Özel Güvenlik Hizmetleri Ağır İş Koluna Dahil Midir?

özel güvenlik hizmetleri hangi iş koluna girer

Özel Güvenlik Memur Mudur?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, özel güvenlik görevlileri “kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişiler” olarak tanımlanmıştır ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da açıkça ifade edildiği üzere, özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinin memur olduğuna dair herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Bu konu üzerine daha detaylı bilgilendirme için “Özel Güvenlik Şirketleri Çalışanları Kamu Görevlisi Sayılır Mı” adlı makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik Görevlisi Kaç Yaşına Kadar Çalışabilir?

İlgili Kanunun 7. maddesinde düzenlenen özel güvenlik görevlisi olma şartları içerisinde üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu kapsamda, kişi özel güvenlik görevlisi olma şartlarını taşıdığı takdirde emekli olana kadar çalışabilme hakkına sahiptir. Burada üstünde durulması gereken konu özel güvenlik hizmetleri kapsamında personel talebinde bulunan müşterinin belirlediği kriterlerdir. Özel güvenlik şirketleri personel tahsis ederken, personel seçim kriterlerini müşteri talebi doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu kapsamda müşteri üst yaş kriteri belirlemediği sürece tahsis edilecek özel güvenlik görevlisinin yaşının bir önemi bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi Hangi İş Koluna Girer?

Özel güvenlik sektörü, 18/10/2012 tarihli ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4. maddesinde bahsi geçen işkollarını açıkça tanımlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 28502 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı İşkolları Yönetmeliği kapsamında 19. iş koluna girmektedir.

19. İş Kolu Ne Demek?

19. İşkolu, Savunma ve Güvenlik hizmetlerini kapsayan tüm işlerin yürütüldüğü iş koludur. 19. işkolu, İşkolları Yönetmeliği kapsamında “Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri, subay, astsubay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri, askeri hastaneler, okullar, askeri bakımevleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletilen diğer işyerlerinde yapılan işler, özel güvenlik faaliyetleri, güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri” olarak ifade edilmiştir.

Özel Güvenlik Ağır İş Kolu Mu?

19. işkolu kapsamında değerlendirilen özel güvenlik hizmetleri, faaliyet gösterilen alanın risk durumuna göre hafif iş kolu, orta iş kolu ve ağır iş kolu olarak nitelendirilir ve bu doğrultuda Nace Kodu belirlenir. Bu kapsamda özel güvenlik hizmetlerinin faaliyet alanlarından banka, hastane, fabrika, şantiye, site gibi her alanın iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca denetlenmesi ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak özel güvenlik şirketlerine raporlanması gerekmektedir. Bu raporlama neticesinde özel güvenlik şirketleri, hangi faaliyet alanında ağır iş koluna mensup olduklarını gerekli birimlere bildirmekle yükümlülerdir.

Özel Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenen Suçlar

Özel güvenlik şirketleri personellerine karşı işlenen suçlar için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 23. Maddesi düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir: “Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.”

Özel Güvenlik Görevlisine Hakaret

Özel güvenlik görevlisine hakaret suçlaması, görevli kişi özel güvenlik hizmetleri kapsamında görevini icra ederken gerçekleşmiş ise suçu işleyen kişi kamu görevlisine hakaret etmiş gibi değerlendirilir ve bu şekilde cezalandırılır.

Özel Güvenlik Görevlisine Vurmanın Cezası

Özel güvenlik görevlisini darp etmenin cezası özel güvenlik görevlisine hakaret suçlamasında belirttiğimiz üzere, suça konu olan durumun görevli kişi özel güvenlik hizmetleri kapsamında görevini icra ederken gerçekleşmesi durumunda, suçu işleyen kişinin kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi değerlendirilmesi ile sonuçlanır ve kişi bu kapsamda cezalandırılır.