Özel Güvenlik Şirketleri İçin K9 Güvenlik Birimi Neden Önemlidir, Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

özel güvenlik hizmetleri kapsamında görev hayvanı kullanımı genelgesi

K9 Güvenlik birimi olarak özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan özel eğitimli köpekler hakkında genelge, “Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanı Kullanımı” adlı genelge olarak 28.09.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri kapsamında görev hayvanlarının kullanımı hakkındaki genelge ile K9 Güvenlik Birimi köpek ve at gibi özel güvenliğe yardımcı olacak özel eğitimli hayvanlar ve bunları idare eden ve yöneten eğitimciler hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile ilgili mevzuatta düzenlemeden önce özel güvenlik hizmetleri kapsamında kullanılan görev hayvanları ile ilgili düzenleyici bir hüküm bulunmamaktaydı. K9 Güvenlik ve Patlayıcı Madde Dedektör köpekleri; havaalanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, metro istasyonları gibi kalabalık mekanlarda artan riskler açısından güvenlik talepleri doğduğundan ötürü kullanılmaya başlanmış ve ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle giderek artan güvenlik ihtiyacına en etkin hizmetleri sunan K9 Güvenlik köpekleri ile ilgili uzun çalışmalar sonucunda gerekli olan düzenlemeler getirilmiştir..

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen hüküm, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Yeni adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olan (Yeni adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Özel Güvenlik hizmeti sektörü temsilcileri ile yapılan çalışmalar sonucunda mevzuattaki boşluk tamamlanarak görev hayvanı eğitimi ve kullanımı hakkında getirilen hükümler ile ilgili olarak özel güvenlik hizmetleri alanında görev yapacak görev hayvanı ve idarecileri için; görev alanı, kimlik, sınav, denetleme, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen genelge resmi olarak yayınlanmıştır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 sayılı Kanunun 3’cü maddesi ve ilgili genelgenin uygulama yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin yasal dayanaklarına göre getirilen bu düzenleme ile özel güvenlik hizmetleri menşei ve yeterlilikleri belirsiz olan, belgesiz hayvanların kullanımına son verilmiştir.

Özel güvenlik hizmetlerin faaliyetlerinde görev hayvanı kullanımına ilişkin genelgeye göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili sertifikası bulunan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu tarafından yasaklanmamıştır ve idarecisi de sertifikalı ise sağlık karneli hayvanlar bu görevlerde kullanılabilecektir. Bunun için görev hayvanı ve idarecileri için düzenlenecek olan sınavlarda başarılı olma ve lisanslı olan görev hayvanına özel güvenlik kimlik kartı bulunması şartı getirilmiştir.

*(3 gün sürecek olan sınavda görev hayvanı ve idarecileri için geçerli olan sınav başvurusu, Valilik ve Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından tanzim edilmektedir.)

Özel güvenlik köpekleri olarak görev yapacak olan K9 Güvenlik ve Patlayıcı Dedektör Köpekleri ile ilgili alınacak olan sertifikalarda Köpek Bilimi (Kinoloji) ve Güvenlik Köpeği İdareciliği gibi özel alanlara yoğunlaşılarak, özel güvenlik firmalarının K9 Güvenlik köpeklerinden en doğru şekilde fayda görmesi ve özel eğitimli köpeklerin çalışma alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde 2015 yılında yayınlanan Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Görev Hayvanı Hakkında Genelge ile geçmişte Kolluk Kuvvetlerinin tekelinde olan K9 Güvenlik ve Patlayıcı Dedektör Köpeklerinin kullanımı bu getirilen hüküm ve düzenlemelerle Özel Güvenlik Şirketleri tarafından da yasal zeminde kullanılabilir hale getirilmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal yapıya bağlı güvenlik durumu ve çeşitli terör olayları göz önüne alındığında ilerleyen yıllarda K9 Güvenlik birimi ve Patlayıcı Dedektör Köpeklerinin kullanımı ve kullanım alanları artacak gibi görünüyor.

K9 Güvenlik ve Patlayıcı Dedektör Köpekleri hakkında ve özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir, firmamızın size sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.