Özel Güvenlik İzin Belgesi Nedir? Güvenlik Hizmetleri İçin İzin Belgesi Nasıl Alınır?

özel güvenlik hizmetleri için izin belgesi

Özel Güvenlik hizmetleri için izin belgesi nedir? Özel güvenlik izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Özel güvenlik belgesi nasıl alınır? Özel Güvenlik izin belgesi almak için yapılması gerekenler. Özel güvenlik izin belgesi iptali. Özel güvenlik izin belgesi evrakları, özel güvenlik evrakları


5188 sayılı kanunun 2004 yılında yayımlanmasının ardından özel güvenlik izin belgesi almak isteyen kişi ve kurum yetkililerin aklında konu ile ilgili olarak birçok soru belirmiştir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak akılları kurcalayan bu soruları gidermek için oluşturduğumuz makalemizde özel güvenlik izin belgesinin ne olduğunu, bu belgenin nasıl ve kimden alındığını sizlere anlatacak aynı zamanda süreç hakkında siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu konu hakkında yazmış olduğumuz “Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” adlı bir diğer makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda özel güvenlik izin belgesi çıkararak özel güvenlik hizmeti almak ve iş ortaklarımızın arasına katılmak istiyorsanız teklif formumuzu doldurarak sizi aramamızı ve bu konuda bilgilendirmemizi sağlayabilirsiniz.


Özel Güvenlik İzin Belgesi Nedir?


Globalleşen dünya ve gelişen teknoloji, beraberinde kişiler ve kurumlar için tehdit oluşturmaya başlamış ve insanlar can ve mal güvenliğini sağlamak için güvenlik hizmetleri konusunu keyfi bir ihtiyaçtan ziyade zorunlu bir gereksinim olarak görmeye başlamıştır. Bu gereksinimden doğan talebe bağlı olarak, devletler özel güvenlik hizmetleri faaliyetlerini sağlamak konusunda kanunlar çıkarma gereği duymuş ve durumu denetim altına almışlardır. Bu sebepten ötürü resmî kurumlara başvurmaksızın ne özel güvenlik hizmeti almak ne de özel güvenlik şirketleri kurarak hizmet vermek mümkün değildir. Özel güvenlik izin belgesi de bu duruma bağlı olarak, özel güvenlik hizmeti satın almak isteyen kişiler tarafından ilgili alan için alınması gereken valilik onaylı resmî bir belgedir. Özel güvenlik izin belgesi olmadan söz konusu alanda özel güvenlik personeli bulundurmak mümkün değildir.


Özel Güvenlik İznini Kim Verir?


Özel güvenlik hizmetleri konusunda faaliyet göstermek için gerekli olan özel güvenlik izin belgesi valilik makamı tarafından verilir. Valilik tarafından atanan özel güvenlik denetleme komisyonu üyelerinin, izin istenen bölge için gerçekleştirdiği denetim ve akabininde oluşturduğu rapor doğrultusunda hareket edilir ve valilik tarafından izin belgesi alım süreci olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılır.


Özel Güvenlik İzin Belgesi Neden Alınır?


5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; kişilerin silahlı güvenlikle korunması, şirket ya da site bünyesinde özel güvenlik hizmetleri birimi kurması veyahut tüm bunları özel güvenlik hizmeti veren güvenlik şirketleri aracılığı ile sağlaması için özel güvenlik komisyonunun kararına, ardından valiliğin onayına ihtiyacı vardır.
Aynı zamanda sahne gösterisi, konser, toplantı gibi etkinliklerde ve para veya değerli eşya nakli gibi durumlarda da komisyon kararına bağlı olmaksızın valilik onayı ile kişilere özel güvenlik personeli çalıştırma hakkı verilmiştir. Bu gibi etkinlikler kısa süreli olduğundan geçici olarak nitelendirilmekte ve komisyon kararına tabî tutulmamaktadır.
Ayrıca, kişi veya kurumlar özel güvenlik izni aldıktan sonra kurumları için kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurabileceği gibi ihtiyaç halinde özel güvenlik hizmetleri sağlayan özel güvenlik şirketleri aracılığı ile de bu konuda personel desteği alma hakkına sahiptir.


Özel Güvenlik İzin Belgesi Nasıl Alınır?


Özel güvenlik izin belgesi almak için yapılması gereken ilk adım müracaattır. Özel güvenlik izin belgesi, belge almak isteyen ilgili kurum ve kuruluşların belirtilen evraklar ile birlikte valiliğe başvurması, ardından ilgili komisyonun denetimi ve yine valiliğin onayı ile alınır. Başvuru için gerekli olan evraklara ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Komisyonun denetiminde, izin istenen yerin coğrafi konumu, stratejik olarak önemi, merkez kolluk kuvvetlerine uzaklığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur; hangi koşullarda kaç personele ihtiyaç olduğu valiliğe yazılı olarak bildirilir. Tüm bu işlemler esnasında, izin belgesi başvurusunda bulunan kişi ve kurumların şahsi talebi de komisyonca dikkate alınır. Gerekli incelemeler ve valiliğin onayının ardından özel güvenlik izin belgesi çıkarma işlemi sonuçlanır ve ilgili kişi veya kuruma teslimi gerçekleştirilir. 


Özel Güvenlik İzin Belgesi Yenileme


Özel güvenlik hizmetleri konusunda önemli bir yere sahip olan özel güvenlik izin belgesi, ilgili kurum ve kişi tarafından bir kere alınır ve yenileme gerektirmez. Bu sebeple belge başvurusunda bulunulurken kadro yapısının optimum düzeyde ele alınması ve buna göre başvuru sağlanması oldukça önemli bir husustur. 

Özel Güvenlik İzin Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?


Özel güvenlik hizmetleri kapsamında alınan özel güvenlik izin belgesi belirli bir tarih ile sınırlı değildir ve süresiz geçerlilik durumu vardır. Ancak ve ancak valilikten gelecek bir karar doğrultusunda veya kişi ile kurumun kendi talepleri doğrultusunda iptali söz konusu olur ise belge iptal olabilir.

Özel Güvenlik İzin Belgesi İptali

İptal edilmek istenen özel güvenlik izin belgeleri için yetkili kişi veya kurumların en az bir ay önce konuyla ilgili valiliğe başvuru yapmaları gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetleri konusunda atılacak olan bu adım ile özel güvenlik izin belgesi iptali için gerekli başvuru yapılır, komisyon kararı ve valiliğin onayı ile de özel güvenlik izin belgesi iptali işlemi gerçekleştirilir.

Özel Güvenlik İzin Belgesi Olmayanlar Hizmet Alabilir mi?

Özel güvenlik izin belgesine sahip olmayan kişi ve kurumlar için hizmet satın almak mümkündür. Öncelikle kurum adına, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan geçici izin belgesi başvurusu ile şirketlerin bu konuda asıl izin belgeleri ellerine ulaşıncaya kadar geçici özel güvenlik izin belgesi ile hizmet alması mümkün kılınmıştır. Bu konuda ilgili prosedür 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte açıkça izah edilmiştir. Geçici özel güvenlik izin belgesi hakkında daha detaylı bilgilendirme için "Geçici Özel Güvenlik İzni Nedir?" adlı makalemizi ziyaret edebilirsiniz.