Özel Güvenlik Şirketleri Personelleri Kargo Teslim Almak Zorunda Mıdır?

Özel Güvenliğin Kargo Teslim Alması

özel güvenlik şirketleri çalışanlarının kargo teslim alması

Ülkemizde özel güvenlik hizmetlerinin amacı kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte olup, toplumsal yaşam içinde belirli kurallar ve yasalar çerçevesinde güvenlik gereksinimlerini karşılamalarıdır. Özel güvenlik şirketleri görevlisi; kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

Özel Güvenlik, suçların çeşitlenerek çoğalması sonucu kamu güvenliğini tamamlayıcı olarak 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunla başlamıştır. 2495 Sayılı Kanun temel oluşturmuştur.

5188 sayılı Özel Güvenlik kanununun 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” hükmü bulunmakta olup görev alanı içerisinde güvenlik ve koruma işi dışında farklı ve ilave görevler verilemeyeceği konusunda çalışanı ve yapılacak işi koruma altına almıştır.

Özel güvenlik şirketleri personellerine görevi dışında kargo taşıması gibi işler verilemez. Kargo vb. işlerin gerçekleştirilmesi için işyeri ayrı bir personeli görevlendirilmelidir. Angarya olarak tabir edilebilecek bu işler aslında özel güvenlik görevlisinden branşı ile alınacak verimi de önemli derecede düşürmektedir. Bu anlamda kargo dağıtımı ya da kargo taşıma işleri özel güvenlik personelinin görev tanımı içerisinde yer almaz.

Bu gibi taleplerin öncelikle özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışan kişiler tarafından geri çevrilmesi ve yapılmaması gerekmektedir. İş veren veya vekili tarafından da yasayla uyuşmayan bu görevlerin güvenlik görevlisinden istenmemesi gerekmektedir. Hizmet sunucu konumunda olan özel güvenlik şirketleri de konuya duyarlı olup işverenlere bu konuda rehberlik etmelidirler.

Kargoların teslim alınması ise kargo taşıma veya kargo dağıtımından farklı bir konudur. Bina ve sitelerde karşılama amacıyla bulunan danışma veya karşılama görevlilerinin kargoları teslim alması gerekmektedir. Eğer karşılama görevinde özel güvenlik şirketleri personeli bulunuyor ise kargo teslim alınması özel güvenlik görevlisinin görevine engel olmayacak şekilde yapılmalıdır. Kargoların teslim alındığında konulması gereken bir depo bulundurulmalı ve güvenlik görevini aksatmamalıdır. Eğer kargo teslimi çok yoğun ise ve özel güvenlik personeli görevini gerektiği şekilde yapamıyorsa ya kargo teslimi için bir personel alınmalı ya da özel güvenlik personeline kargo teslim edilmemelidir.
Kaldı ki ilgili yasanın 20.Madde f) bendi: “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” Belirterek sektörün itibarını ve verimliliğini korumayı amaçlamaktadır.

Özel Güvenliğin ve Özel Güvenlik Şirketlerinin Hayatımızdaki Önemi 

95 bin noktada aktif olarak çalışan 320 bin özel güvenlik görevlisinin bulunduğu Türkiye’de, toplumun tüm kesimleri özel güvenlik görevlileri ile sürekli iletişim halindedir.

Kendi imkanları dahilinde özel güvenlik personeli sağlamanın birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bu dezavantajların ortadan kaldırılması ve işin daha profesyonelce yapılması adına söz konusu yerlerin özel güvenlik şirketleri aracılığı ile personel tedarik etmeleri gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.

Özel Güvenlik Firmaları ile çalışmak, insan kaynakları açısından temini ve yönetilmesi zor olan, ayrıca İç İşleri Bakanlığı tarafından sertifika sahibi olunması zorunluluğu bulunan personelleri bulma ve çalıştırma konforunu sağlar.
Bu sektördeki sayının büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunmaktadır. Başlıca Gebze, Ataşehir ve diğer ilçelerde bulunan özel güvenlik şirketleri, her sektörde olduğundan çok daha fazla çalışanların ve müşterilerin farkındalığına ihtiyaç duymakta olup, azalan güvenlik sayıları yüksek farkındalık seviyesini her geçen gün daha çok gerekli kılmaktadır. İstanbul Anadolu yakasında alışveriş merkezlerinin popülerliği ve insanlar tarafından yoğun olarak tercih edildiği görülmektedir. Bu da özel güvenlik hizmetlerinin kusursuz sağlanması gerekliliği ortaya çıkarmaktadır.

0
Paylaşım