Özel Güvenlik Kimlik Kartının İptali Hakkında Merak Edilenler

özel güvenlik şirketleri çalışanları için kimlik kartı iptali

Özel güvenlik kimlik kartının hangi hallerde iptal olacağı özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik firmalarında çalışan kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Kimlik kartı iptal edilen birçok özel güvenlik personeli kimlik kartının iptal edilme sebebini bilememektedir. Oysa özel güvenlik kimlik kartının iptal olması ve kişinin özel güvenlik sıfatının elinden alınarak çalışmasına mâni olmak için birçok neden bulunmaktadır. 
Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak sizler için hazırladığımız bu yazımızda özel güvenlik kimlik kartının hangi durumlarda iptal edileceği, iptal kararına kimin yetkili olduğu, iptal kararına karşı bir başvuru yolu bulunup bulunmadığı sorularını cevaplandıracağız.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Neden İptal Olur?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da özel güvenlik görevlilerinin çalışması belli şartlara tabi tutulmuştur. İlgili kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyan kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak inceleme yapılır. Böylece kişinin özel güvenlik olmasının önünde herhangi bir engel bulunup bulunmadığı tespit edilir.

Özel Güvenlik için Arşiv Araştırması Soruşturma sonucu olumlu olan ve özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamayan adaylar özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilme hakkına sahip olurlar.
Yine 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 11. maddesinde “yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edileceği” belirtilmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik şirketleri çalışanları için özel güvenlik kimlik kartı sayacağımız durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde iptal edilecektir:

  1. Personelin görev sırasında ya da görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlenmesi ve bu suç nedeniyle 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası alınması halinde kimlik kartı iptal edilir.
  2. Personelin affa uğramış olsa bile özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan güvenlik görevlisi devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından birinden mahkûm olursa kimliği iptal edilir.
  3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı güvenlik şirketleri görevlileri hakkında açılmış ve devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunması durumunda, yargılama sonuçlanmamış olsa dahi kimliği iptal edilir. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda kişinin lehine karar verilmesi halinde kimliğin iade edilmesi mümkündür.
  4. Personel göreve başladığı anda mevcut olmasa bile, göreve başladıktan sonra güvenlik görevini yerine getiremeyecek bir akıl veya vücut sağlığı engelinin yaşanması durumunda kimlik iptal edilir.
  5. Görev süresi içerisinde kimlik kartını yenilemeyen özel güvenlik şirketleri çalışanlarının kimlik kartı iptal edilir.
  6. Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik firmaları görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı iptal edilir.
  7. Genel kolluk kuvvetlerine görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen ve karşı gelen, silahını kanunda kendisine tanınan yetkilere ve görevine aykırı olarak kullanan görevlilerin kimlik kartı iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.
  8. Terör örgütleriyle irtibatı olduğu tespit edilen güvenlik görevlilerinin kimliği iptal edilir.

Güvenlik Kimlik Kartı Nasıl İptal Edilir?

İlgili kanunda belirtilen sebeplerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde özel güvenlik şirketleri görevlilerinin kimlik kartlarının iptali söz konusu olmaktadır. Özel güvenlik birimlerinde çalışan kişilerin kamusal alanlarda görev yapmasından dolayı yasaya aykırı bir işlem gerçekleştirmesi halinde şikayet edilme ihtimalleri bulunmaktadır. Fakat kamuoyundan kaynaklı herhangi bir şikayet olmasa dah, kimlik kartı iptal şartlarının oluştuğu durumlar ortaya çıktığında kişi kendiliğinden başlatılan bir soruşturma ile de karşı karşıya kalabilir. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinin kimliğini ve çalışma iznini iptal etme konusunda yetkili olan makamlar Bakanlık ve Valiliklerdir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartım İptal Edildi. Ne Yapacağım?

Özel güvenlik kimlik kartı iptal edilen kişiler bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açmalıdır. Bu 60 günlük sürenin kaçırılması durumunda karşı dava açma hakkı ortadan kalkar. Yargılama neticesinde ilgili özel güvenlik personelinin, kimlik kartının yasaya aykırı şekilde iptal edildiği anlaşılırsa idare tarafından verilen karar iptal edilir ve özel güvenlik görevlisi kartını kaybeden kişi kimliğini geri almaya hak kazanır. Kimliğini geri almayan personel ise, bu sektörede çalışma hakkını kaybeder.