Özel Güvenlik Şirketleri İçin Risk Analizi ve Güvenlik Planlaması

Özel Güvenlik Şirketleri Risk Analizinde Nelere Dikkat Eder?

özel güvenlik şirketleri için risk analizi

Toplumda yaşanan tehlikeli olaylar kişilerin can ve mal güvenliği için yüksek risk oluşturmakta ve insanların özel güvenlik hizmetlerine duyduğu talebi arttırmaktadır. Bu talep yüksekliği ile doğru orantılı olarak artan özel güvenlik firmaları sayısı ise insanların güven duygusunu zedelemekte ve özel güvenlik firmalarının hizmet kalitesini sorgulatmaktadır. Buna bağlı olarak kişiler ve kurumlar özel güvenlik şirketleri arasında tercih yaparken zorlanmakta ve hangi şirketle çalışması gerektiği konusunda büyük endişeye düşmektedir. Bu konuda yazmış olduğumuz “özel güvenlik teklifi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar” makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Özel güvenlik şirketleri için müşteri memnuniyetini sağlama ve özel güvenlik hizmetlerini doğru şekilde yerine getirme konusunda önemli bir husus olan risk analizi ve güvenlik planlaması, müşterilerin de özel güvenlik firmaları arasında tercih yaparken dikkat ettiği bir konudur.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi; hizmet verilecek alan içerisinde müşterilerin tüm işlemleri göz önünde tutularak planlanan ve yüksek güvenlik risklerini minimalize ederek hizmet kalitesini arttırmayı amaçlayan bir rapordur. Risk analizinde kişi ve kurumlar iki kavramdan olabildiğince uzaklaştırılmaya çalışılır. Bunlar tehlike ve risk kavramlarıdır. Bu kapsamda tehlike, dışardan gelebilecek her türlü zararı ifade ederken risk ise bu tehlikeden kaynaklı meydana gelebilecek kayıpları ifade etmektedir.

Risk analizi aşamaları üç kriterden meydana gelmektedir. Bunlardan ilki risklerin önceden belirlenmesi, ikincisi tespit edilen risklerin değerlendirilmesi, sonuncusu ise önem sırasına öncelik verilerek bu risklerin kontrol altına alınmasıdır.

Güvenlik Planlaması Nedir?

Özel güvenlik şirketleri tarafından hazırlanan güvenlik planlaması, risk analiziyle birlikte risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında hizmet verilen alanın her türlü risk gözetilerek tedbirle donatılmasıdır. Bu tedbirler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken dört kriter vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Dinamik Olma

Güvenlik ve koruma hizmetlerinin gerçekleştirileceği alanda kullanılan tüm ekipmanlar geliştirilebilir ve kullanışlı olmalıdır. Böylece ihtiyaç doğrultusunda ekipmanlar (kamera, telsiz, CCTV gibi) arttırılabilir veya azaltılabilir.

Caydırıcı Olma

Suç işlemeye yönelimi olan tüm failler suçu işlemeden önce gözlem yapar ve kendi planlarını oluştururlar. Bu sebeple özel güvenlik şirketleri tarafından korunan alanlarda caydırıcılık, failin suçu işleme düşüncesinden vazgeçmesi adına oldukça önemlidir. Caydırma işlemi kamera sayısı, kamera konumu, devriye hizmetleri gibi tedbirler ile sağlanabilmektedir.

Maliyet / Fayda Dengesini Gözetme

Her zaman yüksek fiyatlı ürünler tam koruma sağlamaz. Bu sebeple teknolojinin doğru kullanılması ve doğru fayda-maliyet oranı gözetilerek doğru tercihli ürünlerle güvenlik planlamasının gerçekleştirilmesi önemlidir.

Özgürlük ve Güvenlik Dengesini Gözetme

Koruma hizmetinin gerçekleştirildiği alanlarda özel güvenlik şirketleri tarafından alınan güvenlik tedbirleri kişilerin özgürlüklerini sınırlayacak boyutta olmamalı aksine alınan güvenlik tedbirleri koruma hizmeti verilen alanda yaşayan kişilerin hayatını kolaylaştırmalıdır.

0
Paylaşım