. Buna göre valilere tanınan yetki kapsamında, valiler kamu düzeni ve güvenliği sebebi ile ateşli silahların taşınması ile ilgili düzenlemeler yapabilmektedir. Aynı zamanda 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna göre, oy verme günlerinde güvenlikten sorumlu kişiler dışında hiçkimse köy, kasaba ve semtlerde silah bulunduramamaktadır.

Silah taşıma yetkisinin kısıtlandığı yerler dışındaki yerlere ruhsatlı silahla girilmek istenmesi durumunda, özel güvenlik görevlilerinin silahı emanete alma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak bulundurma ruhsatlı silahların taşınmasının ve ruhsatsız silahların taşınmasının suç olarak değerlendirildiği göz önüne alındığında, özel güvenlik şirketleri görevlilerinin suça el koyarak genel kolluk kuvvetlerini bilgilendirip ilgili kişileri yakalaması ve genel kolluğa teslim etmek suretiyle suç delili olan silahları suça el koyarak emanete alması mümkündür. Ayrıca özel güvenlik görevlileri, korumakla sorumlu tutuldukları özel mülkiyete (kişinin evi, yatı, yazlığı veya arabası) ruhsatlı silahla girişlere engel olabilirler. Bu konuda dikkat edilmesi gereken durum, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan genel kolluk kuvvetleri personellerinin, kanunun açıkça yasakladığı yerler dışında kalan hiçbir yerde silahını teslim etme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Bu kapsamda özel mülk dahi olsa genel kolluk kuvvetleri mensubu kişilerin girdikleri hiçbir alanda silahını teslim etmeleri söz konusu değildir.

0
Paylaşım