Özel Güvenlik Hizmetlerinde Koruma ve Güvenlik Planı Nedir?

özel güvenlik şirketleri için koruma planı

Koruma ve Güvenlik Planı Nedir?

Koruma ve güvenlik planı özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan ve hizmet süreci başlattıkları her proje için Valilik makamına teslim edilen bir dosyadır. Koruma ve güvenlik planının hazırlanmasında ki amaç, hizmet verilecek alanda güvenliği sağlamak maksadıyla özel güvenlik firmalarının aldığı tedbirleri açıkça belirtmek ve konuyla ilgili olan makama sunmaktır. Böylece herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığı takdirde, ihmalsizliğin kaynağının ve tarafının tespiti mümkün olmakta, aynı zamanda sorunla mücadele konusunda izlenecek olan yol haritası belirlenmektedir.

Koruma ve güvenlik planı içerdiği aslî nitelikteki belgeler sebebi ile gizli dosya olma özelliğine sahiptir. Dosya gizliliği sebebiyle koruma ve güvenlik planları yalnızca özel güvenlik şirketi sahibi, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği tesis sahibi ve emniyet genel müdürlüğü gibi ilgili makam yetkilileri tarafından açılabilir.

Koruma ve Güvenlik Planının Kapsamı

Koruma ve güvenlik planı 14 maddeden oluşmakta ve her madde tek tek ele alınarak mevcut alanın güvenlik hizmetlerince ne şekilde korunduğu açıkça ifade edilmektedir. Kendi içerisinde 3 adet ek dosya bulunduran koruma ve güvenlik planı teslim edilirken ön yazı ve beraberinde yine 3 adet ek dosya ile teslim edilmektedir. Koruma ve güvenlik planı içerisinde değinilen temel unsurlar ve amaç, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verilecek alan içerisinde yangın, doğalgaz kaçağı, elektrik kaçağı, deprem, sabotaj, hırsızlık gibi olası durumlarda nasıl hareket edileceğini ve ne tür tedbirlerin alınacağını belirlemektir.

Koruma ve Güvenlik Planında Olması Gerekenler

 1. Koruma ve Güvenlik Planı
  Ek 1 (Hizmet verilen alana ait kroki)
  EK 2 (Hizmet verilen alana ait harita görünümü)
  Ek 3 (Nöbet ve görev talimatı)
 1. Koruma ve Güvenlik Planı Ön Yazı
  Ek 1 (Koruma ve Güvenlik Planı (CD))
  Ek 2 (Özel Güvenlik İzin Belgesi)
  Ek 3 (Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi)

Koruma ve Güvenlik Planının Yönetmelikte Yeri

Özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan koruma ve güvenlik planı, 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. Bölümünde ve 12. Maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre koruma ve güvenlik planı yetersiz görüldüğü takdirde, Valilik makamınca plan üzerinde değişiklik talebinde bulunulabilir. Valiliğin değişiklik talebinin ardından, özel güvenlik şirketlerine koruma planlarını güncellemeleri için 30 gün müddet verilir.

Koruma ve Güvenlik Planının Süresi

5188 Sayılı Kanun gereğince koruma ve güvenlik planının teslimi için belirlenen süre 30 gündür. Buna göre özel güvenlik şirketleri, plana konu olan alanda hizmete başlamalarının ardından 30 gün içerisinde koruma ve güvenlik planını teslim etmek zorundalardır.

Koruma ve Güvenlik Planını Kim Hazırlar?

Koruma ve güvenlik planı gerek dosya gizliliği gerekse içerisinde barındırdığı aslî nitelikteki belgeler ile oldukça önem arz eden bir dosyadır. Aynı zamanda koruma ve güvenlik planı dosyasının 5188 Sayılı Kanunun “Özel Güvenlikle İlgili İzinlerin Verilmesi” başlığı içerisinde yer alması, dosyanın şirket sahibi tarafındandan hazırlanması ve tüm mesuliyeti kabul etmesi gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Bu kapsamda koruma ve güvenlik planı içerisinde alınan tedbirlerin uygulanmaması durumunda mesuliyetin, dosyayı hazırlayan kişi yani şirket sahibi üzerinde olduğunu da belirtmekte fayda vardır.

