Toplu Olaylara Müdahale Şekli ve Düzenleri

Özel Güvenlik Şirketleri Görevlilerinin Toplumsal Olaylara Müdahalesi

Özel güvenlik şirketleri personellerinin toplumsal olaylara müdahale ederken uyguladığı tüm taktik ve teknik düzenlerin temel amacı tedbir almak ve olayı sonlandırmaktır. Bunun yanında, özel güvenlik personellerinin toplu düzeni yalnızca toplumsal olaylara müdahale için yapılmaz. Sanatsal faaliyetler, spor müsabakaları, siyasi büyüklerin katıldığı etkinlikler ve resmi törenler gibi birçok alanda toplu müdahale uygulanabilir. Bu etkinliklerin konusu ve kalabalığın durumu özel güvenlik personellerinin sayısını ve niteliğini etkileyebilir. Toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlileri genellikle 4 ana düzeni kullanır ve bu düzenler yakın destekli, sağa veya sola kademeli, yandan veya genel destekli şeklinde olabilir. Toplumsal olaylara müdahale için kullanılan bu düzenleri aşağıda sırayla inceleyebilirsiniz.

Hat Düzeni
Toplumsal olaylara müdahale düzenleri arasında yer alan hat düzeninde amaç yollarda ya da belirlenmiş alanlarda alan kapaması yapmak, belirli bir binayı ya da şahsı korumak, topluluğu geriye itmek ya da belirli bir bölgeden çıkarmak, kavga eden iki grubu birbirinden ayırmak ve her yönden gelme ihtimali olan tehlikelere karşı tedbir almaktır.
Hat düzeni alınırken personellerden sorumlu olan kişi “.......Grup Cephe…….Hat Düzeni Al Marş veya Marş Marş” şeklinde komut verir ve özel güvenlik şirketleri personellerini yönlendirerek komut aldırır.
Hat düzeni uygulanırken ekip 4 tek sıra halinde yan yana olacak şekilde sıralanır. (soldan sağa 1. ekip, 2. ekip, 3. ekip , 4. ekip) Komut verildiği anda 1. ekip sağa 4. ekip ise sola olacak şekilde hat düzeni alırlar. 1. ve 4. ekiplerin çıkışının ardından ortalama 1 - 2 saniye sonra 2. ve 3. ekip harekete geçer ve 2. ekip 1. ekibin, 3. ekip ise 4. ekibin peşinden gider. Ekipten sorumlu olan amirler ekiplerin orta noktasında ve bir adım geride olacak şekilde yerlerini alırlar. Özel güvenlik personelleri arasındaki mesafe yine bir adımdan oluşmaktadır. Çözülme ise her ekipte son personel üzerinden ve aynı zamanda başlanarak yapılır.

özel güvenlik şirketleri çalışanları hat düzeni

Kama Düzeni
Kama düzeninde amaç topluluğu bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, kalabalık içindeki lider suçluları yakalamak ve tahliye etmek, toplu alanlarda kalabalıklarda yoğunluk içerisinde yol açmaktır.
Kama düzeni alınırken personellerden sorumlu kişi “.......Grup Cephe…… Kama Düzeni Al Marş veya Marş Marş” şeklinde komut verir ve özel güvenlik şirketleri personellerini yönlendirerek komut aldırır.
Kama düzeni uygulanırken ekip 4 sıra halinde yan yana olacak şekilde sıralanır. (soldan sağa 1. ekip, 2. ekip, 3. ekip , 4. ekip) Öncelikle 1. ve 4. ekipte bulunan iki personel kalabalığı esas alacak şekilde birleşirler ve ardından 1. ekip kendi ekip üyesinin yanında sağa doğru, 4. ekip ise kendi ekibinin yanında sola doğru hat düzeni alırlar. Hemen ardından 2. ekip 1. ekibin yanında 3. ekip ise 4. ekibin yanında düzen almaya devam ederler. Her gruptan sorumlu olan ekip amirleri ekiplerin ortasında ve kama düzeninin içinde olacak şekilde konum alırlar. Kalabalıkla başa çıkmak zorlaştığı anda ve kamayı ilerletmek gerektiğinde komutla birlikte ekipler kamanın merkezine doğru sıklaşarak zincir düzeni alırlar. 1. ve 2. ekipte bulunan personellerin sol ayağı, 3. ve 4. ekipte yer alan personellerin ise sağ ayağı bir adım önde olacak şekilde durur ve ilerleme koordineli yapılır. Böylece kama düzeninin şeklinin bozulmasının önüne geçilmiş olur. Çözülme esnasında son personelin bulunduğu istikametten ve aynı anda olacak şekilde kama düzeni sonlandırılır.

