Özel Güvenlik Şirketleri İçin Yeni Üniforma Yönetmeliğinin Kapsamı

Özel Güvenlik Şirketlerinin Üniforma Şartı

özel güvenlik şirketleri tek tip kıyafet

Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri personellerinin üniforma şekil, rengi ve biçimini düzenleyen 15/05/2020 tarihli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma
Yönergesi”, Bakanlık tarafından yayınlanan ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyrulan 26/03/2021 tarihli karar doğrultusunda, yönerge kapsamında sayılmayan özel güvenlik şirketleri için de geçerli hale gelmiştir. Özellikle özel güvenlik personelleri tarafından beklenen özel güvenlik tek tip kıyafet yönergesi bu karalla neredeyse hayata geçmiştir. Bahse konu yönerge, özel güvenlik şirketleri tarafından tahsis edilen personellerin giydiği üniformaların işaret, sembol, logo ve arma bakımından neleri içermesi ya da içermemesi gerektiğini detaylıca düzenlemektedir.

Yeni, güvenlik tek tip kıyafet uygulaması kapsamında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.
• Özel güvenlik şirketleri tarafından tahsis edilen personellerin logoları, üniformalarının sağ kolunda bulunan özel güvenlik kol armalarının altına gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.
• Özel güvenlik şirketi tarafından hizmet verilen şirketin logo, arma ya da tanıtıcı isimleri, şirket talep ettiği takdirde ve Bakanlıktan izin almak sureti ile hizmet süresi boyunca personelin üniformasının sol kol kısmında dirsek ile omuz arasına konumlandırılmalıdır.
• Yönerge kapsamına girmeyen diğer özel güvenlik birimlerinin logo veya armaları üniformanın sol kısmına dirsek ile omuz arasına konumlandırılmalıdır.
• Yönerge içeriğinde değinilen “özel güvenlik yıldızı armasının” personellerin üst giyim eşyası veya sivil kıyafetlerin sol göğüs üstü, şapka ya da beresinin ön kısmında olacak şekilde konumlandırılması gerekmektedir.
• Özel güvenlik personellerine ait üniformalarda “özel güvenlik” yazısının, üst giyim kıyafetinin sırt kısmında ve ışığı yansıtacak şekilde gümüş renkte olması gerekmektedir.

Özel güvenlik personelleri için bir diğer önemli konu özel güvenlik tek tip kıyafet ne zaman uygulanacak sorusudur. Bakanlık tarafından duyrulan yazıya göre bahse konu tüm üniformaların en geç 15/09/2021 tarihinden itibaren başlatılması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren üniformalarda apolet kullanımı ve belirtilen kriterler hariç logo ya da arma kullanımına izin verilmeyecektir.

Yönerge kapsamında bulunmayan özel güvenlik şirketleri görevlileri, 15/09/2021 tarihine kadar mevcut kıyafetleri ile görev yapabilecek ancak 15/09/2021 ve sonrasında logo, ile armaları yönergede belirtilen şekilde olmak koşuluyla görev yapabileceklerdir.

Bunun neticesinde özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik birimlerinin, 15/09/2021 tarihi ve sonrasında kullanacakları üniforma biçimlerine dair hazırlayacakları üniforma katoloğunu Bakanlığa sunmaları gerekmektedir.

0
Paylaşım