Özel Güvenlik Hizmetleri İçin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının Önemi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Nedir?

özel güvenlik hizmetleri için özel güvenlik denetleme başkanlığının önemi

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı; Özel Güvenlik Hizmetleri düzenlenmesi ve denetlenmesinden başka ateşli silahlar, av tüfekleri, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler, atış poligonları vs. ile ilgili düzenleme ve denetlemesini yapan aynı zamanda il teşkilatları olan merkezi bir birimdir. 02 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 661 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuş olup; faaliyetlerine 13 Şubat 2012 tarihinde başlamıştır.


Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 10 ayrı Komisyondan oluşmaktadır. Bunlar;

 

 1. İnceleme Komisyonu
 2. İnceleme Komisyonu
 3. İnceleme Komisyonu
 4. Eğitim Komisyonu
 5. Kitap Komisyonu
 6. Mevzuat ve Denetleme Komisyonu
 7. Raporlama ve Analiz Komisyonu
 8. Karar ve Değerlendirme Komisyonu
 9. Silah ve Patlayıcı Maddeler Komisyonu
 10. Medya Tanıtım Komisyonu

olup; komisyon üyeleri Polis Müfettişlerinden oluşmaktadır. Yapılan eğitimler ve sınavlara örnek olarak;

 • Güvenlik Yapılandırması ve Risk Analizi Eğitimi
 • Hizmet içi Eğitimler
 • Özel Güvenlik Yönetici Bilgilendirme Eğitimi
 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Eğitimi
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • Bina Tesis Güvenliği Eğitimi
 • Genel Kollukla İlişkiler Eğitimi
 • Özel Güvenlik Hizmetleri Temel ve Yenileme Eğitim Sınavları
 • Silah Tamir ve Tamir Yeri Açma Sınavı
 • A-B-C Sınıfları için Ateşleyici Yeterlilik Sınavı
 • Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavlarını verebiliriz.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı yani “ ÖGDB “ nin bahsi geçen tüm bu faaliyetleri etkin, verimli, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir şekilde yapmayı kendisine MİSYON edinmiş; aidiyet duygusu olan, disipline olmuş, yetki ve sorumluluklarını iyi bilen ve Genel Kolluk Kuvvetlerine azami derecede katkıda bulunan Özel Güvenlik Şirketleri Görevlilerini her türlü eğitimini ve denetimini yapmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Tüm işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde elektronik bir ortamda yapılması; yapılan bu işlemler ile ilgili raporlara ve istatistiklere doğru bir şekilde ulaşılması; ileriye ve geriye dönük olarak kontrollerin yapılabilmesi için Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu Projesi yani ÖGNET 23.07.2019 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin; üretimi, ithal edilmesi, depolanması, ihracatı, satışı ve kullanımına kadar geçen tüm süreçleri online olarak takip etmek, standardın sağlanması, kayıt dışı üretimin engellenmesi, yetersiz kişilerin ve terör örgütlerinin eline geçmemesi için Patlayıcı Maddeleri Bilgi Sistemi Projesi yani PATBİS Mayıs 2019 tarihinde sisteme girmiştir.

05.11.2018 tarihinde Genel Kolluk & Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi yani “ KAAN “ sisteme alınmıştır. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından “KAAN EGM Mobil Uygulaması” geliştirilmiş ve ülke genelinde aktif olarak çalışan tüm Özel Güvenlik Şirketleri çalışanları Google Play veya App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecekleri bu program ile gerçekleştirecekleri tüm bildirimler genel kolluk kuvvetleri tarafından değerlendirilip, en kısa sürede yanıt verilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmaktadır.

 
0
Paylaşım