kama düzeni

Çember Düzeni
Çember düzeninde amaç gözaltına alınacak olan bir topluluğu çevrelemektir. Çember düzeni alınırken personellerden sorumlu kişi “.......Grup Cephe…… Çember Düzeni Al Marş veya Marş Marş” şeklinde komut verir ve özel güvenlik şirketleri personellerini yönlendirerek komut aldırır.
Çember düzeni uygulanırken ekip 4 sıra halinde yan yana olacak şekilde sıralanır. (soldan sağa 1. ekip, 2. ekip, 3. ekip , 4. ekip) 1. ve 4. ekipte bulunan iki personel kalabalığa doğru olacak şekilde birleşerek yerlerini alırlar. 1. ekipte bulunan özel güvenlik şirketleri personelleri sağa, 4. ekipte bulunanlar ise sola aşağı doğru çemberin içerisi olacak şekilde birleşerek yarım çember oluştururlar. 2. ekip 1. ekibin, 3. ekip ise 4. ekibin arkasından devam ederek çemberin kalan yarısını oluştururlar. Ekiplerinden sorumlu olan amirler ortada bulunan 6. personelin arkasında yer alırlar. Kama düzeni çözülme esnasında her ekibin son üyelerinden önce 2. ve 3. ekibin ardından 1. ve 4. ekibin personelleri dağılır.

çember düzeni

Çatı Düzeni
Çatı düzeninde amaç kalabalığın taş ve benzeri yabancı maddeler ile düzenlediği saldırıdan personelleri korumak ve yabancı maddelerle saldıran topluluğa müdahale etmektir. Çatı düzeni alınırken personellerden sorumlu kişi “.......Grup Cephe…… Çatı Düzeni Al Marş veya Marş Marş” şeklinde komut verir ve özel güvenlik şirketleri personellerini yönlendirerek komut aldırır.
Çatı düzeni uygulanırken ekip 4 sıra halinde yan yana olacak şekilde sıralanır. (soldan sağa 1. ekip, 2. ekip, 3. ekip , 4. ekip) Öncelikle 1. ekipte yer alan özel güvenlik şirketleri personelleri komutta belirtilen noktada sağa doğru hat düzeni alırlar ve kalkanlarını önlerine siper ederler. Ardından gelen 4. ekibin 2 numaralı personeli 1. ekibin 10 numaralı personelinin arkasında konumlanır ve 4. ekip sola doğru sırayla hat düzeni alarak kalkanlarını siper ederek çatının üst kısmını oluştururlar. Ardından sırasıyla 2. ve 3. ekip sola doğru hat düzeni alırlar ve çatının arkasında kendilerini korurlar.

çatı düzeni

Özel güvenlik şirketleri personelleri kalabalıktan doğan riske karşı uyguladıkları bu düzen yöntemleri sayesinde koordineli çalışarak başarıya ulaşır ve kalabalıktan doğan krizi en doğru şekilde yönetir. Bu yöntemlerin uygulanma aşamasında en önemli adım doğru ve hızlı şekilde konum almaktır. Öyle ki kalabalığın idrak edemeyeceği kadar hızlı bir biçimde düzen almak ve dikkat dağıtmak, kalabalığı dağıtmak için en büyük adım olacaktır. Aynı zamanda bu uygulamalarda şiddeti önlemek ve yalnızca kalabalığı parçalara bölmek esas olacağı için olabildiğince sakin kalmak ve komut dışına çıkmamak özel güvenlik şirketleri personelleri için ehemmiyet teşkil etmektedir.