Özel Güvenlik Hizmetleri İçin Alınan İzin Belgesinin İptali

Özel Güvenlik İzin Belgesinin İptal Süreci

özel güvenlik hizmetleri için güvenlik izin belgesi iptali

Özel Güvenlik İzin Belgesi Nedir?

Özel güvenlik şirketleri tarafından hizmet almak isteyen veya kendi bünyesinde bu hizmeti karşılamak isteyen tüm kişi ve kurumlar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince valilik onaylı izin belgesine sahip olmak zorundadır. Özel güvenlik izin belgesine sahip olmayan kişi ve kurumların, özel güvenlik faaliyetleri yürütmeleri ve bünyelerinde özel güvenlik personeli barındırmaları yasaktır. Özel güvenlik izin belgesi hakkında daha detaylı bilgilendirme için “Özel Güvenlik Hizmetleri İçin Alınan İzin Belgesi Nedir?” isimli makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik İzin Belgesi İçin Hizmet Türleri

Özel güvenlik izin belgesi bir kere alınmakta ve iptal edilmediği takdirde belge içeriği hakkında değişiklik yapılmamaktadır. Bu sebeple özel güvenlik izin belgesi alan kişi ve kurumların, belge başvurusunda bulunurken özel güvenlik hizmetlerini ne şekilde gerçekleştirmek istediklerine dair kararlarını kesinleştirmiş olmaları gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetleri kişi ve kurumların kendi bünyesinde, dışarıdan hizmet alarak veya hizmet ortaklığı (hem kendi bünyesinde hem hizmet satın alarak) yaparak temin edebileceği bir hizmet türüdür. Bu sebeple özel güvenlik izin belgesi üç yöntemden birini kapsayacak şekilde hazırlanmakta ve iptal edilmediği takdirde değişiklik söz konusu olmamaktadır.

Özel Güvenlik İzin Belgesi Neden İptal Edilir?

Özel güvenlik izin belgesi, güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmek için alınan zorunlu bir belgedir ve süresizdir. Bu sebeple özel güvenlik izin belgesi alan kurum ve kuruluşların, özel güvenlik izin belgesi kapsamında hizmet almaları zorunludur. Özel güvenlik izin belgesi olduğu halde, ilgili alan için özel güvenlik personeli bulundurmayan kişi ve kurumlara kanun kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır. Aynı şekilde özel güvenlik izin belgesi kapsamında ilgili alan için oluşturulan hizmet türü, personel sayısı, teçhizat sayısı gibi konularda iznin dışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlar için de 5188 sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır. Bu sebeple bu kişi ve kurumların, hizmet alımından vazgeçmeleri, özel güvenlik hizmetleri ve koruma ihtiyacı duymamaları veya kişi sayısı ve teçhizat sayısında değişiklik yapmak istemeleri halinde mevcut özel güvenlik izin belgelerini iptal etmeleri gerekmektedir.

Özel Güvenlik İzin Belgesi Nasıl İptal Edilir?

Özel güvenlik izin belgesini iptal ettirmek isteyen kişi ve kurumların, konu ile ilgili taleplerini en az bir ay önce valiliğe yapmış olmaları gerekmektedir. Yazılı olarak valiliğe yapılan başvurunun ardından valiliğin görevlendirdiği komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik izin belgesinin iptali gerçekleştirilir. Özel güvenlik izin belgesini iptal ettiren kişi ve kurumlar, tekrar özel güvenlik izni almadığı sürece özel güvenlik hizmetleri konusunda personel tahsis edemez ve çalıştıramazlar.

Özel Güvenlik İzin Belgesi İptali İçin Gerekli Evraklar

  • Üst yazı (talep yazısı)
  • Yönetim kurulu kararı (noter tasdikli)
  • İmza yetkilerine sahip kişilerin imza sirküleri
  • İzin belgesinin aslı (aslı yoksa kayıp tutanağı)
  • Evrakı getiren kişi için vekalet (noter tasdikli)

Örnek Özel Güvenlik İzin Belgesi İptal Dilekçesi

 Özel Güvenlik İzin Belgesi İptal Dilekçesi (Microsoft Word): özel güvenlik izin belgesi iptal dilekçesi.docx

Özel Güvenlik İzin Belgesi İptal Dilekçesi (PDF): özel güvenlik izin belgesi iptal dilekçesi.pdf

0
Paylaşım