Özel Güvenlik Şirketleri Yönetici Kimlik Kartı

Özel Güvenlik Şirket Yönetici Kimlik Kartı Alma Şartları

özel güvenlik şirketleri yönetici kimlik kartı

Özel Güvenlik Yönetici Kimlik Kartı Nedir?

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde yönetici olarak çalışan kişilerin ya da özel güvenlik şirketi kurucusunun, gerekli özel güvenlik eğitimini tamamlamasının ardından Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile almaya hak kazandığı kimliğe özel güvenlik yönetici kimlik kartı denir. Özel güvenlik yönetici kimlik kartı, kişinin güvenlik şirketleri bünyesinde yöneticilik yapma yetkisine sahip olduğunu açıkça ifade etmektedir ve bu kimlik yöneticiye zimmetlidir. Kimliğin kaybolması durumunda ilgili kurumlara bildirilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması oldukça önemli bir husustur. Aynı zamanda özel güvenlik şirket yöneticileri yalnızca bir faaliyet izin belgesi üzerinden yönetici unvanı alabilirler.

Özel Güvenlik Şirket Yöneticisi Kimlik Kartı Alma Şartları

Özel güvenlik şirketlerinde yöneticilik yapabilmek için kanunen kararlaştırılmış bir takım şartlar bulunmaktadır. Yönetici olarak çalışmak isteyen kişilerin bu şartları eksiksiz olarak taşıması mecburidir. Özel güvenlik şirketleri içim yönetici olma şartları 5188 sayılı kanunda şu şekilde düzenlenmiştir. (Daha detaylı bilgilendirme için buraya tıklayabilirsiniz.)

 • T.C vatandaşı olmak
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa göre bahse konu süre geçmiş veya hüküm kararının geride bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
  -Kasten işlenmiş olan bir suçtan ötürü minimum 1 yıl olmak kaydı ile hapis cezasına çarptırılmış olmak.
  -Affedilmiş olsa dahi devletin güvenliğine, anayasal düzen ve işleyişe, özel hayat ve özel hayatın gizliliğine ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlanmış ve mahkumiyet yemiş olmak.
  -Uyuşturucu suçları, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, iyi niyeti kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, hile yoluyla iflas, malvarlığı aklama, kaçakçılık, fuhuş suçlarından yargılanmak ve mahkum olmak.
  -Yukarıda bahsi geçen konularda hakkında devam etmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunmak.
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
 • Lisans mezunu olmak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Özel güvenlik yöneticisinin, yönetici olmak için aranan şartları kaybetmesi halinde iki ay içerisinde eksiklik giderilmelidir. Eksik olan şartlar değiştirilmediği takdirde, ilgili faaliyet izin belgesi iptal edilmektedir.

Özel Güvenlik Yöneticisi İçin Gerekli Evraklar

Özel güvenlik şirketlerinde yöneticilik yapabilmek için gerekli başvuru Özel Güvenlik şube Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuru esnasında istenen evraklar şu şekildedir:

 • Yönetici tarafından imzalı başvuru dilekçesi
 • Son iki ay içerisinde çekilmiş olması koşulu ile arka fonu beyaz olan 2 adet biyometrik fotoğraf
 • En az 1,0 mm uçlu ve siyah renkli kalem ile kağıda attırılan imza örneği
 • 400 DPI çözünürlükte ve JPEG formatı ile taratılan fotoğraf ve imza
 • Bankaya yatırılmış olan özel güvenlik yönetici kimlik kartı ücreti dekontu (Bu ücret fiziki olarak istenmemektedir ve ÖGNET üzerinden kontrolü sağlanmaktadır.)

Özel Güvenlik Şirket Yöneticisi Görevleri

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet izin belgesine sahip olan tüm kurumların bünyesinde özel güvenlik yöneticisi bulundurması zorunludur. Bu kapsamda özel güvenlik şirketleri yöneticilerinin görevleri, bünyesinde bulunan özel güvenlik görevlilerini emir ve komuta etmektir. Aynı zamanda şirket adına alınacak güvenlik tedbirlerini, bu tedbirlerin yerini ve sırasını belirleme ve değiştirme yetkisine de sahiptirler.
Özel güvenlik şirketleri yöneticilerinden, yöneticilik şartlarını yerine getiren ancak fiilen özel güvenlik hizmetleri kapsamında kurulmuş bir şirkette çalışmayan yöneticilerin kimlikleri iptal edilmektedir ve aynı şartlarda özel güvenlik yöneticisi olmak isteyen kişilere özel güvenlik şirket yöneticisi kartı düzenlenmemektedir.

Hem Güvenlik Kartı Hem Güvenlik Şirket Yöneticisi Kartı Olan Kişilerin Akıbeti

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında hem özel güvenlik kartı hem de özel güvenlik şirket yöneticisi kartına aynı anda sahip olmak mümkündür. Özel güvenlik şirket yöneticileri talep ettikleri takdirde ve gerekli koşulları sağladıkları takdirde özel güvenlik kimlik kartı alabilmektedirler. Aynı şekilde özel güvenlik kimlik kartına sahip kimseler gerekli koşullar sağlandığı takdirde özel güvenlik şirket yönetici kartı alabilmektedir ve bu kart kendilerine teslim edildiğinde özel güvenlik kartları iptal edilmemektedir.
Özel güvenlik şirket yöneticileri, yöneticilik görevini aksatmayacak şekilde ve geçici olmak koşulu ile görev yaptıkları özel güvenlik şirketleri bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapabilmektedirler. Ancak bu kimseler yöneticilik yaptıkları şirket haricinde başka özel güvenlik şirketleri bünyesinde görev alamamaktadırlar.
Her iki kimliğe de sahip olan kişiler, tüm spor müsabakaları ve konser gibi geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde özel güvenlik görevlisi olarak görev alabilmektedirler.
Bu durumların istisnası ise eğitim kurumu yöneticileri için geçerlidir. Özel güvenlik eğitim kurumu yöneticileri özel güvenlik kimlikleri olsa dahi hiçbir yerde özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

Özel Güvenlik Yönetici Kimlik Kartı Örneği

özel güvenlik şirketleri yönetici kimlik kartı 1

özel güvenlik şirketleri yönetici kimlik kartı 2

0
Paylaşım