Özel Güvenlik Şirketleri ve Devriye Hizmetleri

Özel Güvenlik Şirketlerinde Devriye Hizmetleri Nasıl Sağlanır?

özel güvenlik şirketleri devriye hizmeti

Devriye Hizmeti Nedir?

Özel güvenlik şirketleri, hizmet verdikleri ve korumasından sorumlu oldukları alanlar için tahsis ettikleri personellerin, çalıştıkları alanın etrafında güvenliği sağlamaları için devriye hizmeti gerçekleştirmelerini önemserler. Bu sebeple özel güvenlik hizmeti verilen alanda hem işlenecek suça karşı caydırıcılığı arttırmak hem suç oluşması durumunda şüphelileri takip ederek yakalamak hem de güvenliğin sağlandığı alanda yaşayan kimselere gerektiği anda yardımcı olabilmek için devriye hizmeti gerçekleştirilir.

Devriye Hizmetinin Önemi

Devriye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, özel güvenlik hizmetlerinde suçun önlenmesi için en büyük etkendir. Suçu işleyecek falin özel güvenlik şirketleri tarafından tahsis edilen personelle karşılaşması durumu, failin suçu işlemekten vazgeçmesinde büyük rol oynamaktadır.

Devriye hizmetlerinin sağlandığı alanlarda suç işleme oranının düşük olması devriye hizmetinin caydırıcılığı ile ilişkilidir.

Devriye hizmetinin gerçekleştirildiği alanlarda, hizmet verilen alanda yaşayan kişilerin güvende olma duygusu daha yüksek olmaktadır. Bu durum özel güvenlik şirketleri ile hizmet alanlar arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir.

Devriye Çeşitleri

Özel güvenlik şirketleri tarafından sunulan devriye hizmeti 4 başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar; motorize devriye, yaya devriye, kombine devriye (hem yaya hem de araç devriyesi), ginger/bisikletli/atlı vb devriye
İsimlerinden de anlaşılacağı üzere devriye çeşitlendirmesinin temel prensibi devriyenin ne şekilde sağlandığı ile ilişkilidir. Çoğunlukla yaya devriye tercih konusu olsa dahi koruma hizmetinin verildiği alanın büyüklüğüne ve bir noktadan bir noktaya ulaşımın zorluğuna göre motorize devriye de sıklıkla tercih edilmektedir.

Devriye Yöntemleri

Özel güvenlik şirketleri tarafından sunulan devriye yöntemleri, devriye çeşitlerinde olduğu gibi 4 başlığa ayrılmaktadır.

Olağan (Rutin) Devriye

Özel güvenlik firmaları çalışanlarının, hizmet verilen bölgede gelişigüzel gezmesi ile yerine getirilen devriye çeşididir.

Planlı Devriye

Özel güvenlik firmaları bünyesinde çalışan personellerin, belirlenen bölgelerde belirlenen zaman aralıklarında gerçekleştirdiği devriye çeşididir.

Geri Dönüşlü Devriye

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışan kişilerin devriye hizmeti verdikleri yerdeki önemli noktalar ile denetlediği diğer yerleri zaman planlaması yapmadan yeniden kontrol etmesi ile gerçekleştirdiği devriye çeşididir.

Dairesel Devriye

Özel güvenlik şirketleri personellerinin devriye hizmetini gerçekleştirirken daire biçiminde içten dışa ya da dıştan içe olacak şekilde gerçekleştirmesidir.

