Özel Güvenlik Komisyonunun Kapsamı ve Görev Tanımı

özel güvenlik şirketleri için özel güvenlik komisyonu raporunun önemi

Özel Güvenlik Komisyonu Nedir?

Özel güvenlik komisyonu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında özel güvenlik hizmetinin satın alınmak istendiği bölgede güvenliğin sağlanmasına karar vermek için toplanan ve bu konuda hazırladığı raporu valiliğe sunmakla yükümlü olan komisyondur. Bu kapsamda özel güvenlik şirketleri aracılığı ile güvenlik hizmeti almak isteyen kişi ve kurumlar öncelikle özel güvenlik izni müracaatında bulunur. Bu konuda yapılan başvurunun işleme alınmasının ardından özel güvenlik komisyonu yetkilileri bölgede gerekli incelemeleri ve araştırmaları gerçekleştirir. Özel güvenlik komisyonunun inceleme sonucundaki kararı ve valiliğin izni neticesinde, başvuruyu yapan mülk sahibi güvenlik hizmeti almaya hak kazanır.

Özel güvenlik izin belgesine sahipseniz ve özel güvenlik hizmeti almak istiyorsanız ya da özel güvenlik izin belgesi çıkararak özel güvenlik hizmeti almaya başlamak istiyorsanız teklif formumuzu doldurarak sizleri aramamızı ve bu konuda bilgilendirmemizi sağlayabilirsiniz.

Özel Güvenlik Komisyonu Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Özel güvenlik komisyonu her ilde vali yardımcısının başkanlığında toplanarak faaliyet gösterir. Bu toplantının düzenli katılımcıları il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığıdır. Sanayi odasının bulunmadığı şehirlerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılım sağlamaktadır.

Aynı zamanda özel güvenlik şirketleri aracılığı ile hizmet almak veya bu hizmeti kendi bünyesinde sağlamak isteyen ve bu kapsamda özel güvenlik izin başvurusunda bulunan kişi ve kurumun temsilcileri de komisyon toplantısına üye olarak katılım sağlayabilme hakkına sahiptirler.

Güvenlik Komisyonu Nasıl Toplanır?

Özel güvenlik komisyonu, gerekli hallerde özel güvenlik hizmetleri kapsamında ve özel güvenlik komisyonu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplanan özel güvenlik komisyonu, özel güvenlik hizmetleri kapsamında izin almak için başvurulan alana gider ve bu alanda verilecek hizmetin detaylarını belirler. Alan ziyaretinin ardından alınan özel güvenlik komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından yazıya dökülür, imzalanır ve muhafaza edilir.

Özel Güvenlik Komisyon Kararları Ne Şekilde Alınır?

Özel güvenlik komisyonunda kararların oy çokluğu ile alınması gerekmektedir. Karar alınabilmesi için komisyon katılımcılarının yarısının bir fazlası kadar katılımcının oylama yapılan alanda fiziken bulunması gerekir. Özel güvenlik komisyonunda alınan kararların eşit sayıda çıkması halinde özel güvenlik komisyon başkanının olduğu taraf oy çokluğunu almış sayılır. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında toplanan özel güvenlik komisyonu katılımcılarından hiçbirinin herhangi bir konuda çekimser oy kullanma hakkı bulunmamaktadır.

Güvenlik Komisyonunun Görevleri Nelerdir?

Özel güvenlik komisyonunun ve komisyon üyelerinin başlıca görevleri;

  • Yaptığı iş ve bulunduğu konum itibariyle güvenliğinden tehlike duyan ve korunma ihtiyacı hisseden kişilerin talebi üzerine, bu kişi için özel güvenlik görevlisi istihdam etmek ya da bu kişinin özel güvenlik şirketleri aracılığı ile hizmet satın almasına karar vermek.
  • Kurum, kuruluş ve site sakinlerinin ortak talebi üzerine, ilgili yere özel güvenlik şirketleri aracılığı ile hizmet satın alması ya da kendi bünyesinde bu hizmeti sağlaması için izin vermek.
  • Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışacak olan azami personel sayısına, bu personellerin bulundurabileceği silah ve teçhizatın miktarı ve niteliğine ve bunların yetersiz geldiğinin düşünüldüğü noktalarda fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar vermek.
  • Para ve değerli eşya gibi koruma ve tedbirin yüksek olması gereken nakliye durumlarında, geçici süreli koruma izni vermek. Yine bu durumlarda kullanılmak üzere, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumlarında bulundurulabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek.
  • Koruma gerektiren alanı belirlemek ve yeterli bulunmadığı takdirde bahse konu alanı genişletmek.
  • Kamuya açık ya da umumi mahallelerde sağlanan özel güvenlik hizmetleri kapsamında, belirli durumlarda kamu hürriyetinin korunması maksadıyla sınırlandırıcı kararlar almak.
  • Özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik izni bulunan ve bu iznin sona erdirilmesinin talep edildiği yerlerde, özel güvenlik izni iptalini karara bağlamak.
  • Özel güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan denetimler sonucunda valinin talebi ile alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak.
  • Yönetmelik ve Kanunlarda belirlenen esaslar doğrultusunda, vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Referanslarımız

 

Ro Group Özel Güvenlik A.Ş. olarak
dijital yarınlara hazırız ve
sektörel gücümüzle yanınızdayız!

Sizde bu gücü kullanmak ve iş ortağımız olmak için

TEKLİF ALIN