Özel Güvenlik Şirketleri Bünyesinde Çalışma Şartları

özel güvenlik şirketleri çalışanı olmak için şartlar nelerdir

özel güvenlik şirketleri çalışanı olmak için aranan kriterler nelerdir? özel güvenlikte yaş sınırı kaçtır? özel güvenlik nedir? özel güvenlik görevlilerinin görevleri nelerdir? Kimler özel güvenlik görevlisi olup özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışabilir? özel güvenlikte boy kilo sınırı var mıdır?

Özel güvenlik şirketleri çalışanları, en basit tanımıyla güvenliği sağlayan kişiler için kullanılan terimdir. Özel güvenlik personelleri, faaliyet gösterdikleri alanda kontrol ve güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler olmakla beraber belirli şart ve durumlarda bu amacı yerine getirmek maksadıyla zor kullanma yetkisine de sahiptirler. Bu yetki ve yükümlülükler 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile kendilerine tanınmış ve açıkça kamuoyuna duyurulmuştur. Sizler için düzenlediğimiz bu yazımızda kimlerin özel güvenlik görevlisi olabileceğinden ve özel güvenlik görevlisi olma şartlarından bahsedeceğiz. Bu konuyla bağlantılı olarak, özel güvenlik personellerinin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bu konu üzerine yazdığımız "Özel Güvenlik Şirketleri Çalışanlarının Yetkileri Nelerdir?" adlı diğer makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Görevlilerinin faaliyet gösterdikleri alanlarda başlıca görevleri şunlardır:

  1. İlgili yere gelen ziyaretçilere danışma olarak hizmet vermek ve yönlendirmek.
  2. İlgili yere gelen ziyaretçilerin x-ray cihazından geçişini sağlamak ve gerekli görüldüğü takdirde dedektör ile üstlerini aramak.
  3. Gelen kuryelerin güvenlik kontrolünü sağladıktan sonra kargoları teslim almak ve ilgili birimlere iletmek.
  4. Kamera kayıtlarından sorumlu olmak ve olası bir güvenlik ihlalinde kayıtları incelemek.
  5. Kişilerin, faaliyet verilen alanda güvenlik kurallarına uymasını sağlamak.
  6. Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve ilgili birimlerle irtibat kurmak.
  7. Olası bir güvenlik ihlalinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ilk müdahalede bulunmak.

Kimler Güvenlik Görevlisi Olabilir ve Özel Güvenlik Firmaları Bünyesinde Çalışabilir?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilgili devlet birimlerinin belirlediği tüm kriterler, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve kamuoyuna resmi gazete aracılığıyla duyurulmuştur. Devletin belirlediği kriterlerden önce bir kaç basit şartı dile getirmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Öncelikle en az ortaokul mezunu olan ve meslekte istenilen tüm kriterleri sağlayan kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak görev yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda silahsız özel güvenlik olmak için 18, silahlı özel güvenlik olmak için ise 21 yaşını doldurmuş olan ve özel güvenlik kursları aracılığı ile gerekli eğitimleri tamamlayarak özel güvenlik eğitim sertifikası almaya hak kazanan herkesin özel güvenlik görevlisi olma hakkına sahip olduğunu da belirtmek isteriz. Tüm bunların yanında özel güvenlik görevlisi olma şartları içerisinde, tüm kolluk kuvvetlerinde olduğu gibi belirli bir boy-kilo endeksine de sahip olunması gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Ancak bu durum mecburiyet arz etmemekte yalnızca işveren insiyatifine dayanmaktadır.

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar ise şu şekildedir:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 

Daha detaylı bilgilendirme için Ro Group Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. ailesi ile iletişime geçebilirsiniz.