Özel Güvenlik Kartları İçin Emniyete Teslim Edilen Dilekçe Örnekleri

özel güvenlik şirketleri çalışanları için dilekçe örneği

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmak isteyen personeller için gerekli olan özel güvenlik kimlik kartları, ilgili özel güvenlik eğitim sınavına katılmanın ardından Emniyete yapılan başvuru ile çıkartılmaktadır. Bu kapsamda adaylar önce özel güvenlik eğitim sertifikası almaktan, ardından özel güvenlik temel eğitim sınavına katılarak sınavı başarıyla tamamlamaktan mesuldür. Bunun ardından yapılan güvenlik soruşturması neticesinde Emniyete başvuru yapan adaylardan kendi isimlerince hazırlanan bir dosya ile gerekli evrakların teslimi istenmektedir. Özel güvenlik kimlik kartı için gerekli olan evraklar, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında aşağıdaki şekilde kamuoyuna duyrulmuştur.

  1. Dilekçe (T.C kimlik no yazılı olacak veya kimlik fotokopisi eklenecek.)
  2. Diploma Fotokopisi (aslı görülecek)
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet, imzalı ve fotoğraflı olmalı, TC.Kimlik Numarası bulunmalı)
  4. Özel güvenlik görevlisi ruhsat harcı yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
  5. Sağlık Raporu (Aslı) (Silahlı Ö.G.Görevlileri için "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ve Silahsız  Ö.G.Görevlileri için "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli olacaktır)
  6. 2 (iki) adet arka fon rengi beyaz ve açık renk giysi ile son 6 (alt) ay içerisinde cepheden çekilmiş biyometrik fotoğraf,
  7. Kimlik kartı ücreti banka dekontu ile birlikte, il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Özel güvenlik kimlik kartı için gerekli evraklarla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için “Özel Güvenlik Kartı İçin İstenen Belgeler Nelerdir?” adlı makalemize ve özel güvenlik görevlisi olmak için izlenmesi gereken yol hakkında bilgi sahibi olmak için “Nasıl Özel Güvenlik Görevlisi Olunur?” adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında gerek kamuda gerek özel sektörde iş imkanına sahip olan özel güvenlik personeli mesleğine duyulan ilgi son dönemlerde oldukça artış göstermiştir. Bu kapsamda özel güvenlik personeli olma süreci hakkında yapılan araştırmalar çoğalmış ve hem ilk müracaatta bulunacak kişilerin hem de kimlik yenilemek isteyen personellerin konuya duyduğu ilgi artmıştır. Özellikle Emniyete yapılacak olan evrak tesliminde dilekçe yazmak konusunda desteğe ihtiyacı olan adayların örnek dilekçe taslağına sahip olmaması,  adaylar için başvuru sürecini daha da zorlaştıran faktörler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda adaylara destek olmak ve yapacakları müracaatı kolaylaştırmak amacıyla, örnek başvuru dilekçe taslaklarını ele almaya karar verdik. Aşağıda bu konuyla ilgili hazırlanmış olan üç farklı dilekçe taslağını inceleyebilirsiniz.

Özel Güvenlik Kimlik Kartlarına İlk Müracaat İçin Dilekçe Örneği

Daha önce özel güvenlik personeli olarak görev yapmamış ve ilk kez özel güvenlik kimlik kartına sahip olacak adaylar için Emniyete teslim edilecek olan dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

ilk müracaat dilekçesi min

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme Dilekçe Örneği

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışan personellerin, özel güvenlik kimlik kartlarını her 5 yılda bir yenilemesi gerekmektedir. Bu durum 5188 Sayılı Kanunda açıkça belirtilmiş ve kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmeyen personellerin işlerine son verileceği açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple, kimlik süresi dolan personellerin, kimlik süresinin dolmasına 6 ay kala eğitimlerini yenilemeleri ve yeni kimlik kartlarını teslim almaları önemli bir husustur. Özel güvenlik kimlik kartını yenileyecek olan personellerin Emniyete yapacakları başvuru esnasında teslim edecekleri dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

yenileme dilekçe örneği min

Geçerliliği Olan Kimliklerin Değişimi İçin Dilekçe Örneği

Kimlik süresinin geçerliliği dolmamış olmasına rağmen eğitime katılan ve kimliğini erken yenilemek isteyen personeller için Emniyete teslim edilecek olan dilekçe örneği aşağıdaki gibidir. Süresi dolmadığı halde kimliğini yenileyen personeller için herhangi olumsuz bir durum yoktur. Personeller istedikleri takdirde, süresi dolmadığı halde özel güvenlik kimlik kartlarını yenileme hakkına sahiptir.

geçerliliği olan kimlikler için yenileme dilekçesi min

Özel Güvenlik Yönetici Kimlik Kartı Değişimi İçin Dilekçe Örneği

Özel güvenlik şirketlerinde ya da kurslarında yönetici sıfatıyla görev yapabilmek için yönetici adayları özel güvenlik yönetici kimlik kartına sahip olmak zorundadır. Özel güvenlik yönetici kimlik kartlarıyla ilgili tüm detaylara ve nasıl özel güvenlik yönetici kimlik kartı çıkarılabileceğine dair tüm detaylara “Özel Güvenlik Şirketleri Yönetici Kimlik Kartı” isimli makalemizden ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yöneticilerin başvuru için Emniyete teslim edecekleri dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

yönetici kimlik kartı dilekçe örneği min

 

Dilekçelerin Word uzantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

-Özel Güvenlik Kimlik Kartlarına İlk Müracaat İçin Dilekçe Örneği  ilk_müracaat_için_gerekli_olan_dilekçe_örneği.docx

-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme Dilekçe Örneği  yenilenecek_olan_kimlikler_için_dilekçe_örneği.docx

-Geçerliliği Olan Kimliklerin Değişimi İçin Dilekçe Örneği  geçerliliği_olan_kimlik_değişimi_için_dilekçe_örneği.docx

-Özel Güvenlik Yönetici Kimlik Kartı Değişimi İçin Dilekçe Örneği  yönetici_kimlik_kartları_için_dilekçe_örneği.docx