Devriye Hizmetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Devriye hizmetini gerçekleştiren personeller, caydırıcılığı arttırmak için teçhizatlı ve üniformalı olmalıdır.
 • Devriye hizmetini gerçekleştiren özel güvenlik görevlileri, devriyeyi görünür şekilde gerçekleştirmelilerdir.
 • Özel güvenlik görevlileri, her an bir olay olabilme ihtimaline karşı oldukça dikkatli ve duyarlı olmalıdırlar.
 • Devriye hizmeti birden fazla personel ile farklı noktalarda gerçekleştiriliyorsa, hizmeti sağlayan personeller birbirleri ile irtibat halinde olmalıdırlar.
 • Devriye hizmetini gerçekleştiren personeller izinsiz bir şekilde görev yerlerinden ayrılmamalıdırlar.
 • Devriye hizmetleri gerçekleştirilirken her daim aynı güzergah kullanılmamalı ve gözlem ihtimaline karşılık olası tedbirler arttırılmalıdır.
 • Devriye hizmeti sağlanırken başka bir iş ile meşgul olunmamalı, telefonla ilgilenilmemeli, bir şey yiyip içilmemelidir.
 • Özel güvenlik personelinin kullandığı silah ve teçhizat bakımlı ve temiz olmalıdır.
 • Özel güvenlik şirketleri çalışanları, devriye hizmeti verilen alanı çok iyi biliyor olmalıdır ki herhangi bir aksilikte sağlıklı müdahalede bulunabilsin.
 • Devriye hizmetini gerçekleştiren çalışanlar, kurallara uygun ve düzenli şekilde telsiz konuşmalarını gerçekleştirmelidir.
 • Devriye hizmeti kapsamında çalışanların raporlama yeteneği gelişmiş olmalıdır ve herhangi bir olumsuzlukta özel güvenlik şirketlerinin merkez kadrosuyla iletişime geçmelidir.

Devriye Hizmeti Yürüten Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri

Önleyici Görevler: Devriye bölgelerinde şüpheli şahıslara karşı caydırıcı ve güven ortamı oluşturmayı hedefleyen faaliyetlerdir. Özel güvenlik şirketleri tarafından gerçekleştirilen önleyici görevlerde temel amaç suçun önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Rutin kimlik sorma uygulaması en yaygın kullanılan yöntemdir.
Koruyucu Görevler: Devriye bölgelerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına; bina, tesis ve işyeri gibi yerlere yönelik koruyucu tedbir faaliyetleridir. Tehlike oluşturabilecek eşyaların muhafaza altına alınması, olay yerinin ve suç delillerinin korunması, cenaze ve konser gibi geçici görev alanlarında gerekli tedbirlerin alınması koruyucu faaliyetler arasındadır.
Yardım Görevi: Devriye bölgelerinde ihtiyaç sahibi ve yardım isteyen kişiler ile doğal afetlerde yardım istenmesi halinde ve olay yerinde genel kolluğun talep etmesi halinde yerine getirilen yardım faaliyetleridir. Yardım görevinin gerektiği gibi yerine getirilebilmesi için devriye görevlilerinin ilk yardım bilgisine sahip olması önemlidir.
Adli Görevler: Devriye bölgelerinde gerçekleşen adli olaylara ilişkin görevlerin kanunda tanınan yetkiler dahilinde yerine getirilmesidir. Hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişilerin yakalanması, görev alanında karşılaşılan suçun devam etmesini önleme, sanığın tespiti ve yakalama işlemleri özel güvenlik şirketleri tarafından adli görevler kapsamında yerine getirilen faaliyetlerdir.

Devriye Öncesinde Yapılması Gereken Hazırlıklar

Psikolojik ve Zihinsel Hazırlık: Devriye hizmetlerinin önemi nedeniyle devriyede görev alacak özel güvenlikşirketleri çalışanlarının devriye öncesi göreve tam olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Görevliler muhtemel olaylar karşısında nasıl davranacağını düşünerek zihinsel hazırlık yapmalı, görev haricindeki olumsuzluklardan etkilenmemelidir. Bunun yanında görev bölgesindeki bina, işyerleri ve çalışanları, vatandaşlar hakkında bilgi edinmeli ve kendisini göreve hazırlamalıdır.
Fiziksel Hazırlık: Devriye hizmetinde görev alan özel güvenlik firmaları çalışanlarının üniformasının, kullanacağı silah ve teçhizatın bakımlı, temiz ve sağlam olması gerekmektedir. Kullanılacak teçhizatın kontrolü mutlaka devriye öncesinde yapılmalı, arızalı araç ve malzemelerle devriyeye çıkılmamalıdır.

0
Paylaşım