Koruma ve Güvenlik Planı Kime Verilir?

Koruma ve güvenlik planı 5188 Sayılı kanun gereğince Valilik makamına teslim edilmek için hazırlanır ancak ilgili dosyanın valiliğe ulaştırılması farklı makamlarca gerçekleştirilir. Bu kapsamda hizmet verilecek alan için hazırlanmış olan koruma ve güvenlik planı, özel güvenlik şirketleri yetkililerince Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne iletilir. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce teslim alınan dosya önce İl Emniyet Genel Müdürlüğüne ardından Valilik makamına iletilir.

Özel güvenlik şirketleri tarafından Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edilen koruma ve güvenlik planı ön yazısı, iki çıktı olacak şekilde hazırlanır ve bir çıktısı dosyanın emniyete teslim edildiğine dair kaşeletilerek ve ilgili polis memuruna imzalatılarak geri alınır. Bu teslim alınan kaşeli çıktı özel güvenlik şirketleri bünyesinde var olan proje dosyalarında arşivlenir.

Koruma ve Güvenlik Planı Teslim Edilmez İse Yaptırımı Nedir?

5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6. Bölümünde ele alınan Denetim başlığı kapsamındaki 45 ve 46 numaralı maddelere göre, koruma ve güvenlik planının teslim edilmemesi halinde uygulanacak cezai yaptırım açıkça ifade edilmiştir. Bu kapsamda 45. maddeye göre denetim sonucu koruma ve güvenlik planının teslim edilmemesinin saptanması halinde özel güvenlik şirketine bildiri gönderilir ve koruma ve güvenlik planının teslimi için 7 gün müddet verilir. Bu süre sonunda eksiklikler giderilmediği takdirde veya denetim sonucu konusu suç teşkil eden uygulamalar tespit edildiğinde Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

5188 Sayılı Kanunun 46. Maddesi kapsamında, ikinci kez koruma planını teslim etmeyi atlayan şirketlere suça ilişkin tutanaklarla birlikte yazılı uyarı gönderilir ve yine şirket yetkililerinden savunma istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir. İlgili maddede idari para cezaları için şu hükme açıkça yer verilmiştir: “Para cezası verilmesine ilişkin onaylar yedi gün içinde ilçelerde mal müdürlüklerine, illerde defterdarlığa gönderilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları o yerin valilik veya kaymakamlığının bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.”

Koruma ve Güvenlik Planı Nasıl Hazırlanır?

Koruma ve güvenlik planı özel güvenlik şirketleri bünyesindeki ilgili kişi tarafından Valilik makamının belirlemiş olduğu taslak dahilinde hazırlanır. Koruma ve güvenlik planı gizli bir içeriğe sahip olması ve hizmet verilen alana da kopyasının bırakılması sebebi ile oldukça yalın bir içeriğe sahiptir. Bu sebeple dosyanın üçüncü şahısların eline geçmesi ihtimali de göz önünde bulundurularak taslak dışına çıkmadan hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. İlgili kişi tarafından, taslakta boş bırakılan alanların doldurulması yöntemi ile hazırlanan koruma ve güvenlik planı için önemli olan husus tesise ait kroki ve harita görünümünün hazırlanmasıdır.

Özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan koruma ve güvenlik planı için krokide belirtilmesi gereken içerikler taslakta açıkça ifade edilmiştir. Bu noktada önemli olan, tesise ait kameraların ve kontrol noktalarının kroki üzerinde doğru yerlerde konumlandırılmasıdır. Hizmet verilecek alana ait harita görüntüsünün ise, net olarak tesisin 1 km etrafını gösterecek şekilde hazırlanması yeterlidir. Bu kapsamda internet tarayıcılarının haritalar uygulamalarının araç olarak kullanılması yeterli olmaktadır.

Özel Güvenlik Örnek Koruma ve Güvenlik Planı (2021)

Koruma ve güvenlik planı Şablonu PDF: Özel Güvenlik Örnek Koruma Planı.pdf

Koruma ve güvenlik planı Şablonu Microsoft WORD: Özel Güvenlik Örnek KORUMA PLANI.docx