Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerlerin Denetimi Nasıl Yapılmaktadır?

özel güvenlik şirketleri hizmeti alan yerlerde denetim esasları

Özel güvenlik şirketleri hizmetlerinden yararlanan yerler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında düzenlenen Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu ile denetlenmektedir.

Özel güvenlik hizmetleri alan yerlerin yetkilisinin, güvenlik hizmeti veren şirketin elemanının özel güvenlik görevlisi üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Özel güvenlik personelleri güvenlik ve koruma planı doğrultusunda gerçekleştirdiği güvenlik hizmetleri görevi ile ilgili olarak bağlı olduğu şirkete karşı yükümlüdür. Özel güvenlik şirketleri hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kurum tarafından belirlenecek eksiklik veya aksaklıkların giderilmesinin sorumluluğu, taraflar arasında gerçekleştirilen özel güvenlik hizmeti sözleşmesi doğrultusunda güvenlik hizmetini sağlayan özel güvenlik firmasına aittir.

Özel güvenlik şirketlerinden güvenlik hizmeti alan yerlerin denetimi sonucunda denetleme formunun bir sureti ile eksiklik veya aksaklık tespit edilmesi halinde, eksikliğin mahiyeti ve yapılan güvenlik faaliyeti işlemleri bilgi amaçlı olarak sorumluluk esası bölgesine göre, özel güvenlik hizmeti veren şirketin merkezinin kurulu olduğu yerdeki kolluk teşkilatının özel güvenlik birimlerine gönderilecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği Özel Güvenlik Hizmetleri Alan Yerleri Denetleme Formu ile aşağıdaki hususlara dikkat edilerek güvenlik denetimi yapılmaktadır:

 • Mevcut alan için Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi mevcut mudur?
 • Güvenlik ve koruma hizmetinin satın alındığı özel güvenlik şirketi ile iş sözleşmesi mevcut mu?
 • Özel güvenlik şirketi söz konusu olan yerde güvenlik hizmeti vermeye başlamadan evvel en geç bir hafta önce Valiliğe gerekli bildirimlerde bulunmuş mu?
 • Özel güvenlik şirketi, güvenlik ve koruma hizmeti verdiği yerde çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma izinlerinin bir örneğini bir ay içerisinde güvenliğini sağladığı yere vermiş mi?
 • Özel güvenlik personelinin işbaşında kullandığı teçhizatlar ve kıyafetleri, ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uygun mu ve Bakanlık tarafından onaylı mı?
 • Özel güvenlik şirketleri görevlilerinin kimlik ve silah taşıma / bulundurma belgeleri mevcut mu ve bu belgeler özel güvenlik görevlileri tarafından düzenli olarak taşınmakta mıdır?
 • Özel güvenlik görevlilerinde ateşli silah mevcut ise, demirbaşa kaydedilmiş mi ve Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?
 • Şirkette mevcut olan ateşli silahların, devir teslimleri düzenli olarak deftere işleniyor mu ve imzalanıyor mu?
 • Söz konusu güvenlik alanında ateşli silah mevcut ise, bu silahlar görev dışında usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor mu ve düzenli bakımları yapılıyor mu?
 • Özel güvenlik hizmetinin ifasında görev alanına uyuluyor mu?
 • Özel güvenlik şirketleri personelleri ile yapılan iş sözleşmeleri personel dosyasında mevcut mu?
 • Özel güvenlik şirketleri görevlileri, özel güvenlik ve koruma hizmetleri görevi dışında çalıştırılıyor mu?
 • Özel güvenlik personelleri için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış mı ve bu sigorta belgelerinin bir sureti 15 gün içerisinde Valiliğe verilmiş mi?
 • Güvenlik ifa edilen görev alanında kimyasal gaz ve zararlı verebilecek maddeler kullanılıyorsa; komisyon kararı alınmış, izni alınan ithal mamul ve ürünler alınmış ve yetkililerce ilgili defterde kaydı tutulmuş mu?
 • Söz konusu olan yere ait bir güvenlik ve koruma hizmeti planı var mı ve mevcut duruma uygun mu?
 • Özel güvenlik personelinin geçici olarak başka bir yerde görevlendirilmesi yapılmış durumda ise özel güvenlik şirketi tarafından konu hakkında Valiliğe bilgi verilmiş mi?
 • Bir önceki özel güvenlik hizmeti alan yerler denetlemesinde eksiklik veya aksaklık olarak tespit edilen hususlar yerine getirilmiş midir?
 • Özel güvenlik ve koruma hizmetlerinin yürütülmesinde bu denetleme formunda belirtilen konu ve hususlar haricinde herhangi bir eksiklik veya aksaklık mevcut mudur?

Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde dikkat edilen bu hususlar ile özel güvenlik hizmetlerinin ifasının en kaliteli hale getirilmesi ve güvenlik hizmetlerinde zafiyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik hizmeti verdiği yerleri kendi bünyesinde yer alan uzman ekip ve deneyimli personeller ile denetime tutmakta ve sağladığı özel güvenlik hizmeti stratejilerini gözden geçirerek son derece profesyonel güvenlik hizmeti sunmaktadır.

Güvenlik denetimi kavramına azami önem gösterilerek hem denetimler konusunda hem de hizmetlerin yenilenmesi konusunda fizibilite çalışmalarının özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Şirketleri Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu ile dikkatle incelenen konular hem hizmet sunan özel güvenlik şirketleri açısından hem de hizmet alan yerler açısından önemi yadsınamayacak kadar önemlidir. Bu hususta bu denetimlerin kapsamları arttırılmalı ve bu denetimler periyodik olarak uygulanmalıdır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında her tesis ve kurum için oluştururken, bu gibi denetim mekanizmalarının çalışma konularını da güvenlik ve koruma planlarına dahil ederek yasalar ölçüsünde dünya standartlarında olan bir hizmet planı ile hizmet alan yerlerin güvenliğini sağlamaktadır.

Diğer denetim türleri hakkında bilgi almak için web sitemize göz atabilir, “Özel Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Denetimleri” başlıklı makalemizi inceleyerek bu konu hakkında daha geniş bir okuma yapabilirsiniz.

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri hakkında personel arayışınız varsa bizimle iletişime geçebilir, firmamızın sunduğu özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.