Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

özel güvenlik şirketleri hizmet alımı için izin belgesi evrakları

Daha önce, özel güvenlik şirketleri tarafından hizmet alan veya almayı düşünen ziyaretçilerimiz için yazmış olduğumuz “Özel Güvenlik İzin Belgesi” hakkındaki makalemizde, özel güvenlik izin belgesinin ne olduğundan, hangi durumlarda özel güvenlik izin belgesi alınması gerektiğinden ve özel güvenlik izin belgesinin nasıl alınacağından bahsetmiştik. Bu yazımızda özel güvenlik izin belgesi alırken gerekli olan evraklar hakkında bilgi vermenin sizler için verimli olacağını düşündük ve özel güvenlik izin belgesi evrakları hakkında bir inceleme gerçekleştirdik.

Özel Güvenlik Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki özel güvenlik izin belgesi valilik onaylı resmî bir belgedir ve müracaatlar ilgili kişi veya kurum tarafından valiliğe yapılır. Valiliğe yapılan başvurunun ardından, özel güvenlik hizmetinin temin edilmek istendiği alan valiliğin yönlendirdiği ilgili komisyonca incelenir ve komisyonun raporunun ardından yine valiliğin onayı ile süreç tamamlanır.

5188 Sayılı Kanun’a göre özel güvenlik izin belgesi için gerekli evraklar temel anlamda iki başlık altında incelenmektedir


1. Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler

 • Özel güvenlik hizmeti alabilmek için izin belgesi talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
 • Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, Üniversiteler için, YÖK’ün uygun görüşü, İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için
 • Belediye Meclisinin kararı,
 • İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinin özel güvenlik hizmeti kapsamına alınması için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları ve bağlı birimlerinin özel güvenlik kapsamına alınması için de Belediye Başkanının uygunluk görüşü yeterli kabul edilecektir.
 • Özel güvenlik izin belgesi başvuru formu

2. Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Özel Kuruluşlar Ve Özel Bankalar İçin İstenecek Belgeler

 • Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
 • Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
 • Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

Tüm bu ilgili kamu ve özel kuruluşların yanında, site ve apartmanlarda 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, özel güvenlik hizmeti için çalışacak personelleri alma hakkına sahiptirler ve özel güvenlik izni almadan bünyelerinde özel güvenlik personeli çalıştıramazlar. Site ve apartmanlar için de ilgili yerin genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla, valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınabilmektedir. Özel güvenlik hizmeti için izin belgesi bir kere alınmakta ve iptal edilmediği taktirde süresiz olarak işlemde kalmaktadır. Bu nedenle özel güvenlik izin belgesi başvurusu esnasında, kadro yapısının doğru planlanması ve talebin bu yönde oluşturulması oldukça önem arz etmektedir. Özel güvenlik belgesini iptal etmek isteyen kurum ve kuruluşların yine ilgili valiliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

Güvenlik İzin Belgesinin İptali İçin Valilik Tarafından İstenilen Belgeler

 • Özel güvenlik hizmeti almak için izin belgesi talep yazısı,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
 • Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar

Özel güvenlik izin belgesinin iptali ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Geçici Güvenlik İzni Nasıl Alınır?

 • Özel güvenlik hizmeti kapsamındaki faaliyetler için geçici özel güvenlik izinleri, özel güvenlik şirketleri tarafından yapılır.
 • Geçici özel güvenlik için yapılan başvuru içerisinde hizmet verilecek alan, çalıştırılacak personel sayısı ve kullanılacak teçhizatlar ilgili merciye bildirilir.
 • Geçici özel güvenlik izinleri özel güvenlik şirketleri tarafından hizmet başlangıcından en az 48 saat önce valiliğe bildirilmelidir.
 • Valiliğe bildirilen geçici özel güvenlik izinleri faaliyet başlangıcından en geç 24 saat önce sonuçlandırılarak özel güvenlik şirketleri yetkililerine bildirilir.